Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Dode bij tractorongeval Beverwijk

1 juni 2016 Bedrijfsongeval

Dode bij tractorongeval Beverwijk

Onlangs vond er een gruwelijk ongeluk plaats bij voetbalclub Beverwijk. Een man kwam onder een tractor terecht en overleed aan zijn verwondingen. Wie is er aansprakelijk voor de schade van het tractorongeval Beverwijk? En nu het slachtoffer overleden is, wie kan er aanspraak maken op een schadevergoeding?

Tractorongeval Beverwijk

Het ongeval vond plaats op een van de sportvelden van voetbalclub Beverwijk. Het slachtoffer was met behulp van een tractor bezig met het omploegen van het grasveld, toen hij onwel werd door een nog onbekende reden. Hij viel van de tractor. Het betreffende voertuig werkte met een GPS-systeem, waardoor er geen besturing nodig was en het voertuig door bleef rijden.

Het slachtoffer kwam onder de wielen van de tractor terecht, die tegen het doel tot stilstand kwam. Hij werd gevonden door een vrijwilliger van de voetbalclub. Ondanks het snel aanrukken van hulpdiensten, de brandweer en een traumahelikopter, overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen voordat hij naar een ziekenhuis kon worden overgebracht.

Aansprakelijkheid bij tractorongeval Beverwijk

Omdat het ongeval plaatsvond terwijl het slachtoffer aan het werk was, is hier sprake van een bedrijfsongeval. Maar wie is er aansprakelijk voor het tractorongeval Beverwijk? Wie dient de schade die het ongeval met zich meebrengt, te vergoeden?

In de wet staat dat werkgevers in veel gevallen aansprakelijk zijn wanneer een werknemer een ongeval overkomt tijdens werktijd. De werkgeversaansprakelijkheid gaat daarin vrij ver. In ieder geval moet de werkgever ervoor zorgen dat de werkplek, werktuigen en andere middelen zo zijn ingericht dat schade voorkomen wordt. Daarnaast moet de werkgever uitgebreide instructies verschaffen.

Ook in omstandigheden die de werkgever niet zelf kan beïnvloeden, heeft hij aansprakelijkheid op grond van goed werkgeverschap. Bijvoorbeeld als een werknemer de weg op moet voor werk en daarbij in een verkeersongeval terechtkomt.

Op de werkgeversaansprakelijkheid zijn echter uitzonderingen: overmacht en eigen schuld. Als de werkgever zich kan beroepen op overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de schade. Er is sprake van overmacht wanneer een situatie niet te voorkomen of te voorspellen was. Wanneer een ongeval (deels) te wijten is aan de eigen schuld van de werknemer, is de werkgever niet of slechts deels aansprakelijk voor de schade. Meer weten over de werkgever aansprakelijk stellen bij een bedrijfsongeval? Lees onze pagina.

Hoe zit het dan bij het tractorongeval Beverwijk? Is de werkgever aansprakelijk voor de schade? Dat is moeilijk in te schatten. Waarschijnlijk gaat het echter tussen de volgende twee opties:

Overmacht
Er is nog niet duidelijk waarom de man onwel werd en van de tractor viel. Wanneer hij bijvoorbeeld een hartaanval kreeg en daarom verongelukte, is de werkgever waarschijnlijk weinig aan te rekenen. Op een hartaanval valt immers niet te anticiperen. De werkgever dient dan aan zijn zorgplicht te hebben voldaan, in de zin dat hij afdoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om ongelukken te voorkomen.

Gebrekkig materieel
Voor de andere optie kijken we naar de tractor. Waarom kon deze eigenlijk rijden zonder dat er een bestuurder in zat? Is dat gebruikelijk bij dit soort voertuigen? Zat er geen veiligheidsmaatregel ingebouwd om situaties als deze te voorkomen? Als dat zo is, of als aannemelijk gemaakt kan worden dat dit wel zo had moeten zijn, dan is het ongeval te wijten aan gebrekkig materieel en is de werkgever aansprakelijk te stellen voor het drama.

Schadevergoeding voor tractorongeval Beverwijk

Het slachtoffer is overleden aan het ongeval. Wie kan er dan proberen een schadevergoeding te claimen? Volgens deze wet hebben de volgende partijen recht op een vergoeding van overlijdensschade:

  • De wettige echtgenoot (geen ex-echtgenoot) van het slachtoffer en zijn minderjarige kinderen;
  • Andere nabestaanden die kunnen bewijzen dat het slachtoffer hen gedeeltelijk of volledig voorzag van levensonderhoud.

Welke schade kunnen zij claimen?
Helaas is het in Nederland niet mogelijk om smartengeld te claimen voor het overlijden van een geliefde. Nabestaanden kunnen wel aanspraak maken op de vergoeding van de volgende kosten:

  • Alle kosten die komen kijken bij het regelen van de uitvaart;
  • Het levensonderhoud waarin het slachtoffer de nabestaanden voorzag en welke inkomsten zij dus mislopen door het wegvallen hiervan.

Laten we hopen dat het de nabestaanden lukt om de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend te krijgen en een schadevergoeding te claimen.

Meer weten over overlijdensschade? Klik hier.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.