Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Uw letselschadezaak is afgewikkeld

26 november 2016 Algemeen

Uw letselschadezaak is afgewikkeld

Als u een ongeval heeft gehad en u heeft als gevolg daarvan letselschade opgelopen, dan doet u er in de meeste gevallen verstandig aan een letselschadebureau in te schakelen. Zij kunnen u helpen met het claimen van uw schade door het ongeval. Maar wat als uw letselschadezaak is afgewikkeld. Bij wie kunt u dan terecht?

Een goed letselschadebureau doet méér dan alleen maar uw schade verhalen op de wederpartij. Wat kunt u van ons verwachten?

 • Een uitgebreid intakegesprek, bij u thuis wanneer u dat wenst
 • Een antwoord op uw vragen
 • Hulp bij doorverwijzing naar deskundige hulp indien dat gewenst en noodzakelijk is
 • Het opvragen van uw medisch dossier naar aanleiding van uw klachten na het ongeval
 • Het opvragen van een medisch advies bij onze eigen medisch adviseur
 • Het inventariseren van uw letselschade
 • Het claimen van een voorschot op uw schade in een heel vroeg stadium
 • Het berekenen van uw geleden letselschade
 • Indien nodig: Het berekenen van uw toekomstige letselschade
 • Het bepalen van de hoogte van het smartengeld
 • Nazorg na afwikkeling van uw letselschadezaak

De zaak wordt uiteindelijk afgewikkeld, wat dan?

Gelukkig komt aan iedere letselschadezaak op een zeker moment een einde. Voor de meeste slachtoffers voelt dat toch als een opluchting. Men kan weer ‘verder’ met zijn leventje. Er zijn een aantal situaties waarin er wordt afgewikkeld.

U bent geheel genezen

Wanneer u geheel genezen bent zal er een slotbetaling van uw geleden schade plaatsvinden. Dit houdt in dat uw gehele schade wordt berekend en dat u een slotbetaling zult ontvangen. Een slotbetaling is het restant bedrag dat nog niet is uitgekeerd middels voorschotbetalingen.

U bent geheel genezen, maar een verergering of terugval van de klachten is mogelijk

Wanneer er in de toekomst nog een terugval of verergering van uw klachten te verwachten is, zal de jurist een voorhoud met de tegenpartij afspreken. Wanneer de tegenpartij wenst dat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent ter beëindiging van het geschil, zorgt uw jurist ervoor dat er een voorbehoud met betrekking tot deze eventuele toekomstige klachten wordt opgenomen in deze overeenkomt. U kunt dan altijd nog op de gemaakte afspraken terugkomen.

U zult altijd blijvende klachten of beperkingen houden

Ook in dat geval zal er in de meeste gevallen voor gekozen worden om de letselschadezaak af te wikkelen. Meestal is dit meer dan twee jaar na de datum van het ongeval. Men moet er immers zo goed als zeker van zijn dat de klachten niet erger kunnen worden, of dat de klachten wellicht toch nog geheel zullen verdwijnen.

In deze gevallen dient de geleden schade vergoed te worden. Maar óók moet er een berekening gemaakt worden van de in te toekomst nog te lijden schade. Deze toekomstschade laat het letselschadebureau meestal berekenen door een extern rekenkundig bureau dat gespecialiseerd is in deze berekeningen.

De tegenpartij en uw belangenbehartiger bepalen samen met u de uitgangspunten voor deze toekomst schadeberekening, zoals bijvoorbeeld:

 • Zou u tot pensioenleeftijd zonder ongeval zijn blijven werken?
 • Hoe zou u het vervoer geregeld hebben zonder ongeval, en wat betaalt u nu voor uw vervoer? (Wanneer u niet meer auto kunt rijden)
 • Hoeveel huishoudelijke hulp heeft u in de toekomst nodig?
 • Hoe vaak dient de buitenkant van uw (eigen) huis te worden geschilderd, en deed u dit vóór het ongeval zelf?
 • Hoe vaak dient er binnen geverfd of behangen te worden, en deed u dat vóór het ongeval zelf?

Vaststellingsovereenkomst ondertekend, wat dan?

Uiteindelijk is uw letselschadezaak afgewikkeld, u heeft afscheid genomen van uw letselschadejurist. Voor velen voelt dit als een opluchting. En dat is ook heel begrijpelijk. Er wordt veel van u gevraagd tijdens een letselschadetraject.

Toch kunt u zich hierdoor ook onzeker of zelfs een beetje eenzaam gaan voelen. Misschien dat nu pas de echte verwerking van het trauma begint. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor zijn er voor slachtoffers diverse instanties waar zij terecht kunnen. Wij noemen er hier een paar:

En natuurlijk kunt u ook nadat uw dossier is gesloten ook nog met vragen bij uw eigen letselschadejurist terecht!

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.