Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade claimen nu nog gemakkelijker voor passagier?

12 januari 2017 Nieuws

Letselschade claimen nu nog gemakkelijker voor passagier?

Eén ding is zeker bij een verkeersongeval: de meerijder is (bijna) altijd onschuldig. De bestuurder van de auto waarin de bijrijder zat of de tegenpartij -waarmee het voertuig in botsing kwam – is aansprakelijk te stellen voor het ongeval. Misschien zelfs wel beiden, maar de inzittende treft meestal geen enkele blaam.

De laatste jaren is er een daling te zien in het aantal inzittenden dat zwaargewond raakt of verongelukt door een verkeersongeval. Dat is een zeer positieve ontwikkeling. Toch gebeuren er nog veel ongelukken met inzittenden die hierdoor letselschade oplopen. Wie vergoedt deze letselschade? En wat houdt de regelwijziging van de ‘Schaderegeling schuldloze derde’ precies in? Deze regeling gaat per 1 april 2017 in en is is bindend voor alle circa 150 verzekeraars die bij het Verbond van Verzekeraars zijn aangesloten.

Algemene informatie verkeersongevallen met inzittenden

In de afgelopen tien jaar is het aantal inzittenden dat ernstig gewond is geraakt bij een verkeersongeval waarneembaar gedaald. Dat blijkt uit een rapport van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Van alle gerapporteerde ernstige verkeersongevallen was 10% een medepassagier van een auto of bestelauto.

Helaas is het aantal inzittenden dat na een verkeersongeval overlijdt nog hoog: een derde van alle verkeersdoden zijn bijrijders. Dit blijkt uit weer een ander rapport van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Toch is ook bij de verkeersdoden onder de inzittenden een forse daling te zien in de afgelopen tien jaar.

Veel voorkomend letsel inzittende

De inzittende die bij een verkeersongeval betrokken raakt kan met verschillende soorten letsel te maken krijgen, van matige tot ernstige letselschade. De meest voorkomende vormen van letsel zijn:

  • Nekklachten
  • Whiplash
  • Gebroken bovenarmen of -benen
  • Hersenschudding

Daarnaast kampen vele slachtoffers van auto-ongelukken met psychisch letsel.

Schuldloze derde regeling

De ‘Schaderegeling schuldloze derde’ zorgt ervoor dat de gedupeerde inzittende direct een volledige schadevergoeding kan eisen bij de verzekeraar van:

  • De bestuurder van het voertuig waar hij of zij in- of opzat
  • De tegenpartij

De schuldloze derde kan dus beide bestuurders aansprakelijk stellen voor het ontstane letsel op grond van artikel 6:102 BW en de ‘Schaderegeling schuldloze derde’.

Hierbij hoeft de inzittende niet te wachten op de erkenning van de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Daarnaast dient de volledige letselschade te worden vergoed, omdat de schuldloze derde geen enkele blaam treft.

Stroom van klachten van slachtoffers

Na een stroom van klachten van gedupeerden werd deze ‘Schaderegeling schuldloze derde’ in het leven geroepen om te voorkomen dat de bijrijders te lang op schadevergoeding moesten wachten door trainerende aansprakelijkheidsdiscussies over en weer tussen verzekeraars.

U kunt deze schaderegeling terugvinden onder Bedrijfsregeling 7 van het Verbond van Verzekeraars.

Schadevergoeding bij eenzijdige ongevallen

Zelfs bij eenzijdige ongevallen krijgt de inzittende de volledige schade vergoed via de WA-verzekering van de bestuurder. De bestuurder in kwestie hoeft daarvoor geen aparte verzekering te hebben afgesloten. Daarnaast maakt het geen verschil of de inzittende een onbekende, kennis, goede vriend of geliefde van de bestuurder is.

‘Eigen schuld’ inzittende

In sommige gevallen heeft een inzittende ‘eigen schuld’ aan het opgelopen letsel. Deze eigen schuld uit zich in de vorm van:

  • Het niet dragen van een autogordel
  • Het willens en wetens meerijden met een dronken bestuurder
  • Het willens en wetens meerijden met een bestuurder die drugs heeft genomen
  • Het willens en wetens meerijden met een bestuurder zonder rijbewijs

In deze situaties heeft de bijrijder zijn eigen veiligheid in gevaar gebracht door bijvoorbeeld geen gordel te dragen of door mee te rijden met een dronken bestuurder. Toch krijgt de inzittende zelfs in deze situaties, in bijna alle gevallen, nog meer dan 50% van de volledige schade vergoed. Daarbij wordt er onderzocht of er een causaal verband bestaat tussen het ontstane letsel en de ‘eigen schuld’ van de bijrijder. Wij geven u een voorbeeld ter illustratie:

Causaal verband tussen het letsel en de ‘eigen schuld’

Stel dat de inzittende bij iemand in de auto stapt die teveel heeft gedronken. De auto raakt in botsing met een andere auto, waardoor de  bijrijder letselschade oploopt. Maar wat blijkt? Het ongeval is niet te wijten aan de beschonkenheid van de bestuurder, maar aan een verkeersfout van de tegenpartij. In dat geval is er geen causaal verband tussen het ontstane letsel en de ‘eigen schuld’, waardoor de inzittende alsnog zijn gehele letselschade vergoed krijgt.

Letselschade claimen nu nog gemakkelijker voor inzittende?

Vanaf 1 april 2017 wordt het de gedupeerde bijrijder nog gemakkelijker gemaakt om schadevergoeding te claimen. De inzittende hoeft dan namelijk geen keuze meer te maken tussen de verschillende partijen, maar kan direct de verzekeraar aansprakelijk stellen van de bestuurder van het voertuig waar hij of zij in- of opzat.

Momenteel is het zo dat de schuldloze derde één van de partijen kan aanwijzen om de schadevergoeding als het ware voor te schieten. Aangezien het niet altijd gelijk duidelijk is wie de schuldige is, was dat tot op heden de beste oplossing zodat de inzittende niet hoefde te wachten op het uitzoeken en erkennen van de aansprakelijkheid door één van de betrokken partijen.

Direct duidelijk wie de claim gaat afhandelen

Deze kleine verandering in de regelgeving voor schuldloze derden zorgt ervoor dat het gelijk duidelijk is voor de inzittende wie de schadeclaim gaat afhandelen. Het slachtoffer hoeft daardoor ook geen ‘tijdelijk’ schuldige meer aan te wijzen, maar kan zich gelijk beroepen op de verzekeraar van het voertuig waarin of -op de inzittende zat op het moment van het ongeluk.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.