Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Arbeidsongeval en Inspectie SWZ

6 september 2014 Bedrijfsongeval

Arbeidsongeval en Inspectie SWZ

Wanneer moet de werkgever de arbeidsinspectie inschakelen? Vindt er een bedrijfsongeval plaats, dan is de werkgever verplicht dit te melden aan de Inspectie SWZ (de arbeidsinspectie). Dit is echter niet altijd het geval. Hoe zit dat precies? En wat al u het slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval en uw werkgever blijkt dit niet gemeld te hebben?

Wanneer moet werkgever een ongeval melden bij de arbeidsinspectie?

Als op de werkplaats tijdens de werkzaamheden een bedrijfsongeval plaatsvindt waarbij sprake is van:

  •  Ziekenhuisopname;
  • Overlijden;
  • Blijvend letsel: amputatie, blindheid, chronische lichamelijke of psychische klachten;
  • Dagopname.

Poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname gezien en ook ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden hoeven niet te worden gemeld. Het is echter altijd aan te raden om een bedrijfsongeval te melden bij de arbeidsinspectie. Dit omdat de werkgever het risico beboet te worden wanneer er onterecht geen melding is gemaakt.

Boete werkgever

Als een werkgever een ongeval niet meldt en dat wel had gemoeten, kan hij een boete krijgen opgelegd van maximaal € 50.000,-. Als de Inspectie SZW vermoedt dat er sprake is van een overtreding van wettelijke voorschriften kan hij ook een onderzoek instellen naar het arbeidsongeval. Het is dus altijd slim om aan de Inspectie te vragen of zij het ongeval willen onderzoeken.

Boeterapport

Zodra de arbeidsinspectie een ongevalsrapport (of een boeterapport) heeft opgemaakt, kan dat gebruikt worden om de werkgever aansprakelijk te stellen en op die manier de schade van de werknemer te laten vergoeden door de werkgever dan wel diens verzekeraar.

Onterecht geen melding gedaan door werkgever

Heeft uw werkgever geen melding gemaakt van het ongeval en had dit wel gemoeten, dan kan dit in de letselschadezaak in uw voordeel werken. Immers, de werkgever had de kans de zaak goed uit te laten zoeken door de arbeidsinspectie, maar heeft dit nagelaten. Dit werkt in zijn nadeel.

Ik ben het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval. Wat nu?

Wanneer u door of tijdens het werk een ongeval hebt, dan is dit een bedrijfsongeval. Hoogstwaarschijnlijk houdt u hier letselschade aan over. Uw werkgever dient deze schade te vergoeden.

Werkgevers zijn altijd goed verzekerd tegen bedrijfsongevallen. Dit hoeft dan ook niet te betekenen dat uw verhouding met uw werkgever verstoord wordt.

Aansprakelijkheid werkgever bij een bedrijfsongeval

Werkgevers hebben volgens de Nederlandse wet een zeer strenge zorgplicht. Zij zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de gereedschappen waar u mee werkt en de plekken waar u de werkzaamheden uitvoert, veilig zijn. Daarnaast moet hij u de juiste instructies geven en over zich over het algemeen gedragen als een goed werkgever. Al deze regels zorgen ervoor dat uw werkgever in het overgrote deel van de gevallen aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval.

U kunt door allerlei oorzaken het slachtoffer worden van een bedrijfsongeval. Zie voor meer informatie onze pagina’s:

Bedrijfsongeval, een stappenplan

Een bedrijfsongeval is een nare ervaring. Daar heeft u alle hulp bij nodig die u kunt krijgen. Daarom geven wij u een stappenplan over hoe te handelen na een bedrijfsongeval.

  1. Meld het ongeval aan uw werkgever;
  2. Vraag aan aanwezige collega’s om een (getuigen)verklaring van wat er gebeurd is;
  3. Ga naar een huisarts of de Spoedeisende Hulp om uw klachten te laten onderzoeken en het medische causaal verband aan te tonen;
  4. Hou het verloop van uw klachten bij;
  5. Houd bij welke kosten u allemaal maakt naar aanleiding van het ongeval en bewaar bonnen;
  6. Zoek juridische bijstand. Deze kunt u gratis krijgen!

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.