Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Rechtsbijstandsverzekeraar bij letselschade? Niet doen.

28 april 2014 Letselschade informatie

Rechtsbijstandsverzekeraar bij letselschade? Niet doen.

Twijfelt u over het inschakelen van een rechtsbijstandsverzekeraar bij letselschade? Bij JBL&G merken we regelmatig dat rechtsbijstandsverzekeraars verre van ideaal zijn voor letselschadeslachtoffers. Of dit nu bewust of onbewust is. Letselschadeslachtoffers komen naar ons bureau toe met klachten over hun rechtsbijstandsverzekeraar. Hoe komt dat eigenlijk? En wat te doen als u niet tevreden bent over uw rechtsbijstandsverzekeraar bij letselschade?

Rechtsbijstandsverzekeraar bij letselschade

Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten en hiervan gebruik wil maken, kan dit gratis. U hebt zich er immers voor verzekerd en u heeft premie betaald. Probleem is alleen, dat een rechtsbijstandsjurist vaak maar een bepaald aantal uren per letselschadecliënt betaald krijgt. Binnen deze uren zal de medewerker tot een afwikkeling van de letselschadeclaim moeten komen. Voor zo’n belangenbehartiger loont het dus niet om meer tijd in de zaak te steken.

Letselschadezaken kunnen lang duren

U begrijpt dat letselschadezaken vaak langer kunnen duren dan de aantal uren die zo’n rechtsbijstandsjurist er voor krijgt. Bijvoorbeeld omdat er nog geen medisch eindstadium is bereikt, er medische informatie van verschillende artsen dient te worden opgevraagd, of er een stevige discussie met de verzekeraar moet worden gevoerd over de aansprakelijkheid van het ongeval. Rechtsbijstandsjuristen hebben hier vaak geen tijd voor. Zij krijgen vaak veel dossiers die ze in korte tijd moeten afwikkelen. Het letselschadeslachtoffer is hier de dupe van omdat hij een lagere letselschade claim krijgt uitgekeerd dan waar hij recht op heeft.

Communicatie

Daarnaast horen wij vaak klachten over de communicatie van rechtsbijstandsverzekeraars bij letselschade. Rechtsbijstandsverzekeraars communiceren slecht en zijn weinig pro-actief. Of het is voor slachtoffers niet duidelijk wie ze moeten benaderen voor veel informatie.

Wisselende behandelaars

Dit komt omdat dossiers bij rechtsbijstandsverzekeraars vaak van behandelaar wisselen. Beginnende juristen nemen een baan bij een rechtsbijstandsverzekeraar om ervaring op te doen, maar gaan snel verder naar een volgende job. Door  deze doorloop kan het zijn dat uw dossier steeds wordt doorgegeven en u telkens met iemand anders contact hebt over uw zaak. Een nieuwe behandelaar, die weer de tijd moet nemen om zicht te verdiepen in uw zaak.

Bovenstaande zaken leiden ertoe dat er weinig gelegenheid voor een rechtsbijstandsverzekeraar is om zich goed te verdiepen in uw zaak. Er is weinig tijd en aandacht voor. Als gevolg daarvan gooit de behandelend jurist het gemakkelijk op een akkoordje met de wederpartij en krijgt u veel minder schadevergoeding dan waar u eigenlijk recht op hebt.

Klachten over de rechtsbijstandsverzekeraar

Vandaar dat we vaak mensen krijgen die niet tevreden zijn met hun huidige rechtsbijstandsjurist; cliënt wordt niet op de hoogte gehouden, er gebeurt bijna niets, het afwikkelingsvoorstel is wel erg laag… We zien het allemaal voorbij komen. Zonde, want als letselschadeslachtoffer hebt u het al zwaar genoeg, u wilt zich niet druk maken over de letselschadebehandelaar. Deze zou zich juist helemaal voor u in moeten zetten!

Ontevreden over rechtsbijstandsverzekeraar bij letselschade. Wat nu?

Wanneer u van mening bent dat uw rechtsbijstandsverzekeraar niet alles in het werk stelt om u een zo hoog mogelijke schadevergoeding te bezorgen, of dat de communicatie bijvoorbeeld niet naar behoren verloopt, dan loont het om over te stappen. Het is namelijk van groot belang dat u zich prettig voelt bij wie uw belangen behartigt. Letselschade op zich is al vervelend genoeg. Dan wilt u niet dat de afwikkeling daarvan onnodig frustreert.

Overstappen?

Wilt u overstappen? Vraag nog een laatste gesprek aan met uw huidige belangenbehartiger bij uw rechtsbijstand. Bent u dan nog niet tevreden, overweeg dan om uw belangen te laten behartigen door een jurist van een letselschadekantoor. Deze juristen zijn gespecialiseerd in het behandelen van letselschadezaken. Zij weten wat zij moeten doen om:

  • Een letselschadezaak zo vlot mogelijk te laten verlopen;
  • Een zo hoog mogelijke schadevergoeding te claimen;
  • Het slachtoffer zich begrepen, gehoord en geholpen te laten voelen.

Het overstappen van een rechtsbijstandsverzekeraar naar onsletselschadekantoor is kosteloos. Daarnaast biedt een letselschadejurist kosteloos juridische hulp, net als een rechtsbijstandsverzekeraar bij letselschade.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.