Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Mooi gebaar van verzekeraars? Noodfonds voor slachtoffers van Haaksbergen

27 oktober 2014 Nieuws

Mooi gebaar van verzekeraars? Noodfonds voor slachtoffers van Haaksbergen

Pleidooi voor brede toepassing van Schaderegeling Schuldloze Derde. Gemeente wil een noodfonds voor slachtoffers instellen, maar is dit voldoende?

Tijdens het AutoMotorSportief-evenement op 28 september 2014 in het Overijsselse Haaksbergen is een monstertruck het publiek ingereden tijdens een demonstratie.

De monstertruck – een pick-up van 1500 pk met zeer grote wielen – is tijdens een stunt uit de bocht gevlogen en tussen het publiek terechtgekomen. Hierbij zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen en zijn circa twintig mensen gewond geraakt.

Nabestaanden en slachtoffers

Bij wie kunnen deze nabestaanden en slachtoffers hun letselschade claimen?

  • Is de gemeente aansprakelijk?
  • Is de chauffeur/stuntman aansprakelijk?
  • Is de organisatie aansprakelijk?
  • Is de eigenaar van de truck aansprakelijk?
  • Misschien zijn allen wel aansprakelijk?

Noodfonds

Onlangs kwam het bericht naar buiten dat twee wellicht aansprakelijke verzekeraars – Nationale Nederlanden en Achmea – een noodfonds in werking hebben gesteld voor de slachtoffers. Slachtoffers en nabestaanden die in financiële problemen komen als gevolg van het ongeval kunnen een beroep doen op het fonds. Het kan namelijk nog wel een tijdje duren voordat duidelijk is wie nu daadwerkelijk aansprakelijk is. Nationale Nederlanden is de verzekeraar van het stuntteam en Achmea is de verzekeraar van de gemeente Haaksbergen.

Mooi gebaar?

Maar waarom neemt niet één van de verzekeraars (de eerst aangesprokene) het voortouw en vergoedt de schade van de slachtoffers? Immers, in Nederland kennen de verzekeraars een bedrijfsregeling genaamd: De schuldloze derde regeling.

Schuldloze derde

Deze bedrijfsregeling schuldloze derde voorziet in een oplossing voor de situatie dat degene die buiten zijn schuld schade lijdt als gevolg van een schadegeval waarbij behalve hijzelf twee of meer partijen zijn betrokken, en redelijkerwijs is aan te nemen dat tenminste één van die partijen aansprakelijk is voor die schade, problemen ondervindt bij het verkrijgen van de hem rechtens toekomende schadevergoeding. Dit voor zover die problemen het gevolg zijn van het feit dat de betrokken verzekeraars van mening verschillen.

Goede naam schadeverzekeringsbedrijf

Het Verbond van Verzekeraars heeft de regeling opgesteld omdat zij van mening is dat de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf in gevaar wordt gebracht, indien degene die buiten zijn schuld schade lijdt als gevolg van een schadegeval waarbij behalve hijzelf twee of meer partijen zijn betrokken, van wie redelijkerwijs aannemelijk is, dat ten minste één van hen schuld treft met betrekking tot het ontstaan van zijn schade, verstoken blijft van een hem rechtens toekomende schadevergoeding.

Vereisten voor de regeling

Voor toepassing van de bedrijfsregeling is vereist dat sprake is van een schadegeval waarbij:

  1. Een benadeelde kan worden beschouwd als ‘schuldloze derde’.
  2. De andere betrokkenen hun mogelijke aansprakelijkheid voor het schadegeval en de daaruit voortvloeiende gevolgen hebben verzekerd en waarvoor dekking bestaat bij een bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten WAM-verzekeraar of AVP-verzekeraar; waarbij voor de WAM-verzekeraar geldt dat deze uitsluitend in geval van een toegestane WAM-uitsluiting een beroep op het ontbreken van dekking kan doen.

Schuldeloze derde
Op het ongeval in Haaksbergen lijkt deze regeling van toepassing. In deze situatie kan het publiek immers gezien worden als schuldloze derde. Dan blijft de vraag over of de andere betrokkenen zich allen verzekerd hebben voor een eventuele aansprakelijkheid van het ongeval.

Betrokkene

De betrokkenen zijn in dit geval de gemeente Haaksbergen en de organisatie van het Stuntteam, en wellicht ook nog de verzekeraar van het voertuig, de monstertruck.

Regel is dat de verzekeraar die het eerst door een schuldloze derde of diens belangenbehartiger is aangesproken en op grond van de vaststaande feiten redelijkerwijs kan aannemen dat het schadegeval voldoet aan de criteria waaronder deze regeling van toepassing is, optreedt als regelende verzekeraar.

Regelende verzekeraar betaalt schade

De regelende verzekeraar gaat ten opzichte van de schuldloze derde over tot afwikkeling van de schade, zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat zijn verzekerde niet of slechts gedeeltelijk aansprakelijk is.

Uiteindelijk aansprakelijke verzekeraar dient schade te betalen

Mocht uiteindelijk blijken dat de regelende verzekeraar niet de aansprakelijke verzekeraar is, dan dient hij zijn kosten te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar.

Dit voorkomt eindeloze discussies tussen verzekeraars

Dit is een mooie regeling. Slachtoffers en nabestaanden worden op deze manier niet de dupe van eindeloze discussies tussen diverse aansprakelijke partijen. Zij kunnen in dat geval op korte termijn voorschotten op hun schade uitgekeerd krijgen. Hun schade kan individueel, zorgvuldig en adequaat berekend worden, zodat de nabestaanden hun verdriet in alle rust een plekje kunnen geven en de letselschadeslachtoffers zich geheel kunnen richten op hun herstel.

Waarom in Haaksbergen geen schuldeloze derde regeling?

De vraag is dan ook waarom voor het ongeval in Haaksbergen is gekozen voor een noodfonds in plaats van de schaderegeling schuldeloze derde. Het zou kunnen dat één van de aansprakelijke partijen niet verzekerd was. In dat geval kan deze regeling niet toe worden gepast. Doch ook dan zouden de verzekeraars uit coulance de regeling kunnen toepassen, is JBLG van mening.

WAM en AVP Verzekeraars

De schuldeloze derde regeling is bedoeld voor WAM- en AVP-verzekeraars. Vaak doen zich echter situaties voor, waarin het onaanvaardbaar zou zijn uit het oogpunt van de goede naam van het verzekeringsbedrijf dat de schuldloze derde verstoken blijft van een schadevergoeding als gevolg van een verschil van mening tussen WA verzekeraars, waarbij een AVB verzekeraar betrokken is. Derhalve vindt het Verbond van Verzekeraars het voor de hand liggen dat ook in die situaties, waarin deze bedrijfsregeling niet rechtstreeks van toepassing is, zoveel mogelijk naar analogie gehandeld wordt.

Duidelijkheid voor slachtoffers en nabestaanden

Het noodfonds is een mooi gebaar en een oplossing voor nabestaanden en slachtoffers die anders in financiële problemen zouden komen. Maar het is ook niet meer dan dat, een noodoplossing. Voor slachtoffers en nabestaanden zou méér duidelijkheid echter beter zijn. Op deze manier kan hun schade snel en adequaat berekend worden, zodat ze zich verder in alle rust kunnen richten op hun herstel en verwerking van hun verdriet. De slachtoffers en nabestaanden van dit ongeval lijden al genoeg, onduidelijkheid over financiële zorgen zouden het niet nog moeilijker moeten maken.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.