Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Wetsvoorstel bewijslastomkering bijna aangenomen

6 mei 2015 Algemeen

Wetsvoorstel bewijslastomkering bijna aangenomen

Voordeel letselschade slachtoffers na aardbeving

Als belangenbehartiger van het tot nu toe enige letselschadeslachtoffer van de aardbeving in Groningen, volgt JBL&G het nieuws hieromtrent natuurlijk op de voet. Hieronder een samenvatting van de stand van zaken wat betreft het wetsvoorstel om de bewijslast voor slachtoffers van de aardbevingen te verlichten.

Juridisch kader

  • Uit  artikel 6:177 BW lid 1 volgt dat de NAM aansprakelijk is voor de schade ontstaan door  beweging van de bodem ‘als gevolg van de aanleg of de exploitatie van het werk’. Het gaat in dit wetsartikel om risico-aansprakelijkheid.
  • Eigenlijk is volgens dit artikel de NAM altijd aansprakelijk voor de schade als gevolg van de aardbevingen, behalve als er sprake is van één van de uitsluitingsgronden genoemd in het volgende artikel (gewapend conflict, oproer etc).
  • Het verweer dat de NAM alles zou hebben gedaan om schade te voorkomen, is niet voldoende. Het slachtoffer van de aardbeving wordt in art. 6:177 BW in zijn bewijslast tegemoet gekomen. Moet volgens de hoofdregel van het aansprakelijkheidsrecht gesteld en bewezen worden wie de schadeveroorzaker is: dat hoeft niet in dit geval, omdat het moet gaan om de exploitant van het werk (in dit geval de NAM). Ook hoeft niet gesteld en bewezen te worden dat het om een fout moet gaan.

Wat wél bewezen moet worden is het causaal verband tussen de trilling van de bodem (de aardbeving)  en de schade. Dit blijkt in de praktijk een lastige zaak. Immers, de NAM kan al gauw zeggen dat de verhuurder geen onderhoud aan zijn woning heeft gepleegd en dat daarom zijn huis uit elkaar valt. Daarom wil de regering een wetsvoorstel zoals in dit artikel beschreven.

Tweede Kamer akkoord

Op 28 april 2015 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid een akkoord gegeven voor het wetsvoorstel over de omgekeerde bewijslast van aardbevingsschade. Dit zou betekenen dat slachtoffers van een aardbeving niet meer hoeven aan te tonen dat hun schade daadwerkelijk door de aardbeving is ontstaan. Voorheen moesten slachtoffers namelijk bewijzen dat er sprake zou zijn van een verband tussen de aardbeving en de gaswinning. Deze bewijslast zal worden verplaatst naar de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij).

  • De NAM zal met het nieuwe wetsvoorstel moeten aantonen dat de schade die slachtoffers hebben geleden niet door de aardbeving is ontstaan.
  • Deze bewijslast verlichting voor slachtoffers zou voor hen een groot voordeel betekenen.
  • Zij zullen met dit voordeel sneller naar de rechter kunnen stappen om daar hun schade te verhalen.

We moeten echter nog niet te vroeg juichen want minister Kamp heeft voor het nieuwe wetsvoorstel een stokje gestoken!

Minister Kamp tegenstander

Minister Kamp van economische zaken heeft zijn mening over het genoemde wetsvoorstel niet onder stoelen of banken geschoven. Hij is fel tegenstander van het genoemde wetsvoorstel en ziet in het huidige systeem geen problemen. Er zijn namelijk nog nooit slachtoffers voor de rechter verschenen om hun aardbevingsschade te verhalen. De voorgestelde bewijslastvermindering geldt pas als de zaak voor de rechter komt. Als niemand zijn aardbevingsschade bij de rechter verhaalt, waarom zouden we het huidige systeem dan veranderen? Op dit punt loopt het volgens minister Kamp spaak.

Argument van Minister Kamp lijkt niet correct

Maar als we goed naar dit argument kijken, blijkt dat hier haken en ogen aan zitten. Allereerst zullen veel slachtoffers opzien tegen de hoge kosten die met een procedure gepaard gaan. Verder kan het zo zijn dat slachtoffers van een aardbeving niet naar de rechter gaan omdat ze worden beangstigd door de zware bewijslast, zoals die thans geldt. Zij zouden dit als een struikelblok kunnen zien en zich niet tot een rechter wenden. Als de bewijslastvermindering zou worden ingevoerd zou het een stimulans voor slachtoffers betekenen en zouden zij sneller naar de rechter kunnen stappen. Om deze reden geeft het huidige systeem wel problemen en is er wel degelijk ruimte voor een wijziging van de wet.

Advies Raad van State

Het kabinet heeft, na aandringen van minister Kamp, besloten dat het wetsvoorstel eerst langs de Raad van State voor advies moet. Volgens het kabinet zijn er namelijk nog mogelijke verregaande gevolgen aan het wetsvoorstel verbonden. Het advies van de Raad van State is dan ook volgens hen hard nodig. Minister Kamp kan zelfs na het advies van de Raad van State het wetsvoorstel intrekken ondanks dat de meerderheid uit de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel is. De bewijslastomkering bij aardbevingsschade heeft dus nog een staartje! Wij zullen u op de hoogte houden en zullen duimen voor bewijslastvermindering voor slachtoffers.

Lees hier wat de Telegraaf, Nu.nl, RTL Nieuws en het Algemeen Dagblad al schreven over onze zaak.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.