Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Autopilot-functie nog verre van perfect

21 september 2016 Auto ongeluk

Autopilot-functie nog verre van perfect

Zelfrijdende auto’s. Een logische stap in de razendsnelle ontwikkeling van de moderne technologie. Tesla is één van de eerste auto’s met een autopilot-functie. Autopilot-functie, zelfrijdende auto, wat is eigenlijk het verschil? En is dat verschil wel duidelijk voor de bestuurders?

De software waarop de autopilot-functie draait is nog niet perfect. Eén van de redenen waarom veel fabrikanten de elektrische auto’s nog niet op de markt durven te brengen. Toch rijden de elektrische auto’s van Tesla al enige tijd op de openbare weg. Dat klinkt als een recept voor catastrofes. Eén fout in het systeem kan een dodelijke afloop hebben op de openbare weg.

Autopilot-functie ‘onschuldig’ aan ongeval

Woensdagochtend 7 september werd een fatale ochtend voor een 53-jarige Tesla bestuurder. Met een extreem hoge snelheid reed de man tegen een boom aan. De klap was zo hevig dat de man op slag dood was. De onderdelen van de elektrische auto lagen verspreid over de grond.

Uit onderzoek bleek dat de auto:

 • meer dan 155 kilometer per uur reed
 • de gehele rit niet op de autopilot-functie stond

155 kilometer per uur op een weg waar de maximumsnelheid 80 kilometer per uur is. Een extreem hoge snelheid voor een auto die het verkeer veiliger moet maken. Moet de autopilot-functie het heft niet in ‘eigen handen’ nemen in een gevaarlijke situatie?

Stelt u zich eens voor dat de bestuurder een beroerte krijgt. Hij verliest de controle over het stuur en drukt het gaspedaal vol in. Moet de ‘slimme’ auto dan niet kunnen ingrijpen? Moet een ‘zelfdenkende’ auto niet in staat zijn om de besturing over te nemen in gevaarlijke situaties?

Aansprakelijkheid elektrocutiegevaar autopilot-functie

De brandweer rukte uit voor dit speciale ongeval. Een ongeval waar de brandweermannen nog weinig ervaring mee hebben. De elektrische auto is immers een nieuwe trend. Het gevaar bij dit ongeval was dat de accu van de auto vlam had gevat. Daardoor kon uit veiligheidsoverwegingen het lichaam pas na een aantal uren geborgen worden.

Wat was er nou zo gevaarlijk? Het gevaar bestond dat de Tesla mogelijk onder hoogspanning stond doordat een deel van de accu nog in de auto zat. Daarnaast is een accu die in brand staat moeilijk te blussen. Verder waren diverse onderdelen van de batterij verspreid over de grond. Hierdoor was gevaar voor elektrocutie reëel.

Dr. Igo Besselink van de TU in Eindhoven geeft een uitleg voor de angst op elektrocutie. De batterij van een elektrische auto levert een spanning van 400 volt. De fabrikanten van elektrische auto’s splitsen de batterij normaal gesproken op in modules van 60 volt. Dit voorkomt levensgevaarlijke situaties na een ongeval. Het is onduidelijk of de batterij van Tesla ook zo opgedeeld is. Tesla geeft daar namelijk geen eenduidige informatie over.

Wie is er aansprakelijk te stellen in het geval van elektrocutie? Tesla is aansprakelijk te stellen als het niet genoeg voorzorgsmaatregelen heeft genomen. Tesla weet dat het gevaar op elektrocutie bestaat. Neemt de fabrikant niet genoeg voorzorgsmaatregelen? Dan kan Tesla aansprakelijk worden gesteld voor eventuele letselschade.

Autopilot-functie onder de loep

Dit was een zeer tragisch ongeluk. Een ongeluk dat normaal gesproken nooit het internationale nieuwscircuit zou bereiken, deze keer wel. De zelfrijdende auto wordt wereldwijd met argusogen bekeken. Dat is ook niet meer dan logisch. Deze auto is immers het nieuwe toekomstperspectief.

Met de autopilot-functie geeft u de controle uit handen. Dan wilt u er ook vanuit kunnen gaan dat dat geen gevaren oplevert. Maar hoe ver reikt het inzicht van de zelfrijdende auto? En hoe scherp moet de bestuurder zelf nog zijn?

Wie instrueert de autopilot?

En hoe wordt de autopilot geïnstrueerd? Rijdt de auto tegen een betonnen muur wanneer er een kind voor de auto terecht komt? Wat als er een hond voor de auto komt? Wat doet de auto dan? Rijdt hij de Tesla met bestuurder en al tegen een boom om die hond te ontwijken? Heeft de (toekomstige) eigenaar van de auto zeggenschap over deze te nemen beslissingen? Zo ja, hoe ver gaat dat? Op al deze vragen wordt tot op heden nog geen eenduidig antwoord gegeven. Het zijn dan ook grote morele dilemma’s waarvoor de fabrikant van de auto komt te staan.

Autopilot-functie ‘schuldig’ aan ongeval

Een software- of camerafout kostte het leven van een Amerikaanse Tesla bezitter. De 40-jarige man kwam met zijn Tesla onder een witte trailer van een vrachtwagen terecht. Dit keer was de autopilot-functie wel schuldig aan het ongeval. De witte trailer van de vrachtwagen werd namelijk niet opgemerkt door de automatische sensoren van de Tesla. De mogelijke verklaringen die werden gegeven door Tesla:

 • De witte trailer van de vrachtauto werd aangezien voor een witte streep op de snelweg
 • De witte trailer werd gemist door de reflectie van de zon

De 40-jarige man postte een paar weken daarvoor nog een zeer positieve video online over zijn Tesla. Een video waarin te zien is dat de Tesla ‘zijn leven redde’.

