Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Één op de tien letselschadezaken duurt te lang

13 april 2016 Medisch

Één op de tien letselschadezaken duurt te lang

Volgens De Monitor ligt de schuld bij partijdige medisch adviseurs, JBL&G ziet de oorzaak ergens anders.

Hoewel de meeste letselschadezaken binnen twee jaar afgewikkeld worden, raakt 10% van de letselschadeslachtoffers verwikkeld in een jarenlange strijd met de verzekeraar. Afgelopen zondag zond onderzoeksprogramma De Monitor een aflevering uit over de verharding van verzekeraars naar letselschadeslachtoffers: iets waar we bij JBL&G helaas ook steeds meer van merken. Maar er werd in het programma ook gesproken over een oplossing.

De uitzending behandelde het voorbeeld van een letselschadeslachtoffer dat al de helft van haar leven aan het strijden is voor een schadevergoeding. Op haar zestiende werd ze aangereden en belandde ze in een rolstoel en 18 jaar later weigert de verzekeraar van de tegenpartij nog steeds uit te betalen. Waarom? Omdat er geen verband zou zijn tussen het ongeluk en de schade van het slachtoffer.

De medisch adviseur van de verzekeraar

Om te beoordelen of het letsel de oorzaak is van het ongeval, schakelt de verzekeraar een medisch adviseur in. Als deze oordeelt dat dat inderdaad zo is, is het bedrag dat de verzekering moet uitbetalen veel hoger dan wanneer de klachten al vòòr het ongeval aanwezig waren. Daarmee rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de medisch adviseur.

Volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade zijn objectiviteit en onafhankelijkheid belangrijke criteria voor een medisch adviseur. In de praktijk blijkt dit echter moeilijk te realiseren. De medisch adviseur wordt namelijk betaald door de verzekeraar en is dus per definitie partijdig. Hij of zij wil – in de meeste gevallen – een zo klein mogelijk verband tussen de schade en het ongeval bewijzen, zodat de verzekeraar een zo laag mogelijke schadevergoeding hoeft te betalen.

In sommige gevallen heeft dit tot gevolg dat de tegenpartij op zoek gaat naar alles dat maar als bewijs kan dienen tegen het medisch causaal verband. Zij kijken bijvoorbeeld op Facebook of het slachtoffer een gelukkig huwelijk heeft of toevallig net uit een scheiding komt, wat als bewijs kan worden aangevoerd voor psychische instabiliteit, die dan weer niets met het ongeval van doen heeft.

Slachtoffers en hun belangenbehartigers zoeken hulp van een eigen medisch adviseur om tegenwicht te bieden. Wat volgt noemt men een battle of the experts: een eindeloos traject waarin medisch rapport op medisch rapport volgt en medisch experts steeds elkaars tegendeel proberen te bewijzen. Zonder dat het slachtoffer een steek verder komt.

Te weinig mankracht

Volgens JBL&G ligt de oorzaak van langlopende letselschadezaken niet alleen aan onpartijdige medisch adviseurs. Wij maken vaak mee dat het verzekeraars gewoonweg aan mankracht ontbreekt om alle zaken te behandelen. Onze juristen moeten daarom soms maanden wachten op antwoord. Ook medisch adviseurs hebben het te druk – een wachttijd van drie maanden alvorens er een medisch advies kan worden uitgeschreven is geen uitzondering – waardoor een zaak onnodig vertraging oploopt.

Soms maken verzekeraars het wel heel erg bont. Lees hier meer over in ons artikel Trainerende letselschadeverzekeraars: onze top 5.

De Monitor: onpartijdig medisch adviseur de oplossing

Volgens De Monitor zitten niet alleen letselschadeslachtoffers, maar ook verzekeraars in hun maag met deze gang van zaken. “Het proces kan eindeloos gerekt worden door medische rapporten. Dat is frustrerend voor iedereen, zeker ook voor het slachtoffer,” aldus de algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Daarom zijn zij aan het experimenteren met wat de oplossing lijkt van dit probleem: letselschadezaken laten behandelen door slechts één, onafhankelijke medisch adviseur.

Deze adviseur werkt niet in het belang van het slachtoffer, noch in het belang van de verzekeraar en doet het hele onderzoekstraject in zijn eentje. Tot nu toe lijkt het een geslaagd experiment. Toch blijft de vraag: wie betaalt deze onafhankelijke adviseurs? Met andere woorden: hoe onpartijdig kan deze onafhankelijke medisch adviseur zijn?

Volgens JBL&G bestaat er al een oplossing voor een meningsverschil tussen twee medisch adviseurs: de medische expertise. Dit is een arts die wordt uitgekozen door beide partijen en daarom onafhankelijker kan handelen dan welke medisch adviseur dan ook. Zij bepalen welke arts wordt ingeschakeld en welke vragen aan hem of haar gesteld worden. Het oordeel van deze arts is bindend.

Kortom: Volgens JBL&G is de werkelijke reden van het langdurige en slepende letselschadetraject niet zozeer gelegen in het feit dat er geen onafhankelijke medisch adviseur is. Eerder het gebrek aan mankracht bij verzekeraars is hier debet aan.

Bekijk de aflevering hier.

 

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.