Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Heb ik recht op een voorschot bij letselschade?

28 oktober 2016 Letselschade informatie

Heb ik recht op een voorschot bij letselschade?

Een letselschadedossier wordt pas afgewikkeld als de klachten van het slachtoffer de medische eindtoestand bereiken. Als medisch experts het er dus over eens zijn dat er geen verbetering meer zal optreden óf wanneer het slachtoffer geheel genezen is. Maar hoogstwaarschijnlijk maakt u als slachtoffer vóór die tijd al kosten. Om te zorgen dat u daar niet financieel aan onderdoor gaat voordat u een schadevergoeding ontvangt, heeft u recht op een voorschot bij letselschade.

Heb ik recht op een voorschot bij letselschade?

De Gedragscode Behandeling Letselschade is onder meer opgesteld om te voorkomen dat het overleg met de verzekeraar van de wederpartij vastloopt, wat een enorme nasleep kan hebben voor het slachtoffer van een ongeval. In deze Gedragscode staat onder andere dat u recht heeft op een voorschot bij letselschade.

Op een gegeven moment in het letselschadetraject maken uw belangenbehartiger en uw wederpartij afspraken over de voorschotverstrekking. Dit om te voorkomen dat u in de financiële problemen komt. Het aanvragen of weigeren van een voorschot mag nooit als drukmiddel door de tegenpartij gebruikt worden.

Het voorschot is nadrukkelijk bedoeld ter vergoeding van de schade die u hebt voordat het letselschadedossier is afgewikkeld. In de Gedragscode staat dat het niet de bedoeling is dat u deze kosten uit uw eigen zak betaalt. Het is wél de bedoeling dat de vergoeding binnen 14 dagen na aanvraag op uw rekening staat. Helaas maken wij in de praktijk veel te vaak mee dat de wederpartij zich hier niet aan houdt en moeten slachtoffers vaak eerst kosten voorschieten, voor zij een voorschot binnen hebben.

Meer weten over letselschade? Klik hier.

Schadeposten voorschot bij letselschade

Welke schadeposten vergoed een voorschot bij letselschade? Hieronder enkele voorbeelden:

  • Uw eigen risico dat u in één klap kwijt bent na het ongeval;
  • (terugkerende) kosten van een medische behandeling die u moet volgen;
  • de kosten voor het inschakelen van hulp in de huishouding, bij het uitlaten van de hond, de kinderen van school halen, etcetera;
  • de kosten van juridische bijstand;
  • gemiste inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid
  • smartengeld.

Het kan ook zijn dat nog niet meteen duidelijk is wat de schadeposten zijn, of dat de wederpartij deze nog niet heeft erkend, maar dat er wel sprake is van schade. Vaak geeft een wederpartij dan een voorschot onder algemene titel.

Als u een voorschot aanvraagt voor bepaalde schadeposten, dan moet u deze aannemelijk maken en dus bewijzen dat u deze kosten gaat maken. De bewijslast voor u als slachtoffer mag daarbij niet al te zwaar zijn.

Voorschot smartengeld

De wederpartij doet vaak niet moeilijk over het betalen van een voorschot voor de schadepost smartengeld. Dit omdat het vaak over hoge bedragen gaat, waarover vanaf het ontstaan van de schade tot uitbetaling van het bedrag wettelijke rente wordt gerekend. U kunt zich voorstellen dat deze kosten oplopen en dat de wederpartij dit graag voorkomt. Er blijven echter verzekeraars die weigeren ook hierop een voorschot te verstrekken.

Lees hier meer over smartengeld claimen.

Schadevergoeding lager

Ontvangt u een voorschot? Dan doet u er goed aan om te beseffen dat dit een vooruitbetaling is van de volledige schadevergoeding. Dit bedrag gaat dus af van het uiteindelijke bedrag dat u ontvangt.

Overigens wordt een voorschot, net als de uiteindelijke schadevergoeding, niet als inkomsten geteld en u hoeft hier dus geen inkomstenbelasting over te betalen.

Voorschot bij letselschade: aansprakelijkheid nog niet erkend

Het toekennen van een voorschot betekent niet dat de wederpartij de aansprakelijkheid heeft erkend. Het uitbetalen van een voorschot bij letselschade wordt gezien als welwillendheid van de wederpartij. Blijkt deze uiteindelijk toch niet aansprakelijk te zijn, dat dient het voorschot weer te worden teruggevorderd. In de praktijk komt dit zeer zelden voor.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.