Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschades binnen twee jaar afhandelen

13 februari 2015 Letselschade informatie

Letselschades binnen twee jaar afhandelen

Naar onze mening duren letselschadezaken nog steeds te lang. Wat is er nodig voor een snellere afhandeling letselschade? Vorig jaar deed Bureau Eiffel in opdracht van het Verbond van Verzekeraars onderzoek naar de toepassing en het effect van het beleid om letselschadezaken binnen twee jaar afgewikkeld te krijgen. Conclusie was dat ‘best practices’ zorgen voor een snellere afhandeling letselschade.

Dit lijkt ons niet echt een opzienbarende uitkomst.

Wat wordt verstaan onder best practices:

Best practices zijn onder meer:

  • Pro-actief handelen. Hierbij dienen de belangen, wensen en de behoeftes van het slachtoffer centraal staan.
  • Snel reageren op zaken als brieven en telefoontjes, en deze termijnen goed bewaken.
  • Het opstellen van een behandelplan met hierin een beschrijving van het probleem, de wijze van aanpak en een tijdspad.
  • Het opstellen van een plan voor whiplash slachtoffers, dat gericht is op re-integratie en het afwikkelen/regelen van hun letselschadezaak.
  • Vragen rondom het medisch causaal verband meer pragmatisch benaderen.
  • In een eerder stadium overgaan tot het uitvoeren van een gezamenlijke expertise.

Best practices zorgen voor snellere afhandeling letselschade

Het lijkt duidelijk dat – wanneer alle verzekeraars zich aan bovengenoemde regels zouden houden – deze ‘best practices’ inderdaad zullen zorgen voor een snellere afhandeling van de letselschadezaak.

Vertragende zaken bij afhandeling letselschade

Hoe hoger het uit te keren schadebedrag, hoe langer de zaak duurt

Een andere uitkomst van het onderzoek was dat de zaak langer duurt naarmate de uit te keren schadevergoeding hoger is. Ook dit lijkt geen opzienbarende uitkomst. Immers, hoe meer de verzekeraar dient uit te keren, hoe meer het slachtoffer zal dienen te bewijzen, hoe meer er aan hem of haar getwijfeld wordt. Hoe meer medische dossiers er overgelegd dienen te worden. Bij lagere schades willen verzekeraars nog wel eens handjeklap doen om er sneller vanaf te zijn.

Wanneer er ernstig letsel is, dienen cliënten nog steeds – zo is onze ervaring – heel veel (medische) stukken te overleggen. Ook van jaren voor het ongeval. Wanneer cliënt – omwille van zijn privacy – hier niet mee instemt, heeft hij vaak een lange weg te gaan voordat het tot afwikkeling van zijn zaak kan komen.

Medisch traject bij letselschadezaken zorgt vaak voor vertraging

Medisch adviseurs van verzekeraars hebben het te druk volgens het onderzoek. Zij lopen gemiddeld 8 weken achter bij de verwerking. Het is dus geen wonder dat het medisch traject zorgt voor vertraging. Ook de behandelend artsen nemen vaak de tijd alvorens een medisch dossier toe te zenden. Tel daarbij op de maanden dat een expertisearts nodig heeft om tot zijn rapport te komen, dan ben je snel een jaar verder. Dit levert veel frustratie op voor het slachtoffer.

Waarheidsgehalte van de uitspraken van de verzekeraars

Uit het onderzoek zou blijken dat verzekeraars beleid ontwikkelen om minder vaak in deze medische discussies te blijven hangen. Het is jammer dat de meewerkende verzekeraars niet met naam genoemd worden in het rapport. Wij hadden graag een reality check gedaan naar het waarheidsgehalte van de uitspraken van sommige verzekeraars. Uit het veld horen wij toch nog steeds andere geluiden. Helaas.

Positief einde

Jammer genoeg maken wij nog te vaak mee dat sommige verzekeraars er genoegen in scheppen om de zaak te traineren. Maar we zullen positief eindigen.

  • Het is mooi dat verzekeraars er  zich in elk geval van bewust zijn dat de meeste zaken (veel te) lang duren.
  • Wellicht dat rapporten en onderzoeken zoals deze eraan bij zullen dragen dat het in de toekomst anders kan gaan.
  • Hier kunt u de resultaten van het onderzoek teruglezen.

Snellere afhandeling letselschade door Gedragscode Behandeling Letselschade
Om het letselschadetraject niet onnodig frustrerend te maken voor slachtoffers, heeft de Letselschade Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. Hierin staan richtlijnen voor de behandeling van letselschadezaken. Goede letselschadejuristen en andere belangenbehartigers houden zich aan deze gedragscode.

Wilt u weten hoe een letselschadetraject bij JBL&G er uit ziet? Ga naar ons tien-stappenplan bij letselschade.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.