Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Beïnvloedt conjunctuur de uitkeringen van letselschade?

13 september 2013 Letselschade informatie

Beïnvloedt conjunctuur de uitkeringen van letselschade?

Zou het kunnen zijn dat in tijden van economische voorspoed letselschadeslachtoffers sneller hun schadevergoeding krijgen uitgekeerd? Of is het zelfs zo dat de bedragen die worden uitgekeerd hoger zijn als de economie in Nederland weer op volle toeren draait? Puur rationeel bekeken zou het in beide gevallen geen invloed mogen hebben. De Nederlandse wetgeving schrijft voor waar slachtoffers van letselschade recht op hebben. En daar zal naar gehandeld moeten worden. Maar of dit inderdaad zo is en of de economie echt geen enkele invloed heeft, dat valt nog te bezien.

Slachtoffers van letselschade

Het moment van uitkeren door verzekeraars is doorgaans vastgesteld en beschreven. In die zin valt niet te verwachten dat een verzekeraar haar beleid plotseling aanpast aan de grillen van de economie. Want dat brengt tenslotte risico’s met zich mee. Want stel dat na enige tijd van voorspoed de economie weer een opdoffer krijgt, moeten de verzekeraars het beleid dan wederom gaan aanpassen? Ik kan me voorstellen dat een verzekeraar hier niet voor kiest. Standvastig beleid valt te prijzen.

Verzekeraars wachten te lang met betalen van schadevergoeding

Maar wringt de schoen dan ergens anders? Blijkbaar wordt er met enige regelmaat over gesproken op internet. Ergens is er dus een reden voor deze ontevredenheid. Maar waar komt het vandaan? Zijn het dan de betalingstermijnen die de verzekeraars als standaard hanteren? Waarschijnlijk wel. Veel letselschadeslachtoffers vinden het veel te lang duren voordat zij krijgen uitbetaald waar zij recht op hebben. En inderdaad, de conjunctuur blijkt er dan toch enige invloed op te hebben. De doorlooptijden van uitbetaling worden langer, omdat de economie nog steeds niet aantrekt. Hoe dan ook – al hebben de slachtoffers van letselschade daar geen enkele boodschap aan – het duurt veel te lang voordat er wordt betaald. Daar blijkt de ergernis te zitten.

Letselschadeslachtoffers ergeren zich aan verzekeraars

Verzekeraars zijn nog steeds bezig zich te herstellen van de economische klap die ze de afgelopen jaren hebben gekregen. In praktische zin betekent dat, dat er op de afdelingen waar de uitkeringen berekend en uitbetaald moeten worden te weinig mensen zitten. Verzekeraars hebben, om het hoofd boven water te houden, mensen de laan uitgestuurd en gezorgd voor een minimale bezetting op de betreffende afdelingen. Daarom duurt het te lang en dat is uiteindelijk de reden waarom letselschadeslachtoffers zich groen en geel ergeren aan de verzekeraar. De medische kosten zijn allang gemaakt, maar het duurt een eeuwigheid voordat men wordt gecompenseerd.

Mocht u meer informatie willen hebben over dit onderwerp, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.