Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Risico letselschade fietser geen prioriteit van veel gemeenten

13 mei 2015 Fietsongeval

Risico letselschade fietser geen prioriteit van veel gemeenten

Volgens een artikel uit de Telegraaf van 8 mei jl. is de veiligheid van fietsers niet echt de prioriteit van een kwart van de Nederlandse Gemeenten. Ondanks de circa 185 doden en 9000 gewonden die fietsongelukken jaarlijks opleveren is zeker een kwart van de Gemeenten in Nederland nog niet tot actie overgegaan. Het aantal ongelukken van fietsende verkeersdeelnemers is nog veel hoger want vaak wordt een fietsongeluk niet geregistreerd. Het zou in totaal om circa 70.000 ongelukken per jaar gaan.

Drukkere fietspaden door vergrijzing?

Gemeenten kunnen in het algemeen veel doen om letselschade van zwakke verkeersdeelnemers te voorkomen. Denk aan:

  • Het veiliger maken van fietspaden en kruisingen door het plaatsen van extra stoplichten
  • Verkeersdrempels in straten zodat motorvoertuigen in ieder geval snelheid minderen
  • Betere straatverlichting zodat obstakels beter kunnen worden gezien

Otto van Boggelen van CROW-Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden, constateert in de Telegraaf dat de toegenomen drukte op fietspaden mede het gevolg is van de vergrijzing. Vaak gaat het dus om een kwetsbare groep die betrokken is bij een fietsongeluk. En volgens hem is bij circa driekwart van alle ongelukken met fietsers geen enkel motorvoertuig betrokken.

Zwakke verkeersdeelnemer is wettelijk beschermd

Verkeersongelukken tussen zwakke verkeersdeelnemers onderling komen dan ook steeds vaker voor, mede door de toegenomen drukte en het relatief ouder worden van de groep die de fietspaden gebruikt. De doorsnee fietser weet weinig over de mogelijkheden om, na een fietsongeluk met een andere fietser of voetganger, de geleden schade te verhalen op de tegenpartij.

Vanuit het perspectief van de letselschadespecialist zijn ongelukken tussen twee zwakke verkeersdeelnemers altijd net weer anders dan die tussen een zwakke en sterke deelnemer. Dat komt met name omdat de wetgever de zwakke verkeersdeelnemer een betere uitgangspositie heeft gegeven als het gaat om het verhalen of claimen van letselschade op de bestuurder van een motorvoertuig.

Letselschade claimen bij de gemeente?

Letselschadezaken waarin zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers) letselschade willen claimen bij een gemeente zijn schaars. Vaak gaat het hier om verkeerd geplaatste of onverlichte paaltjes waar iemand tegenaan rijdt of andere strapatsen of nalatigheid van gemeentelijke overheden. Zolang gemeenten de ruimte krijgen van de rijksoverheid om een deel van het verkeersbeleid naar eigen wens in te vullen, zal altijd het risico blijven bestaan dat sommige gemeenten er de kantjes vanaf lopen.

Wilt u meer informatie over wat u kunt claimen na een verkeersongeval met de fiets? Bekijk deze pagina over schadevergoeding bij verkeersongevallen of neem direct contact op met de letselschadespecialisten van JBL&G als u onlangs letselschade heeft opgelopen na een aanrijding of ongeval. Onze hulp is geheel gratis, onze kosten worden vergoed door de verzekering van de tegenpartij.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.