Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Schadeclaim blijft doorlopen na overlijden Koen Everink

14 maart 2016 Nieuws

Schadeclaim blijft doorlopen na overlijden Koen Everink

Hoe moet het met de schadeclaim na overlijden van het slachtoffer? Vervalt deze claim dan? Koen Everink, die in 2012 door Badr Hari werd mishandeld, werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Dit terwijl er een schadeclaim liep tegen de kickbokser. Al gauw werd duidelijk dat de procedure gewoon kan worden doorgezet.

Schadevergoeding nu voor erfgename Everink

Everink voerde een civiele procedure tegen Hari. Deze kan worden doorgezet door zijn familie. De directe erfgename van zijn vermogen, inclusief de eventuele schadevergoeding die uit deze zaak komt, is Everinks zesjarige dochter. Het vermogen zal tot zij volwassen wordt onder het beheer van een bewindvoerder staan.

Badr Hari mishandelde Everink in 2012 tijdens het dancefeest Sensation White. De kickbokser kreeg voor het plegen van het misdrijf 14 maanden celstraf opgelegd. Een straf die Everink niet voldoende achtte voor de blijvende fysieke en psychische schade. Daarom eiste hij enkele tonnen schadevergoeding voor zijn letsel.

Het voeren van een schadeclaim na overlijden slachtoffer

Als een slachtoffer van letselschade komt te overlijden terwijl de procedure rondom de schadeclaim nog loopt, kan de vraag ontstaan of de claim nog steeds geldig is. Fijn om te weten voor de nabestaanden: dit is inderdaad het geval. Het letsel is immers geleden, al is het slachtoffer er niet meer.

Als de vordering wordt uitgekeerd, komt deze via het nalatenschap van het slachtoffer terecht bij de erfgenamen. Een schadeclaim na overlijden van het slachtoffer die nabestaanden wel kunnen indienen, is overlijdensschade.

Een claim voor overlijdensschade wordt gedaan door de (directe) nabestaanden en is ter vergoeding van de volgende schadeposten:

  • De kosten van de begrafenis van het slachtoffer
  • Vergoeding omdat het slachtoffer niet meer kan bijdragen aan het gezinsinkomen
  • Vergoeding van hulp die moet worden ingeschakeld omdat het slachtoffer bepaalde klussen in huis niet meer kan doen
  • Vergoeding voor het leed van de nabestaanden: shockschade

In de zaak tussen Everink en Hari is er geen verband tussen het overlijden van de ondernemer en de eerdere mishandeling. Zijn nabestaanden kunnen dus geen overlijdensschade claimen bij Hari.

Claim smartengeld na overlijden

Een speciaal geval bij een schadeclaim na het overlijden van het slachtoffer, is smartengeld. Smartengeld kan alleen geclaimd worden door het slachtoffer zelf. Indien deze schadeclaim is ingediend vóór het overlijden en daarna wordt uitgekeerd, dan valt deze onder de erfenis van de erfgenamen van het slachtoffer. De claim ter vergoeding van het smartengeld moet dus zijn ingediend voordat het slachtoffer is overleden.

Letselschade en vergoeding na een geweldsmisdrijf

Everink heeft letselschade opgelopen door mishandeling. Na een geweldsdelict als deze kan het slachtoffer nog lang last hebben van het letsel. Everink gaf bijvoorbeeld aan zijn favoriete sporten voetbal en tennis niet meer te kunnen uitoefenen en nog steeds psychisch belast te worden door zijn klachten.

Wanneer iemand slachtoffer wordt van een geweldsmisdrijf, heeft dit veel impact op het dagelijks leven. Het slachtoffer heeft dan ook recht op een schadevergoeding van de materiële en immateriële schade. Is er geen dader bekend en is het letsel ernstig, dan kan hij of zij een tegemoetkoming krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

In zaken vergelijkbaar met die tussen Everink en Hari, is de dader wel bekend. Dan kan de schadeclaim bij hem of haar worden ingediend. Neemt u in zo’n geval contact op met Slachtofferhulp of Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.