Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Wat zijn zwakke verkeersdeelnemers?

15 maart 2019 Algemeen

Wat zijn zwakke verkeersdeelnemers?

Wanneer u zich verdiept in letselschade door verkeersongevallen, komt u wellicht de term ‘zwakke verkeersdeelnemers’ tegen. Wellicht bent u zelf betrokken geraakt bij een ongeval en was u de zwakke verkeersdeelnemer. Of u hebt iemand aangereden en u hoort deze term vallen bij de schaderegeling. U vraagt zich af: wat zijn zwakke verkeersdeelnemers? Daar gaan we in deze blog op in.

Fietsers en voetgangers als zwakke verkeersdeelnemers

In het verkeer is er sprake van ‘sterke’ en zwakke verkeersdeelnemers. Wat betekent dat? Dat betekent dat er deelnemers aan het verkeer zijn die meer risico lopen dan anderen. Stel: u zit in een auto en u komt in een aanrijding met een fietser terecht. Dan is de kans dat de fietser veel schade heeft, veel groter dan dat u als automobilist veel schade heeft. De fietser kan sneller zwaargewond raken, in het ziekenhuis terecht komen of zelfs overlijden. Hij of zij is dus een zwakke verkeersdeelnemer.

Kort gezegd: bestuurders van gemotoriseerde voertuigen worden gezien als sterke verkeersdeelnemers, fietsers en voetgangers zijn zwakke verkeersdeelnemers.

In de wet wordt dit onderscheid gemaakt in Artikel 185 van de Nederlandse Wegenverkeerswet. Deze gaat over de aansprakelijkheid in het geval van aanrijding door de houder van een gemotoriseerd voertuig met een niet-motorrijtuig. De houder van het gemotoriseerde voertuig krijgt hierbij te maken met risicoaansprakelijkheid.

Wat is risicoaansprakelijkheid?

Risicoaansprakelijkheid betekent dat sterke verkeersdeelnemer de aansprakelijkheid van de schade draagt. Óók als het technisch gezien niet zijn of haar schuld is. Deze schuld hoeft niet vastgesteld te worden – de betrokkenheid bij het ongeval verplicht de houder van het motorvoertuig tot het vergoeden van de schade van de zwakke verkeersdeelnemer.

Maar wat als de zwakke verkeersdeelnemer een fout maakte?

Het kan dat de zwakke verkeersdeelnemer die betrokken was bij het ongeval, een verkeersfout heeft gemaakt. Dan is er sprake van een percentage eigen schuld – dit percentage kan oplopen tot 50%. Dit betekent dat het slachtoffer zijn of haar eigen schade tot 50% zelf moet vergoeden.

Alleen wanneer er sprake was van bewuste roekeloosheid of opzet door de zwakke verkeersdeelnemer, kan de houder van het motorvoertuig zich beroepen op overmacht. Dit wordt echter maar heel zelden toegewezen.

De bewijslast ligt bij de sterke verkeersdeelnemer

Wanneer er een ongeval met letselschade plaatsvindt tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer, ligt de aansprakelijkheid direct bij de sterke verkeersdeelnemer. De fietser of voetganger hoeft dus niet te bewijzen dat hij of zij geen fout maakte. Wil de houder van gemotoriseerde voertuig zich beroepen op overmacht of eigen schuld? Dan dient hij of zij zelf het bewijs daarvoor aan te voeren.

Sterke en zwakke verkeersdeelnemers: een voorbeeld

Om het allemaal wat inzichtelijker te maken, beschrijven we hierbij een voorbeeld:

Eline nadert met haar auto een stoplicht, dat op groen staat. Ze wil rechtsaf slaan, maar ze ziet dat Jochem aan komt fietsen om rechtdoor te gaan. Het stoplicht voor fietsers staat echter op rood, dus ze slaat af. Jochem negeert echter het rode stoplicht. Het is te laat voor Eline om te remmen en ze komt in een aanrijding met Jochem terecht.

Jochem heeft schade en stelt Eline aansprakelijke voor de vergoeding daarvan. Volgens Artikel 185 van de WVW dient zij deze ook te vergoeden. Ze is het er echter niet mee eens, omdat ze vindt dat ze volgens de verkeersregels heeft gehandeld en Jochem degene is die een fout heeft gemaakt. Ze verzamelt getuigenverklaringen van omstanders en komt aan videomateriaal van een aanwezige beveiligingscamera, waardoor zij kan bewijzen dat Jochem door rood reed.

Het percentage eigen schuld wordt ingesteld op 50%. Eline dient hierna 50% van Jochems schade te vergoeden.

Ingewikkelde discussies

Laat deze juridisch ingewikkelde discussies altijd over aan uw belangenbehartiger!

Fietsers zijn zwakke verkeersdeelnemers volgens de Wegenverkeerswet.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.