Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Ongeluk met (minderjarige) fietser die op mobiele telefoon kijkt. Wie is verantwoordelijk?

23 januari 2019 Algemeen

Ongeluk met (minderjarige) fietser die op mobiele telefoon kijkt. Wie is verantwoordelijk?

In een korte tijd zijn we van een mobielloos bestaan naar een altijd bereikbaar tijdperk gegaan. De mobiele telefoon gaat overal mee naartoe. Zelfs op de fiets wordt er hevig geappt, gefacebookt en gebeld. Wat allemaal extra gevaren met zich meebrengt in het verkeer. Want in een fractie van een seconde is er een ongeluk gebeurd.

Stel dat dit ongeluk wordt veroorzaakt door een appende (minderjarige) fietser. Is deze fietser dan aansprakelijk te stellen voor de opgelopen letselschade? Onze juristen leggen het aan u uit.

Rijdt u al mono?

Append of bellend fietsen zorgt voor gevaarlijk rijgedrag. Vroeger zag men slingerende fietsers alleen ’s nachts na het stappen. Tegenwoordig kunt u het fietspad niet meer op zonder slingerende fietsers te moeten ontwijken. Afgelopen september ging dan ook de MONO-campagne van start. Deze campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de provincies en:

  • de ANWB
  • Veilig Verkeer Nederland
  • Flitsmeister
  • de Fietsersbond
  • Nederland-ICT en
  • TeamAlert

Met de MONO-campagne wordt het probleem aan beide kanten aangepakt. Aan de ene kant hebben we de ontvanger, aan de andere kant de zender. Want ook de zender kan voor meer veiligheid in het verkeer zorgen. Als u op de fiets zit, kan uw partner u beter niet storen. Oftewel: niet bellen of appen. Hetzelfde geldt voor u. Als uw kind naar school fietst, kunt u in de tussentijd beter geen contact proberen op te nemen. Hoe dringend het ook is. Want dat contactmoment kan uw geliefde en andere verkeersdeelnemers in gevaar brengen.

In de afgelopen jaren hebben verschillende campagnes offline rijgedrag gepromoot. Ook is er een aantal jaren geleden de Fietsmodus app gelanceerd. Helaas heeft dit nog niet het gewenste effect gehad. Er lijkt zelfs een toename te zijn in het smartphonegebruik op de fiets. Het is dan ook tijd voor strengere maatregelen.

Wat zegt de wet?

Het werd al snel duidelijk dat de mobiele telefoon een gevaar vormt in het verkeer. In 2002 kwam er dan ook een aanvulling op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

Deze aanvulling is echter alleen van toepassing op gemotoriseerd verkeer. Toentertijd werden bellende fietsers nog niet als een groot gevaar gezien. Dat is echter veranderd doordat:

  • Er steeds meer fietsers op de fietspaden zijn
  • De razendsnelle elektrische fietsen hun intrede hebben gedaan
  • WhatsApp en andere social-mediakanalen zijn gelanceerd waardoor er meer afleiding is ontstaan

Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de bestaande aanvulling laten wijzigen vanaf juli 2019. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Nieuwenhuizen voorgesteld om het bestaande verbod uit te breiden. Zodat het ook verboden wordt om op de fiets niet-handsfree van je telefoon gebruik te maken. De uitbreiding van het verbod ziet er als volgt uit:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

De voorgenomen wetswijziging laat het verbod voor alle voertuigen gelden. Daarbij gaat het ook voor alle elektronische apparaten gelden. U mag echter wel gebruik maken van fietsnavigatie of handsfree bellen. Zolang u uw ogen maar op de weg houdt.

Maak een pitstop

Moet u toch dringend een sms of app versturen? Ga dan even op de stoep staan. Maak en verstuur het bericht. Stop uw smartphone weer in uw zak en vervolg uw reis. Doe dit ook als u wordt gebeld of een bericht ontvangt. Ga eerst op een veilige plek staan en beantwoord dan pas uw telefoon. Zo bent u geen gevaar voor uzelf of voor andere verkeersdeelnemers.

Wie is er aansprakelijk voor de letselschade?

Stel dat u met uw auto een fietser aanrijdt. We spreken dan van een aanrijding tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer. In deze casus heeft de fietser vrijwel altijd recht op schadevergoeding. In de meeste gevallen moet u als automobilist minstens 50% van de letselschade van de fietser vergoeden. Zelfs als de fietser het ongeval zelf heeft veroorzaakt. Maar geldt dat ook voor appende, bellende en facebookende fietsers?

De aanstaande wetswijziging zal geen verandering brengen in de sterke positie van de zwakke verkeersdeelnemer. Wat echter wel kan gebeuren, is dat er een hoger percentage eigen schuld aan de fietser wordt toebedeeld. Stel u rijdt een fietser aan die aan het appen is. Dan kan het zijn dat de fietser niet zijn volledige schade vergoed krijgt. Als de nieuwe wetswijziging wordt doorgevoerd, doet de fietser dan immers iets wat verboden is.

Uitzondering minderjarige fietser

Fietsers onder de 14 jaar worden nog beter beschermd door de wet. Deze jonge fietsers krijgen altijd 100% van hun letselschade vergoed. Zelfs als ze het verkeersongeval zelf hebben veroorzaakt. Dit is zo geregeld omdat kinderen nog onvoldoende verkeersinzicht hebben ontwikkeld. Daarom moeten alle verkeersdeelnemers ook meer rekening houden met kinderen op de weg.

De aanstaande wetswijziging zal hier dan ook geen verandering in brengen. Het lijkt JBL&G wel zeer belangrijk dat kinderen al vroeg voorlichting krijgen over de gevaren van smartphonegebruik op de fiets. Zodat ze hun mobiele telefoon in hun zak laten zitten op de fiets. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. En de gevolgen daarvan kunnen catastrofaal zijn.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.