Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade en het PGB

26 april 2016 Letselschade informatie

Letselschade en het PGB

Een ongeval kan uw leven helemaal overhoop gooien. U heeft letselschade en kunt door uw klachten bepaalde handelingen in huis niet meer doen, of u hebt op structurele basis hulp nodig. Heeft u na een ongeval langer dan drie maanden hulp of zorg aan huis nodig? Dan kan van u verwacht worden dat u een persoonsgebonden budget aanvraagt bij de gemeente. De wederpartij kan dit bedrag eventueel aanvullen, of helemaal betalen als uw aanvraag wordt afgewezen.

Wat is het persoonsgebonden budget?

Het PGB is een bedrag dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld voor mensen met een beperking. Met dit bedrag kunnen zij hun eigen zorg inkopen, en zijn zij minder niet afhankelijk van zorginstellingen. Voorbeelden van zorg die kan worden ingekocht:

  • Persoonlijke verzorging (zoals hulp bij aankleden, eten en drinken of naar het toilet gaan);
  • Verpleging;
  • Financiële begeleiding (zoals een bugetcoach);
  • Activiteitenbegeleiding;
  • Kortdurende opvang buitenshuis (zoals vakantieopvang).

Het PGB kan ook gebruikt worden om hulp uit het sociale netwerk te krijgen. Bijvoorbeeld om uw buren, die elk weekend voor u komen koken, te kunnen betalen. Met het PGB kunt u hen ook een extraatje voor de feestdagen en een kerstpakket bieden.

Het voordeel van het PGB is dat men zelf kan kiezen welke zorgverlener wordt ingeschakeld. Nadeel is dat wie gebruikt maakt van het PGB, zelf verantwoordelijk is voor de administratie en moet verantwoorden waarom juist deze hulp wordt ingeschakeld.

In plaats van het PGB kan ook gekozen worden voor zorg in natura. Dan vervalt de administratieve verplichting.

Waar biedt het PGB geen hulp bij?

Het PGB is echt bedoeld voor het inkopen van zorg. Een aantal zaken mogen echter níet uit het PGB betaald worden:

  • Geneeskundige behandelingen of therapieën;
  • Bemiddelingskosten;
  • (Medische) hulpmiddelen;
  • Vervoerskosten.

In het geval van letselschade hoeft dit ook niet. Uw wederpartij, degene die aansprakelijk is voor het ongeval, is verplicht alle overige kosten te betalen die u maakt naar aanleiding van het ongeval.

Wanneer moet ik een PGB aanvragen als slachtoffer van letselschade?

Van slachtoffers van letselschade wordt verwacht dat zij schadebeperkend bezig zijn. Dit houdt in dat de schade door hun toedoen niet hoger mag worden dan hij al is. En daar hoort bij dat het slachtoffer aanspraak maakt op voorzieningen die er al zijn, in plaats van alles direct te verhalen op de aansprakelijke.

Hebt u dus als slachtoffer van letselschade zorg aan huis nodig, bij de verzorging van uw verwondingen bijvoorbeeld, of bij het douchen? Daar kunt u een PGB voor aanvragen. Dit valt onder uw schadebeperkingsplicht, net als bijvoorbeeld het uitzoeken of u een tegemoetkoming van de gemeente kunt krijgen voor het doen van aanpassingen aan uw huis.

Wat als het PGB wordt afgewezen?

Wordt uw aanvraag voor een persoonsgebonden budget afgewezen door uw gemeente? Of is het bedrag dat u krijgt toegewezen niet toereikend voor wat u nodig hebt? Dan kunt u hiermee naar uw wederpartij gaan.

Uw wederpartij is namelijk verplicht om te zorgen dat u zo veel mogelijk kunt terugkeren naar de situatie waar u in verkeerde voordat het ongeluk plaatsvond. Hij zal alle hulp die u nodig hebt dus moeten vergoeden.

Meer weten over het claimen van een schadevergoeding? Lees onze pagina Schadevergoeding bij letselschade.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.