Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Fietsongeluk en letselschade claimen

16 april 2015 Fietsongeval

Fietsongeluk en letselschade claimen

U rijdt op de fiets naar uw werk en een automobilist rijdt door rood of vergeet even dat u voorrang heeft. Wat er dan gebeurt, laat zich heel gemakkelijk raden. Het lichamelijke letsel dat door een fietsongeluk wordt opgelopen kan enorm zijn. Als letselschadejuristen worden wij dagelijks met slachtoffers van een fietsongeluk en letselschade geconfronteerd en veel van onze cliënten vragen zich af welk type letselschade ze kunnen claimen.

Voordat we uitleggen wat u na het fietsongeluk kunt doen om uw recht te halen en alle door u gemaakte kosten als gevolg van letselschade te claimen, nog even de statistiek van een fietsongeluk en letselschade.

Fietsongeluk en letselschade: de cijfers

In 2015 werden de volgende aantallen fietsongevallen geregistreerd:

 • circa 185 doden
 • 4.433 ernstig gewonden

Dat zijn alle soorten fietsongelukken, ook waarbij auto’s of vrachtauto’s zijn betrokken. Het aantal letselschadeclaims dat door verzekeraars jaarlijks wordt afgehandeld door verkeersongelukken met fietsers loopt dus behoorlijk in de papieren.

Doordat het aantal fietsers en het soort voertuigen dat zich op fietspaden mag voortbewegen blijft stijgen, zal naar verwachting ook het aantal ongelukken toenemen. Veel ongelukken vinden plaats tussen fietsers en gemotoriseerde voertuigen. Maar uiteraard kan tussen fietsers onderling ook het één en ander mis gaan. Op 1 april 2015 deed de Rechtbank van Amsterdam nog een uitspraak aangaande een zaak van een fietsende ‘linksafslaander’ die aansprakelijk werd gesteld voor de schade die de eiseres leed als gevolg van het niet verlenen van voorrang door de gedaagde.

Fietsongeluk en letselschade: aansprakelijkheid

Schadevergoeding letselschade tussen sterke en zwakke verkeersdeelnemers
Als fietser of voetganger wordt u in het Nederlands recht (Artikel 185 van de Nederlandse Wegenverkeerswet) aangeduid als een ‘zwakke verkeersdeelnemer’. Dit geeft u extra rechten als het om de hoogte van de claimen schadevergoeding gaat. Want ook als u als zwakke verkeersdeelnemer zelf iets verkeerd hebt gedaan in het verkeer en in een ongeluk met een gemotoriseerd voertuig terecht komt, wordt in bijna alle gevallen toch nog 50% van de schade uitgekeerd.

De enige uitzondering hierop is als de bestuurder van het motorvoertuig zich kan beroepen op overmacht. Deze bestuurder moet kunnen aantonen dat er sprake is van overmacht of ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’ van de tegenpartij. De grond voor deze omgekeerde bewijslast is het gevaar, dat het gebruik van een motorrijtuig op de weg voor andere verkeersdeelnemers met zich meebrengt. Een beroep op overmacht slaagt echter niet zo vaak.

Maar wat als u als voetganger letselschade oploopt door een roekeloze fietser?

Als u als voetganger door een fietser wordt aangereden is er sprake van een ongeluk met twee zwakke verkeersdeelnemers. In dat geval zal vast moeten komen te staan wie feitelijk de schuldige is en wie aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. Artikel 185 WVW gaat dan niet op.

Wederpartij aansprakelijk stellen na een fietsongeluk en letselschade

Wilt u een schadevergoeding claimen voor het letsel dat u hebt opgelopen bij een fietsongeval, dan zult u de wederpartij aansprakelijk moeten stellen. Dit doet u door middel van een brief. Let daarbij op dat u:

 • De toedracht van het ongeval en de schade vermeldt;
 • Duidelijk aangeeft dat het om een aansprakelijkheidsstelling gaat;
 • Een reageertermijn in de brief zet;
 • De brief ondertekent;
 • De brief aangetekend verzendt.

Uw belangenbehartiger kan de brief ook voor u opstellen en verzenden. Lees hier meer over de wederpartij aansprakelijk stellen.

Denk er daarnaast aan dat u:

 • Bewijsmateriaal verzamelt, zoals foto’s en getuigenverklaringen;
 • Zo snel mogelijk na het ongeval naar een arts gaat om het medisch causaal  verband te laten vaststellen;
 • Het verloop van uw klachten bijhoudt;
 • Opschrijft welke kosten u maakt naar aanleiding van het ongeval en alle bonnen bewaart.

Welke letselschade is na een fietsongeval te claimen?

Veel mensen denken nog steeds dat alleen de medische kosten na een fietsongeval te claimen zijn. Maar misschien kunt u voor langere tijd niet meer werken of maakt u behoorlijk wat reiskosten om een specialist of arts te bezoeken. Er valt veel meer onder letselschade dan u denkt:

 • Hulp in het huishouden, ook al heeft u daar niet voor betaald;
 • Kleding of telefoon die beschadigd zijn geraakt tijdens het ongeval;
 • Mantelzorg: de tijd die anderen u helpen met naar de arts of fysio gaan;
 • Kilometervergoeding voor bezoeken aan ziekenhuis, arts etc.;
 • Eigen risico en andere medische kosten;
 • Compensatie van een verlies aan inkomsten door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid;
 • Een vergoeding voor psychisch leed: smartengeld.

Hoogstwaarschijnlijk maakt u al kosten voordat uw letselschadedossier is afgewikkeld. U hebt recht op een voorschot om deze kosten alvast te kunnen betalen. U of uw belangenbehartiger kunnen dit voorschot aanvragen bij de wederpartij.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.