Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Is een slachtoffer gebaat bij smartengeld?

30 augustus 2013 Schadeclaim

Is een slachtoffer gebaat bij smartengeld?

Smartengeld. Het klinkt leuk, maar is het dat ook? Feit is dat je pas smartengeld ontvangt, nadat je iets ernstigs is overgekomen. In die zin is smartengeld nooit leuk. Maar wordt het aangedane leed verzacht als je een substantieel geldbedrag krijgt uitgekeerd?

Wat is smartengeld?

Wat is eigenlijk smartengeld? Op internet staan meerdere verklaringen voor dit begrip. Uiteindelijk komt het er op neer dat het dient als een financiële tegemoetkoming voor de geleden immateriële schade. Of het voor een slachtoffer voelt als genoegdoening is afhankelijk van een aantal zaken. Primair is natuurlijk de hoeveelheid leed dat jou is aangedaan. Is dit ernstig van karakter, dan heeft smartengeld wellicht niet zo veel waarde. Daarnaast is ook de hoogte van het uit te keren bedrag mede bepalend voor het gevoel van genoegdoening.

Smartengeld, waarom?

Slachtoffers vinden over het algemeen dat zij voor hun leed ruim dienen te worden gecompenseerd. Al is ‘ruim’ een subjectief begrip. Wat is ruim? Wat voor de één ruim is, is voor de ander minimaal. Voor de rechter is een voor eenieder juist bedrag nauwelijks te bepalen. Want stel je eens voor dat een bijstandstrekker een klein ongelukje krijgt en hiervoor vijf duizend euro smartengeld ontvangt. Van ‘geluk’ weet deze persoon niet wat-ie moet zo veel geld moet doen. Maar als een of andere rijkaard het moet doen met een bedrag van 5 duizend euro, zal hij dat waarschijnlijk als een schijntje beschouwen. Daarvoor hoeft-ie misschien maar een weekje te werken.

Smartengeld, hoeveel?

Feit is dat beleving bij bepaling van de hoogte van het bedrag aan smartengeld verschillend kan zijn. Een rechter kijkt – en dat is maar goed ook dat zij dat doen – op een enigszins klinische en puur rationele manier naar dit soort zaken. Gevoelens dienen in de rechtszaal niet van al te grote invloed te zijn. Al lijkt het er de laatste tijd op dat emoties – en dan met name bij de slachtoffers – steeds meer worden toegelaten.

Hoogte van het smartengeld

Toch zal de uitspraak van de rechterlijke macht over de hoogte van het smartengeld niet voor elke partij even veel voldoening geven. Want de hoogte van het uitgekeerde bedrag kan soms tegenvallen. Het slachtoffer heeft op internet over eenzelfde gevallen gelezen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar zijn de bedragen doorgaans hoger. Teleurstelling ligt voor het slachtoffer dan al snel op de loer. Achteraf blijkt dan ook nog dat het toegekende bedrag de kosten niet dekt, verre van dat zelfs. En dat is natuurlijk een extra tegenvaller na het reeds aangedane leed.

Neem contact met ons op en wij kijken samen met u hoeveel smartengeld u kunt claimen!

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.