Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Info: Smartengeld berekenen

26 juni 2013 Smartengeld

Info: Smartengeld berekenen

Smartengeld berekenen, hoe werkt dat? Hoe kunt u de hoogte van het smartengeld berekenen? Smartengeld berekenen is zeer specialistisch werk, zonder over de daarvoor benodigde juridische kennis te beschikken, lukt u dat niet alleen.

Wie letselschade lijdt, heeft recht op een vergoeding van de schade door de wederpartij. Niet alleen de alleen praktische schade, maar ook de verstrekkende ongemakken in het dagelijkse functioneren. Het emotionele leed dat u heeft door het ongeluk. U heeft er recht op dat de materiële én immateriële schade vergoed wordt.

Wat speelt mee bij het smartengeld berekenen?

Schadevergoeding: de materiële schade

Het berekenen van een groot deel van de schadevergoeding waar het letselschadeslachtoffer recht op heeft, is relatief eenvoudig. Het gaat om alle kosten die het slachtoffer niet gemaakt zou hebben als het ongeval niet had plaatsgevonden. Te denken is misgelopen salaris, medische kosten en het inschakelen van hulp in de huishouding. Hiervan kan het slachtoffer nota’s en ander bewijsmateriaal overleggen.

Wilt u uw smartengeld claimen, volg de link en bekijk onze pagina.

Immateriële schade

Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugde, voor pijn, stress en verdriet die volgen na het ongeval:

  • Lichamelijk of psychische schade;
  • het slachtoffer is in zijn eer of goede naam geschaad;
  • er was sprake van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen;
  • de nagedachtenis van een familielid is aangetast.

Smartengeld is een vergoeding van niet in geld uit te drukken schade, die dus wel in geld wordt uitgedrukt. Dat klinkt vrij paradoxaal. Omdat deze schade moeilijk te objectiveren is, is het smartengeld berekenen een specialistische taak. Letselschadespecialisten kijken bij het smartengeld berekenen onder andere naar de jurisprudentie: eerdere, vergelijkbare zaken waarin smartengeld is uitgekeerd. Zij kijken bijvoorbeeld in de ANWB Smartengeldgids.

Factoren die meespelen bij berekenen smartengeld

Daarnaast zijn er een aantal factoren waarnaar wordt gekeken bij het het smartengeld berekenen. Deze zijn onder meer:

  • Aard en ernst van het letsel;
  • de duur van het herstel;
  • mate van de geleden pijn;
  • lichamelijke beperkingen;
  • blijvende littekens;
  • leeftijd en geslacht.

Zo kunt u zich voorstellen dat iemand die na het ongeval een half jaar moet revalideren en er een groot litteken in het gezicht aan overhoudt, meer smartengeld krijgt dan iemand die binnen twee maanden hersteld is en geen blijvende schade aan het ongeval overhoudt.

Smartengeld berekenen vraagt om medische en juridische kennis. U kunt de onderhandelingen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij beter niet zelf doen, maar overlaten aan een juridisch expert die uw belangen ten volle behartigt.

In vergelijking met het buitenland

Als men naar het buitenland kijkt, ziet men voorbeelden van enorme smartengeldbedragen die worden uitgekeerd. Het is goed om te bedenken dat hier in Nederland geen sprake van is. In vergelijking met het buitenland zijn smartengeldbedragen hier vrij laag. Verwacht dus geen miljoenen. Toch is het bedrag dat u kunt claimen voor uw immateriële schade wel degelijk substantieel en is het fijn om een vergoeding te krijgen voor het leed dat u geleden heeft.

Heb ik recht op smartengeld?

Was u betrokken bij een ongeval waar een ander aansprakelijk voor is? Hebt u letselschade opgelopen? Dan hebt u in het overgrote deel van de gevallen recht op een vergoeding aan smartengeld.

Wanneer weet ik definitief hoeveel smartengeld ik krijg?

Het definitieve smartengeldbedrag wordt berekend als de medische eindsituatie is bereikt. Dit betekent dat u ofwel geen klachten meer heeft, ofwel de arts inschat dat de situatie in de nabije toekomst niet zal verbeteren.

Wie betaalt mijn smartengeld?

Uw smartengeld wordt betaald door de verzekeraar van degene die het ongeval heeft veroorzaakt. Is deze wederpartij niet verzekerd? Dan zal hij of zij zelf moeten opdraaien voor de kosten. In Nederland zijn echter de meeste bestuurders van motorvoertuigen goed verzekerd tegen letselschade (WA-verzekering).

Heb ik recht op juridische bijstand?

In de wet staat dat wanneer een letselschadeslachtoffer juridische hulp krijgt, het honorarium van de juridisch expert ook onder de schadeposten valt. Oftewel: de wederpartij moet de juridisch expert betalen. Bent u slachtoffer van letselschade, dan heeft u dus recht op gratis juridische hulp.

Zie ook: Is een slachtoffer gebaat bij smartengeld?

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.