Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade op reis: reisorganisatie aansprakelijk

21 september 2018 Letselschade informatie

Letselschade op reis: reisorganisatie aansprakelijk

Wanneer u een pakketreis boekt bij een touroperator of reisorganisatie en u loopt tijdens deze reis letselschade op door een ongeval, is de reisorganisatie aansprakelijk voor uw schade. Deze dient dus alle kosten te vergoeden die u hebt naar aanleiding van het ongeval. Hoe is dat precies geregeld in de wet? Zijn er ook uitzonderingen? En hoe stelt u uw reisorganisatie aansprakelijk?

Reisorganisatie aansprakelijk: wat zegt de wet?

De aansprakelijkheid van uw touroperator is geregeld in artikel 7:507 BW. Daar staat onder andere in:

  1. De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
  2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reisorganisator verplicht de schade te vergoeden […].

Wanneer u letselschade oploopt tijdens een reis, dan kunt u wel stellen dat deze reis niet overeenkomstig uw verwachtingen is verlopen. In zo’n geval is dus de reisorganisatie aansprakelijk en dient uw schade te vergoeden.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator geldt niet alleen voor een ongeval met personen die daadwerkelijk bij de reisorganisator horen, maar ook voor personen van wiens hulp gebruik wordt gemaakt of met wie de organisator een overeenkomst heeft gesloten. Bijvoorbeeld de buschauffeur die is ingehuurd om uw transfer van het vliegveld naar het hotel te verzorgen, maar ook de eigenaar van een zwembad waar u een excursie naar geboekt heeft of een hotelketen.

Hulp en bijstand van de reisorganisator

Naast dat bij een ongeval op vakantie de reisorganisator aansprakelijk is, is hij verplicht u hulp en bijstand te verlenen als er een ongeval plaatsvindt. Dit betekent dat hij u bijvoorbeeld een gelijkwaardige accommodatie moet bieden en het vervoer daarnaartoe moet vergoeden indien u in de accommodatie waar u eerst logeerde in een onveilige situatie terechtkomt.

Ook wanneer het ongeval u is aan te rekenen, als u dus aansprakelijk bent voor uw eigen schade, is de reisorganisatie verplicht hulp en bijstand te verlenen. U moet de kosten daarvan dan alleen wel zelf dragen.

Reisorganisatie aansprakelijk stellen

Letselschade opgelopen op reis? Let op de volgende punten bij het aansprakelijk stellen van uw touroperator:

  • Stuur zo snel mogelijk een aangetekende brief waarin u de reisorganisatie aansprakelijk stelt. Beschrijf het ongeval, de schade en uw schadeclaim. Vergeet niet om de brief de ondertekenen.
  • Zorg dat u foto’s hebt van de schadeveroorzakende gebeurtenis en ga op zoek naar getuigen die een verklaring willen afleggen.
  • Maak foto’s van uw schade en houdt eventueel een logboekje bij van uw klachten.
  • Schakel juridische hulp in.

Wanneer is de reisorganisatie niet aansprakelijk?

In drie gevallen kunt u uw reisorganisatie niet aansprakelijk stellen voor opgelopen letselschade tijdens een pakketreis:

Eigen schuld
Is het ongeval uzelf toe te rekenen? Dan is de reisorganisatie niet aansprakelijk voor uw schade. Bijvoorbeeld als u erg ziek wordt nadat u kraanwater hebt gedronken, terwijl u bent gewaarschuwd dit niet te doen.

Diensten van derden
De aansprakelijkheid van een reisorganisatie gaat over alle zaken die u van tevoren bij het bureau geboekt hebt, zoals accommodaties, vluchten, vervoer en excursies. Besluit u ter plekke zelf een dagtripje te maken dat geen onderdeel is van het geboekte pakket en loopt u dan letselschade op, dan is de reisorganisatie niet aansprakelijk. Dit is ook het geval als u bijvoorbeeld ziek wordt na eten bij een restaurant waar u op eigen gelegenheid heen bent gegaan.

Overmacht
Van overmacht is sprake als er een gebeurtenis plaatsvindt die zo onwaarschijnlijk is dat de reisorganisatie deze niet had kunnen voorzien of voorkomen. Een bekend voorbeeld is de buschauffeur van een transfer van het vliegveld naar het hotel, die onderweg een hersenbloeding kreeg en daardoor een ongeluk veroorzaakte. Dit werd door de rechter geaccepteerd als overmacht en daardoor was de reisorganisatie niet aansprakelijk.

Reisorganisatie aansprakelijk: drie voorbeelden

U weet nu de theorie, maar hoe werkt dat in de praktijk? Hieronder vindt u drie voorbeelden over aansprakelijkheid bij reisorganisaties, eigen schuld en overmacht.

Tijdens haar huwelijksreis in Turkije raakt een vrouw gewond op een waterglijbaan. Ze moet lang herstellen, heeft veel pijn en raakt haar baan kwijt door het letsel. Na onderzoek blijkt dat de waterglijbaan niet aan de veiligheidseisen voldoet. De reisorganisator wordt aansprakelijk bevonden en moet de schade van de vrouw vergoeden.

Tijdens een reis door Thailand raken twee reizigers betrokken bij een busongeluk. De reisorganisator doet een beroep op overmacht: iemand zou de buschauffeur een snoepje hebben aangeboden, waardoor hij afgeleid raakte en het ongeluk ontstond. De rechter wijst het beroep af en de reisorganisatie dient de schade van de reizigers te vergoeden.

Bij een Bed&Breakfast in Zuid-Afrika raakt een vrouw ernstig gewond omdat zij ’s avonds een samen met haar man een onverlichte route neemt naar het hoofdgebouw. Daardoor valt zij in een kuil. Hoewel de reisorganisatie stelt dat hier sprake is van eigen schuld, moet deze van de rechter toch de schade van het slachtoffer vergoeden.

Eigen schade beperken bij letselschade op vakantie

Uw reisorganisatie is aansprakelijk voor uw schade en dient deze dus te vergoeden. Wanneer u letselschade oploopt op vakantie hebt u echter zelf ook schadebeperkingsplicht. U moet zorgen dat de schade niet erger wordt. Bijvoorbeeld door meteen naar een arts te gaan om uw letsel te laten behandelen.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.