Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Wat te doen bij blijvend letsel na arbeidsongeval?

1 april 2017 Bedrijfsongeval

Wat te doen bij blijvend letsel na arbeidsongeval?

U heeft blijvend letsel opgelopen na een arbeidsongeval. Dan is het belangrijk dat u een schadevergoeding laat claimen. Als u blijvend letsel heeft opgelopen na een arbeidsongeval heeft dit immers grote gevolgen voor uw leven en dat van uw naasten. Wist u dat uw werkgever bijna altijd aansprakelijk is te stellen voor de letselschade?

Werkgever aansprakelijk stellen voor arbeidsongeval

Uw werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk te stellen voor het arbeidsongeval. Dit komt door de zeer strenge zorgplicht die een Nederlandse werkgever heeft tegenover de werknemers. De werkgever wordt geacht om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Zodat arbeidsongevallen voorkomen kunnen worden.

De werkgever moet toezicht houden, duidelijke instructies geven (en toezien of die instructies daadwerkelijk worden uitgevoerd), beschermende kleding of andere middelen uitreiken én incalculeren dat werknemers niet altijd even voorzichtig zijn. Daardoor is de werkgever bijna altijd aansprakelijk voor ongevallen. Tenzij u met opzet of roekeloos heeft gehandeld, waardoor het ongeval heeft plaatsgevonden. Dit komt in de praktijk echter zelden voor.

Fout van collega

Bent u gewond geraakt door een fout van een collega? Ook dan is in de meeste gevallen uw werkgever aansprakelijk te stellen voor de blijvende schade. De werkgever draagt namelijk de verantwoordelijkheid voor alle werknemers.

Arbeidsinspectie onderzoekt arbeidsongeval bij blijvend letsel

Heeft u blijvend letsel opgelopen na het arbeidsongeval? Dan spreken we van een ernstig ongeval. Uw werkgever is bij een ernstig ongeval verplicht om de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in te schakelen. Zodat de Arbeidsinspectie onderzoek kan doen naar de oorzaak van het arbeidsongeval.

Arbeidsongeschikt door blijvend letsel

Blijvend letsel na een arbeidsongeval zorgt er vaak voor dat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt. Dit heeft uiteraard grote financiële gevolgen voor u en uw naasten. Stel dat u een hele hoge hypotheek heeft of net aan een grote verbouwing was begonnen. Dan zit u met de handen in het haar.

Als u blijvend letsel heeft opgelopen, betekent dat niet altijd dat u gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt geraakt. Stel dat uw voet geamputeerd moet worden, dan kunt u als bouwvakker niet meer aan de slag. Maar bent u baliemedewerker op Schiphol, dan kunt u wellicht nog wel uw beroep uitvoeren. Arbeidsongeschiktheid wordt dan ook beoordeeld op:

 • De mate van functionele invaliditeit
 • Uw huidige beroep
 • Uw resterende verdiencapaciteit

Is uw werkgever aansprakelijk te stellen voor de letselschade? En wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard? Dan heeft u recht op een volledige schadevergoeding. Dit houdt onder andere in dat uw gemiste inkomsten moeten worden vergoed, zoals:

 • 30% van uw salaris, als uw baas maar 70% doorbetaald door de arbeidsongeschiktheid
 • Fooi
 • Bonussen
 • Promotie
 • Overurentoeslag
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Vakantiegeld
 • Pensioenopbouw

Ga voor meer informatie naar Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval.

Schadevergoeding claimen voor blijvend letsel

Veel werknemers vinden het lastig om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Misschien had u wel een hele goede band met uw werkgever. Of hoopt u in deeltijd te kunnen blijven werken. Of moet uw contract binnenkort verlengd worden. Maar u moet niet vergeten dat uw werkgever vrijwel altijd goed verzekerd is voor arbeidsongevallen.

U kunt de kosten die blijvend letsel met zich meebrengen meestal niet alleen dragen. Dit is ook niet nodig! De kosten kunnen zich in rap tempo torenhoog opstapelen. En uw werkgever is niet voor niets goed verzekerd voor bedrijfsongevallen.

Schadeposten waar u mogelijk mee te maken krijgt, zijn bijvoorbeeld:

 • Reiskosten
 • Studievertraging of afbreken
 • Hulp in en om het huis
 • Kinderopvang
 • Honden uitlaatservice
 • Aanschaf van een invalidenwagen
 • Aanpassingen in uw woning, zoals een traplift
 • Verhuiskosten
 • Aanschaf van een sportrolstoel
 • Smartengeld

Smartengeld voor blijvend letsel na arbeidsongeval

Blijvend letsel zorgt ervoor dat u naast materiële ook immateriële schade ondervindt van het arbeidsongeval. Deze schade wordt vergoed met de schadepost smartengeld. Uw leed is uiteraard niet in geld uit te drukken. Het smartengeld dient dan ook meer als erkenning voor uw pijn, uw verdriet en uw verminderde levenskwaliteit.

Het is niet niks om met blijvend letsel achter te blijven. U moet uw leven immers opnieuw zien in te richten en (voor een deel) afstand doen van uw huidige dagindeling. Dit betekent ook dat sommige verlangens en dromen wellicht niet meer te realiseren zijn. Erkenning van uw letsel door uzelf en door de tegenpartij is dan ook een belangrijke stap in het herstelproces.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.