Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Beide partijen verkeersregels overtreden. Recht op een vergoeding?

6 maart 2019 Letselschade informatie

Beide partijen verkeersregels overtreden. Recht op een vergoeding?

De aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is in de meeste gevallen zo klaar als een klontje. Bijvoorbeeld wanneer u als voetganger op het zebrapad wordt aangereden. Dan is de tegenpartij zonder twijfel aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. U heeft dan recht op een volledige vergoeding van uw schade. Maar wat gebeurt als u en de tegenpartij allebei de verkeersregels overtreden? Heeft u dan nog recht op een vergoeding? Wij leggen het aan u uit in dit artikel.

Gedeelde aansprakelijkheid

Op de weg dient u zich aan de geldende verkeersregels te houden. Deze regels staan gedocumenteerd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Overtreedt de tegenpartij deze regels en ontstaat daardoor een verkeersongeval? Dan is de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor de letselschade die daaruit voortvloeit.

Het gebeurt echter ook weleens dat een botsing ontstaat door verkeersovertredingen aan weerszijden. Oftewel: de tegenpartij is niet de enige die een verkeersfout heeft begaan. U bent tevens de fout ingegaan. U kunt hierbij denken aan een ongeval:

  • Op de parkeerplaats tijdens het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre. Bijvoorbeeld als u beiden tegelijkertijd wilden wegrijden uit het parkeervak
  • Waarbij de tegenpartij u geen voorrang heeft verleend waar dat wel moest. U reed echter veel te hard. Of u gaf een richting aan maar sloeg niet af

In deze situaties bent u beiden aansprakelijk te stellen voor de ontstane letselschade. Dit wordt gedeelde aansprakelijkheid genoemd. Komt u in een dergelijke situatie terecht? Dan heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding van uw letselschade.

Berekening vergoeding bij gedeelde aansprakelijkheid

Wanneer er sprake is van gedeelde aansprakelijkheid heeft u dus recht op een vergoeding. U krijgt echter slechts een gedeelte van uw schade vergoed. Omdat u immers zelf ook aan de toedracht van het ongeval heeft bijgedragen.

Om te bereken op hoeveel schadevergoeding u recht heeft, wordt er gekeken naar:

  • De ernst van gemaakte verkeersovertredingen
  • De ernst en aard van het opgelopen letsel

Met deze gegevens wordt de schuldverdeling berekend. De schuldverdeling kan 70 – 30 worden, maar ook 50 – 50. Omdat elk verkeersongeval anders is, bestaat er geen tabel met vaste percentages. De schuldverdeling dient dus per verkeersongeval berekend te worden.

Uitzondering op de regel

Fietsers en voetgangers vormen de uitzondering op de regel. Deze verkeersdeelnemers zijn in de Nederlandse wet opgenomen als zwakke verkeersdeelnemers. Alle motorvoertuigen zijn opgenomen als sterke verkeersdeelnemers.

Tijdens een botsing tussen beiden wordt de zwakke verkeersdeelnemer wettelijk gezien beter beschermd. Er kan wel degelijk sprake zijn van schuld aan weerszijden. Maar alleen de fietser of voetganger krijgt de schade vergoed. De zwakke verkeersdeelnemer kan zelfs de volledige schade vergoed krijgen. Zelfs als er sprake is van verkeersovertredingen aan weerszijden. U kunt dit naslaan in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

Deze uitzondering geldt niet als het een ongeval tussen twee zwakke verkeersdeelnemers betreft.

Bewijslast bij gedeelde aansprakelijkheid

U weet nu wat gedeelde aansprakelijkheid inhoudt. Maar hoe zit het met het claimen van een gedeeltelijke schadevergoeding? U moet kunnen bewijzen dat de tegenpartij fout zat. Wie eist, bewijst. Het is dus belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt na het ongeval.

U doet dit door:

  • Het schadeformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Heeft u die niet bij de hand en de tegenpartij ook niet? Dan kunt u het formulier ook online invullen via MobielSchadeMelden. Wil de tegenpartij niet meewerken? Schakel dan de politie in
  • De gegevens van eventuele getuigen te noteren
  • Zoveel mogelijk foto’s van uw letselschade en de plek van het ongeval te maken
  • Direct medische hulp in te schakelen. Is dat niet nodig? Ga dan naar uw huisarts om uw verwondingen te laten onderzoeken. Zelfs bij zeer lichte klachten zoals spierpijn of blauwe plekken. Dit artsenbezoek is namelijk belangrijk bewijsmateriaal in uw letselschadezaak

Schakel daarna een ervaren jurist in om uw letselschade te claimen. Zodat u zeker weet dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.