Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Bedrijfsongeval op Schiphol

20 juli 2016 Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval op Schiphol

De vakantiesfeer op Schiphol die de laatste weken de boventoon voerde door de vele vakantiegangers, werd maandag bruut verstoord door een tragisch bedrijfsongeval. De medewerker van de luchthaven werd op de werkvloer aangereden door een bestuurder van een bagagewagen. Als gevolg van het hierbij opgelopen letsel, is hij overleden. Op het moment wordt onderzocht hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Wie aansprakelijk te stellen voor het bedrijfsongeval?

Er rijst onmiddellijk een belangrijke vraag: wie kan er aansprakelijk worden gesteld voor het bedrijfsongeval en de overlijdensschade  die daaruit voortvloeit? En als de aansprakelijkheid wordt erkend, wie heeft dan het recht om een schadevergoeding te claimen naar aanleiding van dit ongelukkige bedrijfsongeval?

Achtergrond van de gebeurtenis

Het dodelijke bedrijfsongeval vond afgelopen maandag 18 juli plaats op een van de platformen van de luchthaven. Er stond een vliegtuig klaar voor vertrek. De 60-jarige man uit Lelystad was aan het werk toen een collega hem aanreed met een bagagewagen.

Dit gebeurde allemaal om 09.00 uur ’s ochtends. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog naar het VU Medisch Centrum overgebracht, maar dat mocht helaas niet baten. De 60-jarige medewerker is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.

Om zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden, wordt uitgebreid onderzoek gedaan:

  • De aanwezigen leggen getuigenverklaringen af bij de Koninklijke Marechaussee
  • Tevens worden de camerabeelden grondig onderzocht om een goed beeld te scheppen van wat er precies misging
  • Ook zal de Arbeidsinspectie de bagagewagen inspecteren

Onderzoek uitgevoerd door Koninklijke Marechaussee

AT5 bracht het bericht naar buiten dat de Koninklijke Marechaussee bezig is om een beeld te schetsen van het bedrijfsongeval. Naast de getuigenverklaringen die worden afgenomen en de camerabeelden die worden bekeken, zal ook de bestuurder van de bagagewagen moeten worden ondervraagd. De Arbeidsinspectie zal ook worden ingeschakeld omdat het om een ernstig bedrijfsongeval gaat.

Dan rest de vraag wie er aansprakelijk kan worden gesteld. Is dat de bestuurder van de bagagewagen? Of de werkgever? De bestuurder heeft zijn collega aangereden, maar de werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek.

Opzet of bewuste roekeloosheid

Als er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid kan worden aangerekend, is de werkgever aansprakelijk voor het ongeluk. De werkgever is namelijk aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten (artikel 6:170 BW). U kunt hier meer over lezen op onze pagina Fout van collega.

Wie kunnen er schadevergoeding claimen na het dodelijke bedrijfsongeval op Schiphol?

Een schadevergoeding claimen is iets waar veel mensen niet aan denken als het gaat om het overlijden van een geliefde door een dodelijk ongeval. Dat voelt voor veel mensen waarschijnlijk heel cru. Als een vreemde aangelegenheid. Toch is het van belang dat de nabestaanden hun recht op schadevergoeding claimen. Het wegvallen van een kostwinner kan namelijk voor grote financiële problemen zorgen.

  • Stel dat de 60-jarige man getrouwd was, minderjarige kinderen had of geheel of gedeeltelijk voorzag in het levensonderhoud van andere bloed- of aanverwanten.
  • Dan kunnen deze nabestaanden schadevergoeding claimen. 
  • Ook samenwonenden en pleegkinderen kunnen aanspraak maken op schadevergoeding.

U kunt hier meer over lezen op de pagina Overlijdensschade

Shockschade voor getuigen van het ongeval?

De getuigen kunnen ook een schadevergoeding claimen. Het zien van een ongeval met dood tot gevolg kan leiden tot een emotionele schok. Het kan zo’n traumatisch aangezicht zijn dat het kan leiden tot ernstig psychisch letsel. Een psychiater moet dan een ziektebeeld vaststellen bij degene die de schadeclaim indient. Een hechte band met het slachtoffer is hiervoor niet per sé vereist.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.