Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Minder letselschade kinderen door veilige schoolzone

12 december 2013 Letselschade informatie

Minder letselschade kinderen door veilige schoolzone

Elk jaar houd je je hart weer vast. De kinderen gaan naar school en begeven zich in de ochtendspits massaal op de weg. Bij basisscholen stoppen vele vaders hun de auto vlak voor de deur van de school en krioelt het daar ’s morgens van de uitstappende kinderen. Daar moeten ongelukken van komen. En helaas, dat is ook het geval. In Nederland gebeuren vele ongevallen waarbij kinderen betrokken zijn. Lees verder over letselschade bij kinderen.

Uw kind heeft een verkeersongeval gehad en letselschade, wat nu?

Wanneer u de letselschade van uw kind wilt claimen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u gratis bijstaan bij het claimen van de letselschade welke uw kind geleden heeft. Gelukkig zijn er genoeg instanties in Nederland die de mogelijkheden bekijken om dit gevaar voor scholieren en automobilisten tot een minimum te beperken. Zo heeft de gemeente Amsterdam ingenieursbureau DHV gevraagd eens aandachtig te kijken naar de inrichting van schoolzones in Nederland. Het uiteindelijke doel is het terugbrengen van het aantal gevallen van letselschade bij schoolgaande kinderen.

Veiliger verkeer voor schoolkinderen

Het ingenieursbureau DHV heeft in Nederland tien verschillende schoolzones onder de loep genomen. Aan de hand van deze zones is een handvat bepaald, dat de leidraad zou moeten vormen voor elke school of gemeente die haar schoolzone zou willen aanpassen. Waar moeten we aan denken? Wat zijn de meest belangrijke stappen die we moeten ondernemen om het veiliger te maken? En met welke bijkomende zaken moeten we rekening houden? Alle maatregelen binnen deze leidraad zouden moeten bijdragen aan het terugbrengen van het aantal letselgevallen in een specifieke schoolzone.

Hoe pak je dat aan?

Is het eenvoudig om zo’n veilige schoolzone aan te leggen? Nee, niet echt. Het is een tamelijk complex gebeuren als je kijkt naar het aantal partijen dat betrokken is bij de verwezenlijking ervan. Als eerste moet een verkeerskundige zijn blik werpen op de huidige situatie om de juiste inrichting van de zone te kunnen bepalen. Daarnaast zijn er genoeg partijen die hierover een mening mogen hebben. Dat zijn in willekeurige volgorde de ouders, de kinderen, de school en de politie. En mochten zij met z’n allen er de goedkeuring aan geven, dan zijn er ook nog de omwonenden. Ook zij hebben een stem in het kapittel. Ook zij hebben een belang. Het is tenslotte hun straat die een geheel andere inrichting krijgt.

Uniforme inrichting

Zoals gezegd heeft ingenieursbureau DHV diverse schoolzones onderzocht. Alleen op deze wijze kan het een werkbare en uitvoerbare leidraad zijn voor elke school. Over één ding zijn ze het al eens. De schoolzones moet uniform zijn ingericht en moeten voor elke verkeersdeelnemer direct te herkennen zijn. Alleen dat al zou moeten zorgen voor een substantiële daling van het aantal gevallen van letselschade.

Kind en letselschade

Is uw kind een verkeersongeval overkomen en heeft het hierdoor letsel opgelopen? In Nederland is het bij de wet geregeld dat schoolkinderen sowieso altijd hun schade vergoed krijgen.

Neem contact met ons op om u vrijblijvend te laten informeren over uw mogelijkheden, of bel zelf: 020 – 214 99 00.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.