Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Nooit geweten dat letselschade een verjaringstermijn heeft? 6 tips

14 mei 2018 Letselschade informatie

Nooit geweten dat letselschade een verjaringstermijn heeft? 6 tips

Wanneer u door toedoen van een ander letsel zoals een verwonding, kwetsing of andere schade hebt opgelopen, is er sprake van letselschade. Bijvoorbeeld als u bent gebeten door andermans hond, als u wordt aangereden of als u een ongeluk op de werkvloer hebt dat uw werkgever had kunnen voorkomen door betere werkomstandigheden te verzorgen.

Als er daadwerkelijk sprake is van letselschade, dan hebt u recht op een schadevergoeding van degene die uw schade heeft veroorzaakt. De eigenaar van de hond die u gebeten heeft, degene die u aanreed of uw werkgever.

Hiervoor moet u echter wel aanspraak maken op de schade en een claim indienen. Het beste is als u hier niet te lang mee wacht. Letselschade heeft namelijk een verjaringstermijn. Wanneer deze is verlopen, kunt u geen aanspraak meer maken op een vergoeding. Hoe ernstig uw letsel ook is.

In dit artikel geven we zes tips om te voorkomen dat de verjaringstermijn ongemerkt aan u voorbij gaat.

De relatieve verjaringstermijn

De relatieve verjaringstermijn van een letselschadezaak is in de meeste gevallen vijf jaar vanaf de datum dat u bekend met de schade én de veroorzaker. Dit betekent dat op het moment dat u weet dat u schade hebt geleden en dat u op de hoogte bent van wie de schade heeft veroorzaakt, u vijf jaar de tijd heeft om de wederpartij aansprakelijk te stellen.

Bij minderjarigen begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de dag dat zij meerderjarig zijn geworden. Zij hebben dan dus – in de meeste gevallen – de tijd tot hun 23e verjaardag om hun rechtsvordering ter vergoeding van hun schade veilig te stellen. Dit is in 2004 ingevoerd zodat kinderen er niet de dupe van worden als hun ouders of voogd(en) het nalaten om de schade te verhalen.

In het geval van een verkeersongeval, ligt het weer anders. De relatieve verjaringstermijn om rechtstreeks de aansprakelijke verzekeraar aan te spreken is dan drie jaar: u hebt drie jaar om de verzekeraar van de veroorzaker rechtstreeks aan te spreken. U hebt echter wél vijf jaar om de wederpartij zelf aansprakelijk te stellen.

Het stuiten van de verjaring

Hoe zorgt u dan dat de zaak niet verloopt? Dit doet u door de verjaringstermijn te stuiten. U (of uw belangenbehartiger) stuurt een aangetekende brief naar de wederpartij of de verzekeraar van de wederpartij, waarin nadrukkelijk wordt aangegeven dat de brief bedoeld is om de verjaringstermijn te stuiten. Er dient in deze brief ook vermeld te worden dat u recht wilt behouden op smartengeld en betaling van de wettelijke rente. Verstuur deze brief altijd aangetekend of per mail en zorg dat u een ontvangstbevestiging ontvangt.

De absolute verjaringstermijn

Naast een relatieve verjaringstermijn, bestaat er ook een absolute verjaringstermijn. Na twintig jaar is de zaak verjaard en kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Ook niet als u na 21 jaar pas op de hoogte komt van uw schade of schadeveroorzaker. Let wel: in specifieke gevallen kunnen bovengenoemde termijnen afwijken! Vraag dit na bij een letselschadespecialist.

Verjaring bij letselschade? 6 tips

Het is zonde als u te lang wacht met de aansprakelijke partij op de hoogte stellen van de schade. U loopt dan de kans om uw recht op schadevergoeding te verliezen. En dan moet u helemaal zelf opdraaien voor de kosten van de schade – schade die een ánder u heeft toegebracht.

Wij helpen u graag dit de voorkomen. Met deze 6 tips zorgt u dat de verjaringstermijn niet verloopt en u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Tip 1: wacht niet met het aansprakelijk stellen

Hebt u schade geleden? Stel dan zo snel mogelijk de wederpartij aansprakelijk. Stel een aansprakelijkstelling op en zend deze aangetekend naar de wederpartij. Ook als het ongeval enkele jaren geleden is, is het van belang dat u zo snel mogelijk handelt wanneer u weet dat u schade hebt geleden en wie de aansprakelijke partij is.

Tip 2: hebt u na afhandeling nog klachten binnen de verjaringstermijn? Dan kunt u de zaak misschien weer openen

Stel: u hebt een bedrijfsongeval gehad, waarbij u (ogenschijnlijk) licht letsel opliep. U hebt de zaak geschikt met uw werkgever en een bepaald bedrag aan schadevergoeding ontvangen. Twee jaar later krijgt u echter toch klachten die ernstiger lijken dan in de eerste plaats gedacht. Uw schade blijkt veel groter te zijn en de vergoeding die u van uw werkgever hebt ontvangen. In zo’n geval kunt u – mits u binnen de verjaringstermijn blijft – de zaak weer openen en een hogere schadevergoeding eisen.

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst hebt getekend kunt u dit echter niet doen. In een vaststellingsovereenkomst geeft u namelijk aan dat u en de wederpartij tot een overeenkomst zijn gekomen en u geen verdere schadevergoeding meer zal vorderen – tenzij er in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud in is opgenomen die dit ondervangt.

Er is nog een andere uitzondering: hebt u de vaststellingsovereenkomst getekend zonder dat u hulp had van een belangenbehartiger (zoals een letselschadejurist)? Dan kunt u deze alsnog inschakelen in een poging de zaak weer open te breken.

In zaken met licht letsel wordt meestal geen vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Tip 3: stuur jaarlijks een stuitingsbrief

U kunt natuurlijk wachten tot de verjaringstermijn van vijf jaar bijna is verstreken voordat u een stuitingsbrief stuurt. Om er echter zeker van te zijn dat u zich niet verrekend en per ongeluk de termijn laat verstrijken, is het aan te raden om jaarlijks rond dezelfde tijd zo’n brief te sturen.

Tip 4: verstuur uw brieven altijd aangetekend

Stelt u zich eens voor dat u netjes elk jaar een stuitingsbrief stuurt, maar de wederpartij aangeeft deze niet ontvangen te hebben. Dat zou een erg vervelende manier zijn om uw zaak te laten verlopen. Dit voorkomt u door de brieven aangetekend te laten versturen, zodat u altijd bewijs hebt dat de ze zijn verzonden en ontvangen.

Tip 5: bij bepaalde soorten letsel maakt u ook na de absolute verjaringstermijn nog kans op vergoeding van uw schade

Schade door bijvoorbeeld asbest vertoont zich pas na een hele lange tijd, vaak na het verstrijken van de verjaringstermijn. Dan is de vraag of het aanvaardbaar en billijk is dat de wederpartij zich beroept op deze termijn. Uit de jurisprudentie blijkt namelijk dat in het verleden dit niet het geval was bij een aantal zaken.

Ook als de hoop klein lijkt, hebt u dus misschien een kans op de vergoeding van uw schade!

Tip 6: schakel een belangenbehartiger in

De allerbeste tip die we u kunnen geven om te voorkomen dat uw zaak verjaart, is deze. Een belangenbehartiger houdt namelijk scherp in de gaten wanneer het een goed idee is om een stuitingsbrief te sturen en doet dit ook. Daarnaast neem hij of zij het regelen van de schade van u over, zodat u zich kunt focussen op uw herstel.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.