Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Stappenplan vergoeding aanvragen bij aanrijding 

14 april 2018 Auto ongeluk

Stappenplan vergoeding aanvragen bij aanrijding 

Ben u aangereden op straat? Of bent u in een ongeluk terechtgekomen, buiten uw schuld om? Dit heeft een grote impact op uw leven. Jaarlijks krijgen duizenden mensen te maken met letselschade. Zij hebben lichamelijk en geestelijk letsel dat naast veel stress en verdriet, ook voor onnodige kosten zorgt. Gelukkig kunnen zij, en ook u als u een aanrijding hebt gehad, een vergoeding aanvragen hiervoor bij degene die het ongeluk heeft veroorzaakt. Maar hoe doet u dit?

Hieronder hebben wij een zevendelig stappenplan samengesteld voor het aanvragen van een vergoeding bij een aanrijding. Dit is het hoe in de meeste gevallen gaat, maar de stappen lopen in de realiteit soms door elkaar heen.

U kunt ervoor kiezen om deze stappen allemaal zelf te doorlopen. Of u laat u vertegenwoordigen door een letselschadeprofessional, die veel van de zaak afweet, geen dingen over het hoofd ziet en u zorgen uit handen kan nemen. Dit kan kosteloos, ook als u geen rechtsbijstandsverzekering hebt.

Stappenplan vergoeding aanvragen bij aanrijding

Stap 1: verzamel bewijsmateriaal

Een aanrijding kan een behoorlijke schok zijn. U bent van uw sokken gereden door een automobilist, u ligt op de grond, hebt pijn en schrik. Maar ook als u geen zwakker verkeersdeelnemer was (een fietser of voetganger) en in de auto zat, is een aanrijding nogal een gebeurtenis. De kans is groot dat u niet al te helder denkt en vooral snel naar huis wilt om bij te komen.

Het is echter van groot belang dat u op dit moment bewijsmateriaal verzamelt van de aanrijding. Dit helpt u bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij, zodat er geen conflict kan ontstaan wie het ongeval heeft veroorzaakt. Denk aan:

  • Het noteren van de contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer) van degene die u heeft aangereden. U kunt ook vragen om de gegevens van zijn of haar verzekering.
  • Het verzamelen van getuigen – vraag ook hun contactgegevens en of zij een getuigenverklaring zouden willen afleggen in de toekomst.
  • Foto’s maken van de (verkeers)situatie, van de schade en de omstandigheden.
  • Noteren of er misschien (beveiligings)camera’s zijn die het ongeval hebben vastgelegd, zodat u later deze beelden misschien kan opvragen.
  • Vergeet ook niet het schadeformulier in te vullen.

Stap 2: neem eventueel contact op met een specialist

Overweeg om uw zaak te laten behandelen door een letselschadespecialist. In een telefoongesprek kan deze beoordelen of hij of zij uw zaak kan aannemen en belangrijke adviezen geven. Omdat de (verzekeraar van) van de wederpartij zijn of haar honorarium dient te betalen als aansprakelijkheid vast staat, kost dit u niets!

Deze kan de onderstaande stappen voor u uitvoeren.

Stap 3: stel de wederpartij aansprakelijk

Om een schadevergoeding te eisen, moet u eerst de wederpartij aansprakelijk stellen. Hiertoe stuurt u hem of haar een aansprakelijkheidsbrief voor – dan kom het dus goed van pas dat u eerder het adres van de wederpartij hebt gevraagd. U kunt ook de brief naar de verzekeraar van de wederpartij sturen.

In de brief beschrijft u de datum en toedracht van het ongeval, en de ernst en geschatte kosten van uw schade.

Stap 4: verzamel de benodigde gegevens en bepaal de hoogte van uw schade

Nu is het aan u (of uw belangenbehartiger) om de juiste gegevens op te vragen om de zaak rond te krijgen. Denk aan een proces verbaal, een verklaring van een medisch specialist en getuigenverklaringen.

Daarnaast houdt u bij welke kosten u maakt, zodat u een heel duidelijk beeld krijgt van wat de hoogte van uw schade is. De kosten die het repareren van uw auto, fiets, telefoon, bril en wat er verder tijdens de aanrijding is gesneuveld met zich meebrengen. Doktersrekeningen. Extra vervoerskosten, kosten voor hulp in de huishouden, misgelopen inkomsten omdat u tijdens uw herstel een tijdje niet kan werken. Houd dit goed bij, want als het goed is worden deze allemaal door de wederpartij vergoed.

Stap 5: de wederpartij erkent de schade

De wederpartij of de verzekeraar van de wederpartij erkent de schade – dan kan deze worden uitgekeerd. Wanneer de schade níet erkend wordt, komt het bewijsmateriaal dat u hebt verzameld van pas. U kunt dan gaan aanvoeren waarom de wederpartij in uw ogen wel aansprakelijk is. Ook hier komt de hulp van een letselschadespecialist van pas. Deze kan eventueel zelfs een deelgeschil voor u voeren.

Het kan ook zijn dat u zelf deels schuld hebt aan de schade. Dan is de wederpartij slechts deels aansprakelijk en betaalt hij of zij maar een percentage van de schade, bijvoorbeeld de helft. De andere helft is dan voor uw rekening.

Stap 6: u ontvangt een of meerdere voorschotten

Als het afwikkelen van de schade lang duurt, kan het zijn dat u kosten maakt waardoor uw reserves opraken. Of u moet geld uitgeven dat u eigenlijk niet heeft. Om dit te voorkomen, keert de wederpartij een of meerdere voorschotten uit. U of uw belangenbehartiger kunnen daar een aanvraag voor indienen.

Stap 7: de zaak wordt afgewikkeld

Wanneer de medische eindtoestand is bereikt – als het te zeggen is dat uw klachten niet meer zullen verergeren – en de betrokkenen zijn het eens over de aansprakelijkheid, kan de zaak worden afgewikkeld. Het is gebruikelijk dat de betrokkenen dan een vaststellingsovereenkomst tekenen. Hierin staat onder andere het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Dit zal de wederpartij dan uitkeren – minus eventuele voorschotten die u dan al heeft ontvangen. Soms is het raadzaam een voorbehoud in deze overeenkomst op te nemen. Vraag hiernaar bij uw letselschadejurist!

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.