Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Smartengeld na letsel door vuurwerk

2 januari 2016 Algemeen

Smartengeld na letsel door vuurwerk

Een verkoper van illegaal vuurwerk wordt aansprakelijk gesteld voor de schade van een letselschadeslachtoffer na een ongeluk met vuurwerk. De verkoper verkocht het slachtoffer illegaal vuurwerk. Dit vuurwerk ontplofte na het aansteken in het gezicht van het slachtoffer. De rechtbank is van mening dat er in dit geval sprake is van 50% aansprakelijkheid, nu volgens de rechtbank het slachtoffer voor 50% eigen schuld had.

Smartengeldvergoeding van € 60.000

Het slachtoffer vordert onder meer smartengeld ter hoogte van € 60.000.
De rechtbank Oost-Brabant is bij vonnis van 9 december 2015 van mening dat bij het bepalen van de hoogte van dit smartengeld rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden. Het gaat om het vaststellen van een redelijke en billijke vergoeding voor het niet in geld uit te drukken nadeel dat is geleden doordat een andere persoon onrechtmatig heeft gehandeld.

Bepaling van het smartengeld, waar houdt de rechtbank rekening mee?

De rechtbank houdt onder meer rekening met:

  • De aard van het letsel
  • Hoe lang en hoe intens iemand verdriet heeft gehad als gevolg van het letsel
  • De gederfde levensvreugde.

Smartengeld in Nederland laag

Zij houdt ook rekening met de bedragen zoals die in Nederland al eerder werden toegekend (en zoals opgenomen in de Smartengeldgids van de ANWB), maar houdt ook rekening met de steeds meer geuite wens in de literatuur en rechtspraktijk om te komen tot hogere vergoedingen dan in het verleden zijn uitgekeerd. Hopelijk worden er in de toekomst vaker dergelijke uitspraken gedaan, nu in Nederland de hoogte van de uitgekeerde smartengeld bedragen aanzienlijk achterloopt bij de ons omringende landen.

Ernstig lichamelijk letsel door vuurwerk

In dit geval heeft het slachtoffer door het ongeval ernstig lichamelijk letsel opgelopen. Hij is zijn rechteroog verloren en zijn rechter oogkas is beschadigd. Ook heeft het slachtoffer een tranend linkeroog waardoor hij daarmee soms niet goed ziet. Hij is hierdoor beperkt in autorijden. Verder is er sprake van blijvende cosmetische afwijkingen aan het gezicht. Ook heeft het slachtoffer blijvend ernstige problemen met reuk en smaak.

Echtscheiding als gevolg van PTSS door het ongeval

Als gevolg van het ongeval is er bij het slachtoffer PTSS ontstaan. Door dit alles is het uiteindelijk tot een echtscheiding gekomen.

Arbeidsongeschikt door het vuurwerk ongeluk

Tevens is het slachtoffer arbeidsongeschikt geworden als gevolg van het ongeluk. Hij kan zijn beroep niet meer uitoefenen en is beperkt in zijn sociale contacten. Het slachtoffer diende meermaals geopereerd te worden, waarmee pijn en onzekerheid gepaard zijn gegaan. De lange duur van de behandeling van zijn schadedossier en de relatief jonge leeftijd van het slachtoffer zijn mede bepalend voor de hoogte van het smartengeld.

Zonder eigen schuld: Bijna 1 miljoen euro schadevergoeding

Al met al is de rechtbank van oordeel dat een bedrag van € 60.000 redelijk is ter vergoeding van het smartengeld. Nu het slachtoffer 50% eigen schuld heeft gehad aan het ongeval, zal hij een bedrag van € 30.000 ontvangen.

Ook kreeg het slachtoffer vergoedingen voor:

  • Het feit dat hij zijn werk niet meer kan uitoefenen (verlies aan verdienvermogen)
  • Verlies zelfwerkzaamheid
  • Huishoudelijke hulp
  • Reiskosten etc.

In totaal wijst de rechter bijna € 500.000 aan schadevergoeding na het ongeval toe. Zou er geen sprake zijn geweest van eigen schuld, dan zou het letselschadeslachtoffer circa 1 miljoen euro aan schadevergoeding hebben ontvangen.Voor meer informatie over schadeposten kunt u hier terecht.

Claim vergoeding eenogigenverzekering afgewezen

De claim tot vergoeding van de kosten voor het afsluiten van een zogenaamde eenogigenverzekering voor het goede oog werd niet gehonoreerd, omdat de advocaat van het slachtoffer had verzuimd deze post goed te onderbouwen.

Opvallend: Geen voorbehoud gevraagd

Wat opvalt is dat er geen voorbehoud wordt gevraagd met betrekking tot het risico dat het gezonde oog van het slachtoffer zou achteruitgaan door wat voor oorzaak dan ook. Immers, in dat geval zou het slachtoffer geheel blind worden en zou de schade aanzienlijk hoger uitvallen.

Wilt u gratis hulp en advies na een ongeval met letselschade?
Bel met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek: 020 – 214 99 00.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.