Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Info: Hoog werken op een ladder

14 juli 2013 Bedrijfsongeval

Info: Hoog werken op een ladder

Ongeval op een ladder gehad? Bent u terechtgekomen in een bedrijfsongeval met een ladder? Het gebruik van een ladder op de werkplek is aan strenge regels gebonden. Hoe zit het precies met die regels? En wat als u ondanks alles toch een ongeval met een ladder hebt gehad? U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een vergoeding claimen voor uw schade.

Ongeval op een ladder, wat zijn de regels?

Tot hoe hoog mag er op een ladder gewerkt worden?

De stahoogte op de ladder is bij voorkeur maximaal 5 meter, en in bepaalde gevallen een uiterste grens van 7,50 meter. Voor de stahoogte wordt gekeken naar waar u op de ladder staat. Dus: hoe hoog staan uw voeten? Voor het bepalen van de werkhoogte (de hoogte van de hand) moet daar circa 2 meter bij opgeteld worden. De genoemde maximale stahoogte van 7,50 meter betekent dus een werkhoogte van 9,50 meter. In een brochure van Arbouw wordt een en ander uitgelegd. Zie voor meer informatie hier.

Arbowet: ladder is geen werkplek

In deze wet is het uitgangspunt dat de ladder niet is toegestaan om te gebruiken als een werkplek, als er een ander en veiliger middel kan worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld een hoogwerker of een steiger. Ladders zijn vooral bedoeld om op de werkplek te komen, niet om als werkplek te gebruiken.

Wanneer kan een ladder toch wel zijn toegestaan?

In enkele uitzonderlijke gevallen is het gebruik van een ladder op de werkplek wél toegestaan:

 • Het gebruik van een ladder mag als bijvoorbeeld de werkplek niet kan worden bereikt met een hoogwerker of omdat er te weinig ruimte is voor een rolsteiger. Het gaat erom dat de situatie niet veranderd kan worden. Ligt er iets in de weg dat kan worden verplaatst dan geldt de uitzondering niet.
 • Het gebruik van een ladder is ook toegestaan als het gebruik van een ander arbeidsmiddel andere veiligheidsrisico´s met zich meebrengt. Denk aan gevaarlijke verkeerssituaties als een hoogwerker op de rijweg moet staan.

Lagere kosten van een ladder ten opzichte van een ander arbeidsmiddel zijn geen argument voor het gebruik van een ladder. Heel soms, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een korte gebruiksduur en een gering veiligheidsrisico, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Instructies, voorlichting en toezicht door de werkgever

Een werkgever moet er altijd voor zorgen dat zijn werknemers veilig en gezond op de ladder kunnen werken. Het is daarom belangrijk de werkgever zijn werknemers goede instructies en voorlichting geeft over hoe om te gaan met een ladder. Ook moet de werkgever erop toezien dat de werknemers zijn instructies uitvoeren.

Regels voor werken op een ladder: de cijfers

Hoogte van de ladder:
Lager dan 5 meter is gebruik van een ladder toegestaan.
Tussen de 5 en 7.5 meter: overleg tussen werkgever en werknemer noodzakelijk.
Hoger dan 7.5 meter: gebruik van een ladder is niet toegestaan.

Hoe lang duurt de klus op de ladder:
Klussen duren korter dan 2 uren: ladder is toegestaan
Klussen duren tussen 2 en 4 uren: overleg tussen werkgever en werknemer noodzakelijk.
Klussen duren langer dan 4 uren: ladder is niet toegestaan

Reikwijdte op de ladder:
1 armlengte: ladder mag gebruikt
Meer dan 1 armlengte: ladder mag niet gebruikt.

Ook de kracht die de werknemer moet gebruiken om de klus uit te voeren is van belang en de windkracht die op het moment staat.

Ongeval op een ladder: is de werkgever aansprakelijk?

Heeft u een ongeval op een ladder gehad? In de meeste gevallen is uw werkgever aansprakelijk voor uw schade. Zeker als bovenstaande regels zijn geschonden. Moet de werknemer klussen uitvoeren op een ladder die in strijd zijn met deze regels en er gebeurt een bedrijfsongeval, dan is de werkgever aansprakelijk.

Strenge zorgplicht werkgever

Werkgevers hebben een strenge zorgplicht. In de wet staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de materialen waar de werknemer mee werkt en de werkplekken waar hij de werkzaamheden uitvoert, veilig zijn. Ook moet hij zich gedragen als een goed werknemer. Wat dat inhoudt, kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Maar het komt erop neer dat bij een bedrijfsongeval de werkgever in het grootste deel van de gevallen aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt.

Dit betekent ook dat uw werkgever goed verzekerd is tegen bedrijfsongevallen. In de meeste gevallen hoeft de relatie met uw werkgever ook niet verstoord te raken als u een schadevergoeding voor uw letselschade claimt.

Ongeval op een ladder, hoe claim ik een schadevergoeding?

Wanneer u een bedrijfsongeval overkomt, hebt u recht op een vergoeding van uw schade. U kunt onder andere de volgende schadeposten vergoed krijgen van de aansprakelijke partij:

 • Alle medische kosten die u maakt ten behoeve van uw herstel;
 • Reiskosten die u moet maken naar aanleiding van het ongeval;
 • Misgelopen inkomsten, pensioensopbouw en eventuele inkomsten uit zwart werk;
 • Een vergoeding van hulp in en om het huis die u moet inschakelen;
 • Een vergoeding van pijn, stress en leed door het ongeval: smartengeld.

Uw werkgever aansprakelijk stellen

Het is belangrijk dat u snel na het bedrijfsongeval uw werkgever aansprakelijk stelt. Hoe doet u dat?

 • Vraag collega’s die aanwezig bij het ongeval om een verklaring van wat er gebeurd is;
 • Meldt het ongeval aan uw werkgever;
 • Ga zo snel mogelijk naar de huisarts of ander medisch specialist om uw klachten te laten behandelen én om het medisch causaal verband aan te tonen;
 • Stel uw werkgever aansprakelijk door middel van een aansprakelijkheidsbrief;
 • Houd goed bij hoe uw klachtenverloop is en welke kosten u maakt naar aanleiding van het ongeval.

Overweeg ook om juridische hulp in te schakelen. Meer weten over hoe u uw werkgever aansprakelijk stelt? Lees het hier.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.