Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade informatie: billijkheidscorrectie

8 april 2018 Letselschade informatie

Letselschade informatie: billijkheidscorrectie

Wanneer iemand slachtoffer wordt van een ongeval heeft hij recht op een vergoeding van de schade. In sommige gevallen is er echter sprake van eigen schuld: het slachtoffer krijgt dan slechts een deel van de schade vergoed. Of soms helemaal niets. Maar is dat wel redelijk? Soms besluiten de betrokken partijen van niet en wordt er een billijkheidscorrectie toegepast.

Billijkheidscorrectie: wat zegt de wet?

Wanneer iemand betrokken raakt bij een ernstig ongeluk en dit ongeluk blijkt (deels) de eigen schuld te zijn van de benadeelde, dan wordt volgens artikel 6:101 lid 1 BW de vergoedingsplicht van de wederpartij verminderd naar gelang het percentage eigen schuld. In de wet staat dat als volgt:

Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

In het laatste deel van dit wetsartikel valt echter te lezen dat het niet verplicht is om de vergoedingsplicht letterlijk te verdelen naar het schuldpercentage. Dit hangt af van de billijkheid: wanneer de ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden dat vereisen, wordt het percentage vergoedingsplicht aangepast.

Factoren die meespelen bij toepassen billijkheidscorrectie

Stel dat u in een auto-ongeluk terecht komt. U krijgt 25% van uw schade niet vergoed, omdat u geen gordel droeg. U heeft echter ernstige letselschade en de andere partij is goed verzekerd. In zo’n geval wil wel eens een billijkheidscorrectie worden toegepast. U krijgt dan als het ware uw deel eigen schuld kwijtgescholden en ontvangt een meer volledige vergoeding van uw schade.

Factoren die meespelen in het toepassen van de billijkheidscorrectie:

  • Ernst van de schade;
  • Ernst van het letsel;
  • Of het slachtoffer verzekerd is;
  • Ernst van de gemaakte fouten;
  • Verwijtbaarheid van de gemaakte fouten;
  • Het Betriebsgefahr (het gevaar dat het gebruik van een motorvoertuig sowieso met zich meebrengt).

Billijkheidscorrectie: drie voorbeelden

Dat klinkt allemaal goed in theorie, maar hoe werkt dat in de praktijk? Hieronder leest u een aantal voorbeelden van zaken waarin de billijkheidscorrectie werd toegepast.

Aanrijding met bejaarde voetganger
Een bejaarde voetganger steekt de weg over op een plek waar dat niet de bedoeling is en wordt aangereden door een automobilist. De voetganger loopt een dubbele beenbreuk op en moet revalideren. Hoewel hij schuld heeft aan het ongeval, oordeelt de rechter dat hij als bejaarde extra kwetsbaar in het verkeer is. Daarnaast is de automobilist goed verzekerd en de voetganger niet. Na toepassing van de billijkheidscorrectie, wordt 100% van de schade van de voetganger vergoed.

Fietser valt door motorrijder
Een motorrijder haalt een groepje fietsers in. Één van de fietsers kijkt om en komt daardoor ten val, waardoor hij tegen de motor aan klapt. Het letsel is ernstig: onder andere een schedelbasisfractuur, gebroken nek en afgerukte vingertoppen. Hoewel de schuld van het ongeval 50-50 verdeeld is, wordt vanwege de ernst van het letsel en het feit dat de jonge kinderen van de fietser getuige waren van het ongeval, een billijkheidscorrectie toegepast. De motorrijder dient 70% van de schade te vergoeden.

Aanrijding tussen twee bromfietsers
Het komt tot een aanrijding tussen twee bromfietsers. De ene bromfietser is onder invloed van alcohol, de andere heeft geen brommerrijbewijs. De tweede bestuurder loopt een ernstige bovenbeenfractuur op. Omdat de rechter meer zwaarte toekent aan rijden onder invloed dan aan rijden zonder bromfietscertificaat, moet de eerste bestuurder na toepassen van de billijkheidscorrectie 85% van de schade vergoeden.

Ga dus niet direct akkoord met een schuldverdeling zoals u die door de wederpartij krijgt aangeboden.. Zoek eerst uit of er grond is voor het toepassen van de billijkheidscorrectie!

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.