Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Info: Fietser en ongeval

22 juli 2013 Fietsongeval

Info: Fietser en ongeval

Aantal doden en slachtoffers fietsongevallen neemt toe

Ondanks dat Nederland een goed wegennetwerk heeft, vinden er dagelijks ongevallen met fietsers plaats.

Overlijden als gevolg van fietsongeval

Jaarlijks overlijden zo’n 190 fietsers in het verkeer. Nog eens ruim 9.000 fietsers raken zo ernstig gewond dat zij hiervoor in het ziekenhuis moeten worden behandeld. Velen van de slachtoffers zijn ouderen en kinderen. Ouderen en kinderen zijn kwetsbare verkeerdeelnemers.

Bescherming fietsers

De Rijksoverheid neemt elk jaar (aanvullende) maatregelen om fietsers beter te beschermen. Dit doen zij onder andere door samen met provincies en gemeenten wegen en fietspaden toegankelijker en veiliger te maken voor fietsers en campagnes te starten.

Melen van gevaarlijke paaltjes

Zo bood de gemeente Haarlemmermeer fietser tot en met september 2013 de mogelijkheid om gevaarlijke paaltjes langs het fietspad te melden. Op basis van de meldingen bepaalt de gemeente of de paaltjes aangepast worden of zelfs worden weggehaald.

Fietsersbond zet zich in voor veiligheid fietsers

Niet alleen de overheid houdt zich bezig met het verbeteren van de veiligheid van fietsers. Ook de fietsersbond zet zich in voor de veiligheid van fietsers. De fietsersbond is per 6 mei van dit jaar begonnen met een nieuwe campagne. Meer dan de helft van de fietsers ergert zich aan onnodig en te lang wachten voor rode verkeerslichten, slecht wegdek en/of gevaarlijke situaties.

Door rood rijden

Fietsers die steeds vaker door rood rijden kunnen een passerende auto over het hoofd zien met desastreuse gevolgen. De fietsersbond heeft een meldpunt geopend waarop u een melding kan doen van een ‘te lang op rood stoplicht’, slecht wegdek of een andere gevaarlijke situatie.

Veilig fietsen

U hebt uw veiligheid natuurlijk voor een groot gedeelte zelf in de hand. Maar u bent afhankelijk van het andere verkeer. U kunt zich nog zo goed aan de verkeersregels houden en toch het slachtoffer worden van een verkeersongeval. Maar welke maatregelen kunt u in ieder geval nemen om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te houden?

  • De politie kan uw rijbewijs niet innemen als u dronken op de fiets wordt aangehouden. U kunt wel voor enkele uren een rijverbod voor de auto krijgen. Het alcoholgehalte in uw bloed mag niet hoger zijn dan 0,5 promille.
  • Als fietser moet u in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben of losse lampjes gebruiken. Er moeten altijd reflectoren zitten op de achterkant van de fiets, op de trappers en op de wielen (velgen) of banden.
  • Het is ten tijde van het schrijven van deze blog (nog) niet verboden om muziek op de fiets te luisteren. Let er wel op dat u het verkeer niet hindert of in gevaar brengt. U kunt uiteraard het beste geen muziek luisteren. Bent u toch een groot muziekliefhebber en wilt u tijdens het fietsen muziek luisteren? Zet het geluid van uw telefoon, mp3-speler of iPod op een laag niveau, zodat u andere geluiden nog kunt waarnemen.

Ongeval op de fiets en letselschade?

Wanneer u een ongeval op de fiets is overkomen en u lijdt hierdoor letselschade, dan kunt u met ons kantoor contact opnemen om deze schade bij de wederpartij te claimen.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.