Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Verdubbeling aantal dodelijke ongevallen in de bouw

9 juli 2016 Algemeen

Verdubbeling aantal dodelijke ongevallen in de bouw

In de bouw gebeuren vaak ongevallen met ernstig letsel tot gevolg. In de eerste helft van 2016 overleden er tien mensen door ongevallen in de bouw, zo staat in een artikel van de Volkskrant vermeld. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode vier dodelijke ongevallen. Ook het aantal niet-dodelijke bedrijfsongevallen is dit jaar gestegen. De arbeidsinspectie (SZW) deed onderzoek naar meer dan 200 bouwongevallen in de eerste helft van 2016.

Oorzaken stijging ongevallen op de bouwplaats

Er zijn veel oorzaken aan te wijzen die kunnen leiden tot een bedrijfsongeval, hieronder volgen de meest voorkomende:

 • Te hoge werkdruk
 • Geen leidinggevende op de werkplek die het overzicht/toezicht heeft op de bouwplaats
 • Geen eindverantwoordelijke
 • Veel zzp’ers, daardoor niet altijd duidelijk wie wat doet
 • Groeiend aantal buitenlandse bouwvakkers (taal- en communicatieproblemen hierdoor)
 • Onervaren bouwers die zich zelf overschatten
 • Stijgende productie, dus ook daardoor meer ongevallen in de bouw

Val is meest voorkomende oorzaak ongeval in de bouw

50% van alle ongevallen op de werkplaats is het gevolg van een val. Een val van een steiger of bijvoorbeeld een val vanaf een hoogwerker. De andere ongevallen in de bouw gebeurden door ongelukken met machines of doordat stenen, planken of andere materialen op de bouwvakkers neervallen.

Letselschade door ongeval op het werk

Een ongeval op de bouwplaats kan voor de bouwvakker ernstige gevolgen hebben. Zowel lichamelijk als financieel. Heeft u een ongeval op een bouwplaats gehad en heeft u hierdoor letselschade opgelopen? Of bent u een nabestaande van een dodelijk slachtoffer van een ongeval? U kunt vandaag nog het contactformulier invullen zodat u zich verzekerd weet van gratis juridische bijstand door één van onze ervaren juristen.

JBL&G is één van de grootste letselschadekantoren in Nederland. Hierdoor is er veel juridische kennis aanwezig, waardoor u deskundig en voortvarend geholpen wordt bij het claimen van de letselschade. Indien u dat wenst kan onze jurist u thuis bezoeken om alles eens rustig door te spreken. Aan dit gesprek zijn geen kosten voor u verbonden.

Bent u nabestaande van een slachtoffer van een bedrijfsongeval?

In Nederland komt een beperkte groep in aanmerking voor een schadevergoeding wanneer zij nabestaanden zijn van een slachtoffer welke is overleden als gevolg van een ongeval. Op deze pagina leest u alles over overlijdensschade.

Bent u zelf slachtoffer van een ongeval op het werk?

Ervaren medisch adviseurs

JBL&G heeft de beschikking over ervaren medisch adviseurs die uw letsel en beperkingen kunnen beoordelen om zo de wederpartij ervan te overtuigen dat de na het ongeluk opgetreden klachten wel degelijk het gevolg zijn van het ongeval. Dit is namelijk een discussie die de tegenpartij graag wil voeren. Mocht zij deze discussie winnen, dan hoeft zij immers geen schadevergoeding aan u uit te keren!

Causaal verband tussen het ongeval en uw klachten

De tegenpartij stelt zich vaak op het standpunt dat uw klachten ook zonder ongeval zouden kunnen zijn ontstaan.  De medisch adviseurs van JBL&G maken hier korte metten mee. Wanneer u vóór het ongeval de beperkende klachten niet ondervond en – direct – aansluitend aan het ongeval wél, dan is in de Rechtspraak uitgemaakt dat er een causaal verband bestaat tussen het ongeval en uw klachten en beperkingen. En in dat geval moet alle schade zoals die door deze klachten en beperkingen is ontstaan, vergoed worden door uw tegenpartij. Het is belangrijk voor uw letselschadezaak dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. U zou anders immers na het bedrijfsongeval met lege handen kunnen komen te staan!

Welke schade kan ik claimen na een ongeval op het werk?

 • Gemiste inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid
 • Gemiste inkomsten doordat u niet meer kunt overwerken
 • Eigen risico ziektekostenverzekering
 • Betaling van de hulp die u ontvangt na het ongeval, bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding, hulp bij het uitlaten van uw hond, het onderhoud van uw tuin etc
 • Smartengeld
 • Lees hier meer over schadevergoeding na ongeval

Werkloos na een ongeval?

Het kan gebeuren dat uw tijdelijke contract niet wordt verlengd omdat uw werkgever er niet helemaal zeker van is, dat u uw werk kunt volhouden na het ongeval. Het is duidelijk dat u dan heel veel schade lijdt. U kunt uiteindelijk immers in de bijstand terechtkomen na een ongeval met letsel. Dat u dan in financiële problemen kunt komen, is duidelijk. In dergelijke gevallen is het dan ook belangrijk dat uw letselschadezaak wordt behandeld door een ervaren jurist, die weet hoe hij u in dit geval juridisch moet bijstaan.

Bijstand en schadevergoeding ontvangen?

Wanneer u in de bijstand komt als gevolg van een ongeval en u ontvangt vervolgens een schadevergoeding van de wederpartij, dan dient u deze letselschadevergoeding op te geven aan uw gemeente. In de meeste gevallen moet u de ontvangen schadevergoeding dan weer inleveren bij de uitkeringsverstrekkende gemeente, zodat u uiteindelijk alsnog met lege handen staat. Onze juristen zijn bekend met dit probleem en kunnen er voor zorgen dat u toch uw schadevergoeding kunt ontvangen. Hiertoe wordt er door onze jurist overleg gevoerd met zowel de gemeente als uw wederpartij.

Werken na een ongeval met letsel

JBL&G heeft de beschikking over zeer ervaren reïntegratie-deskundigen, die u kunnen helpen bij het zoeken en vinden van een andere baan. Een baan die u wél kunt uitvoeren met eventuele restklachten na een ongeval. En een baan waarin u plezier heeft. Heeft u dus te maken met een ongeval in de bouw, roep dan onze hulp in. Wij kunnen u verder helpen.

Blijf niet met uw vragen zitten na een ongeval

Kortom: heeft u letsel door een ongeluk in de bouw of anderszins opgelopen? Blijf niet alleen met uw vragen en zorgen rondlopen. Neem contact op via het contactformulier of bel met: 020 – 214 99 00. Wij helpen u dezelfde werkdag nog! Onze letselschadehulp na een ongeval is altijd gratis!

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.