De man had in het filmpje de autopilot-functie van de Tesla aangezet. De bestuurder van een vrachtauto had de Tesla over het hoofd gezien. Bijna ramde hij de zijkant van de elektrische auto. Het systeem waarschuwde de bestuurder: “neem onmiddellijk de controle over”, terwijl de auto naar rechts uitweek. De bestuurder kon de Tesla weer veilig op de weg zetten.

Eerste dodelijk ongeval

Dit was het eerste dodelijke ongeval dit jaar van een elektrische auto van het merk Tesla.  “Het systeem van de automatische piloot wordt steeds beter, maar is nog niet perfect”, verklaarde het autobedrijf.

Van verschillende kanten wordt terecht opgemerkt dat de eerste bestuurders een soort proefkonijnen lijken te zijn. Het systeem is nog niet veilig genoeg en daarnaast worden de boordcamera’s gebruikt om de software te verbeteren.

Is het wel veilig dat in een noodsituatie de bestuurder het moet overnemen? De aandacht van de bestuurder verzwakt immers als de auto op de automatische piloot rijdt. Hoe snel kan de bestuurder de auto weer onder controle krijgen? En als de autopilot-functie het gevaar ziet, kan het dan ook niet daarop anticiperen?

Meerdere ongevallen autopilot-functie

Eerder dit jaar werden meerdere ongevallen gemeld met elektrische auto’s van Tesla. Wat gebeurde er in die situaties? We hebben drie ongevallen kort voor u uitgelicht:

 • De parkeerstand Summon zag een geparkeerde trailer over het hoofd. Tesla concludeerde dat de bestuurder dit had moeten zien en zelf had moeten ingrijpen.
 • De bestuurder trapte op de rem omdat de elektrische auto niet leek af te remmen. Daarmee schakelde de vrouw het automatische noodremsysteem uit. Tesla concludeerde dat de bestuurder het ongeluk daardoor zelf had veroorzaakt.
 • Het softwaresysteem merkte een stilstaande auto op de vluchtstrook niet op. Tesla concludeerde dat de chauffeur had moeten opletten en had moeten bijsturen.

Het lijkt erop alsof de Tesla niet kan anticiperen op onverwachtse omstandigheden. Maar juist dáár liggen de gevaren: bij de onverwachtse verkeerssituaties.

Wat zegt Tesla hierover?

Tesla geeft aan dat de automobilist:

 • Altijd verantwoordelijk blijft
 • Nooit het stuur moet loslaten
 • Altijd moet blijven opletten
 • De autopilot-functie alleen kan gebruiken op de snelweg

We kunnen daaruit concluderen dat de Tesla (op dit moment althans) eigenlijk een veredelde cruise controle is. Een elektrische auto die assistentie verleent bij:

 • De snelheid
 • Het afstand houden tot andere objecten
 • Het zelf wisselen van rijbaan

En zelfs dát blijkt nog fout te gaan, gezien de ongevallen.

Is de bestuurder in control of het softwaresysteem van de auto? De autopilot-functie geeft de automobilisten het gevoel dat de auto zelf beslissingen kan nemen. Tesla bezitters geven aan dat er onduidelijkheid bestaat over wat de auto wel en niet kan. Dit zorgt voor gevaarlijke misverstanden. Hoewel we Elon Musk een visionaire ondernemer vinden, is dit nog wel een punt van aandacht.

Eerste zelfrijdende busje in Nederland

Maandag 19 september ging het eerste zelfrijdende busje in Nederland de weg op. Een eerste proefrit op de openbare weg in de voorgaande week bleek succesvol. Het busje gaat zes weken proefrijden tussen het bezoekerscentrum Staatsbosbeheer en de Wester Es in Appelscha. Dat is een ritje van 2,5 kilometer over het fietspad. Het busje rijdt namelijk maar 15 kilometer per uur.

Maar hoe ziet dat zelfrijdende busje er dan uit? Het busje heeft geen chauffeur, geen stuur en geen gaspedalen. Het busje rijdt volledig op elektriciteit, maar er is wel altijd een speciaal opgeleide steward aanwezig die een noodstop kan maken.

Het zelfrijdende busje beoogt een oplossing te zijn voor onder meer de razendsnelle vergrijzing in plattelandsgemeenten. Een ideaal vervoersmiddel voor alle mensen die minder zelfredzaam zijn, zoals:

 • Jonge kinderen
 • Gehandicapten
 • Ouderen

Naar aanleiding van het proefrijden wordt bekeken of het zelfrijdende busje een welkome aanwinst is.

Zelfrijdende auto vervangt de autopilot-functie

Google en Uber pleitten voor een compleet zelfrijdende auto. Een auto zonder stuur en zonder remmen, waardoor menselijke interventie niet mogelijk is. Een auto met een veilige besturing die de menselijke bestuurder overtreft. Dat is waar de fabrikanten van zelfrijdende auto’s naar op zoek zijn.

Wie is er vervolgens aansprakelijk voor mogelijke ongevallen? De fabrikanten Google, Mercedes en Volvo hebben toegezegd dat zij de verantwoordelijkheid op zich nemen. Zij gaan uit van een ongekende daling in het aantal verkeersongevallen bij de uitschakeling van menselijk handelen. Momenteel worden maar liefst 90% van alle verkeersongevallen veroorzaakt door menselijke fouten.

Een positief vooruitzicht. Minder verkeersdoden en gewonden. Maar voorlopig geldt: handen aan het stuur en volle aandacht op de weg!

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.