Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Goede afwikkeling van letselschade hangt niet alleen af van recht

15 maart 2016 Letselschade informatie

Goede afwikkeling van letselschade hangt niet alleen af van recht

Uit onderzoek door Erasmus School of Law, University of Cardiff en University of Bergen blijkt dat behalve het recht ook andere factoren meespelen in een goede afwikkeling van letselschade. De kwaliteit van de belangenbehartigers is ook van invloed. De aard van de afwikkeling kan gevolgen hebben voor het herstel van het slachtoffer.

In dit artikel:
Onderzoek over de afwikkeling van letselschade
Afwikkeling van letselschade Nederland in vergelijking
Belang van een goede afwikkeling van letselschade
De steun van een letselschadejurist

Onderzoek over de afwikkeling van letselschade

De drie universiteiten deden samen vanaf 2012 onderzoek naar de afwikkeling van letselschades in Noorwegen, Groot-Brittannië en Nederland. De onderzoeksvraag was hoe de afwikkeling van letselschade zich in de praktijk verhoudt tot de regels van het recht. Voor het onderzoek werden experts en ervaringsdeskundigen uit het veld van letselschade geïnterviewd.

Uit het onderzoek bleek dat de afwikkeling van letselschade in Nederland meestal buiten de rechtszaal wordt gedaan. Daardoor is de rol van de belangenbehartigers van beide partijen heel groot. De geïnterviewden gaven aan dat de kwaliteit van de belangenbehartigers daarom cruciaal is.

Uit de interviews bleek ook dat er zorgen waren over de bezuinigingen van verzekeraars door de economische crisis. Als gevolg hiervan zou er minder aandacht zijn voor een goede afwikkeling van letselschadezaken.

Afwikkeling letselschade Nederland in vergelijking

Zoals we van Nederland gewend zijn wordt ook de afwikkeling van letselschade hier gedaan aan de hand van het poldermodel. De onderzoekers noemen termen als openheid en goede communicatie, om samen tot een overeenkomst te komen.

In Noorwegen heeft de overheid een groter aandeel in zaken en in Groot-Brittannië is de afwikkeling van letselschade veel meer vercommercialiseerd. Rechters spelen een grotere rol dan in Nederlandse zaken.

Belang van een goede afwikkeling van letselschade

Uit ander onderzoek blijkt dat een goede afwikkeling van letselschade invloed heeft op het herstel van het slachtoffer. Stress en de houding van juristen en verzekeraars kunnen het herstel van letselschade belemmeren.

Belangrijke eigenschappen die letselschadejuristen moeten hebben om de stress die de afwikkeling van letselschade met zich mee brengt te minimaliseren, zijn:

  • Proactief
  • Daadkrachtig
  • Onafhankelijk van de verzekeraar
  • Respectvol tegenover het slachtoffer
  • Het slachtoffer serieus nemen
  • Erkenning tonen voor de situatie van het slachtoffer

Letselschadejuristen moeten dus niet op zich laten wachten, empathie tonen en vooral niet bang zijn om de verzekeraar van de wederpartij ongunstig te stemmen.

De steun van een letselschadejurist

Het starten van een letselschadeprocedure is nodig om te zorgen dat het slachtoffer de schadevergoeding krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarbij is het van belang dat het slachtoffer een goede letselschadejurist aan zijn zijde heeft staan. Zeker omdat zoveel zaken buiten de rechtszaal worden beslecht.

De jurist bezit al de bovenstaande eigenschappen en is in staat om het slachtoffer werk uit handen te nemen. Deze kan zich dan voornamelijk gaan richten op het herstel.

Onze letselschadejuristen werken kosteloos. Dit omdat zij de rekening kunnen indienen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Letselschade opgelopen? Neem vrijblijvend contact op voor een berekening van uw schadevergoeding.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.