Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Bijstandsuitkering en letselschade

29 juli 2015 Auto ongeluk

Bijstandsuitkering en letselschade

Verlies aan verdienvermogen bij letselschade en de WWB: hoe zit dat met de bijstandsuitkering en letselschade?

Wanneer een letselschadeslachtoffer door de schuld van een ander een verkeersongeval is overkomen, kan het zijn dat hij hierdoor arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Soms wordt zijn arbeidscontract dan niet verlengd en kan het slachtoffer aangewezen zijn op een bijstandsuitkering na letselschade.

Terugbetaling bijstand na uitkering letselschade

Wat nu als u een uitkering krijgt via de WWB en de verzekeraar van de tegenpartij vergoedt uw verlies aan inkomsten? Moet u dit terugbetalen aan de gemeente?

Een WWB uitkering is een bijstandsuitkering volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB), en is een vangnet dat bestemd is om de sociale zekerheid in Nederland te waarborgen. Wanneer iemand niet kan voorzien in zijn eigen levensonderhoud, kan hij een WWB-uitkering aanvragen.

Er mag geen recht zijn op andere uitkeringen
Voor toekenning van een WWB uitkering is het van belang, dat de aanvrager geen recht heeft op andere regelingen of uitkeringen. Denk hierbij ook aan het recht op vergoeding op grond van een aansprakelijkheidsverzekering welke uitkeert omdat u een verkeersongeval door de schuld van een ander is overkomen.

Een voorbeeld
Het letselschadeslachtoffer verdiende vóór het ongeval € 2.000 netto per maand en had een tijdelijk contract van drie maanden tot 1 september, verder arbeidsverleden was er nog niet opgebouwd. Vanaf 1 september heeft cliënt geen inkomsten meer. In sommige gevallen dient het slachtoffer dan een bijstandsuitkering aan te vragen.

Hij ontvangt vervolgens een uitkering van circa € 700,00. Het duurt een tijdje voordat de verzekeraar de aansprakelijkheid erkent en dan duurt het nog een tijd voordat de letselschade in kaart is gebracht, medische informatie is opgevraagd en de tegenpartij ervan overtuigd is dat het slachtoffer inderdaad niet meer kan werken en als gevolg van het ongeval thans in de bijstand zit.

Inmiddels heeft het slachtoffer een half jaar zijn bijstandsuitkering ontvangen. De tegenpartij is uiteindelijk bereid het verlies aan verdienvermogen te vergoeden. De verzekeraar wil echter maar (€ 2.000 – € 700) € 1.300 per maand vergoeden.

Genereuze verzekeraar?

Dit lijkt genereus van de verzekeraar, maar let op:
Wanneer een slachtoffer als gevolg van het ongeval in de bijstand terecht komt, dient voor het berekenen van de schade het inkomen na ongeval op nul gezet te worden.

Slachtoffer moet zijn bijstandsuitkering terug betalen aan gemeente

Immers, wanneer er een schadevergoeding voor het verlies aan verdienvermogen wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar, zal het slachtoffer deze vergoeding aan de uitkering verlenende instantie terug moeten betalen. Dit betekent in feite dat het verlies aan verdienvermogen € 2.000 bedraagt en de tegenpartij zal dit bedrag dan ook dienen te vergoeden. Wanneer de schadevergoeding uiteindelijk is betaald aan cliënt, zal hij de tot die tijd ontvangen bijstandsuitkering dus aan de gemeente terug dienen te betalen.

Nog meer redenen om het gehele verlies aan verdienvermogen door de verzekeraar van de tegenpartij te laten betalen:

  • Het kan uiteraard niet zo zijn dat een slachtoffer (wellicht door soepele afspraken met één gemeente) zijn leven lang in die gemeente zal moeten blijven wonen, omdat hij anders gevaar loopt dat de schadevergoeding in de volgende gemeente wél geheel verrekend zal gaan worden.
  • Verder lijkt het niet rechtvaardig om cliënt onder het (strenge) regime van de bijstandsuitkering te laten vallen. Daarom dient in dergelijke gevallen het inkomen na ongeval op nul te worden gezet en dient het verschil aan inkomen vóór en ná het ongeval door de wederpartij te worden vergoed. (in het voorbeeld zou de schade dan € 2.000 per maand bedragen). In dat geval heeft cliënt niets met de gemeente van doen.
  • Het zou niet terecht zijn wanneer de uitkering ten laste zou komen van de algemene middelen, wanneer er een aansprakelijkheidsverzekeraar rondloopt welke premies heeft ontvangen voor het vergoeden van deze schade.

Conclusie

DUS: komt een letselschadeslachtoffer als gevolg van een ongeval in de bijstand terecht dan moet de betalende verzekeraar het verlies aan verdienvermogen vergoeden uitgaande van een inkomen van nul. Wanneer een letselschadespecialist anders zou handelen, zou deze een beroepsfout maken, want de gemeente kan met terugwerkende kracht de uitgekeerde bijstandsuitkering over de laatste vijf jaar terugvorderen!

Heeft u letselschade en bent u hierdoor in de bijstand terecht gekomen? Laat u bijstaan door één van onze juristen. U bent dan verzekerd van gratis en deskundige hulp, zodat u ook in de toekomst niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.