Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aantal bedrijfsongevallen neemt af

11 september 2013 Bedrijfsongeval

Aantal bedrijfsongevallen neemt af

Is het na jaren van stagnatie eindelijk zo ver? Is er een afname bedrijfsongevallen te zien? Letselschade door bedrijfsongevallen bleek jarenlang een hardnekkig probleem. Bedrijven doen er veel aan om zo veel mogelijk ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Sterker nog, Arbo-technisch zijn ze vaak verplicht om kritisch naar de arbeidsomstandigheden van hun medewerkers te kijken.

Wellicht dankzij de goede wil en de kritische blik van de Arbo, is het gelukt om het aantal slachtoffers van bedrijfsongevallen naar beneden te brengen. Na een jarenlange periode waarin er geen afname bedrijfsongevallen te zien was, is het percentage ongelukken op de werkvloer gedaald.

Afname bedrijfsongevallen: 3,4% werkende Nederlanders krijgt bedrijfsongeval

Het CBS laat weten dat in 2014 3,4% van de werkende Nederlanders te maken heeft gehad met een ongeval op de werkvloer. In absolute cijfers komt dat neer op ongeveer 240 duizend werknemers. Het betreft niet alleen lichamelijk letsel, ook werknemers die geestelijke schade hebben opgelopen worden tot deze groep gerekend.

Lichamelijk en psychisch letsel

Het percentage bedrijfsongevallen is na 2005 lange tijd blijven steken op 7%. Sinds 2013 is er echter een daling te zien. Een goede ontwikkeling! Waaraan de afname bedrijfsongevallen te danken is, is niet duidelijk.

Het is interessant om te weten welke beroepsgroep het meest wordt getroffen door bedrijfsongevallen. En bestaan er wat dit betreft ook verschillen tussen man en vrouw?

Meer mannen dan vrouwen slachtoffer van een ongeval op het werk

Het is niet verrassend dat in de bouwsector relatief veel ongevallen voorkomen. Gevaarlijke machines en zware materialen die in de bouw worden gebruikt ‘lenen’ zich bij uitstek voor bedrijfsongevallen. 3,2% procent van de ongevallen die in 2014 plaatsvonden waren gerelateerd aan de bouw.

Ook in landbouw veel ongevallen

Toch zijn er sectoren die nog hoger scoren dan de bouwsector. En zijn landbouw, bosbouw en visserij en, verrassend genoeg, de horecabranche. Maar liefst 6,1 procent van de ongevallen deed zich voor in de horeca. Het daaraan gerelateerde verzuim daarentegen was echter minimaal. Gelukkig duurde het verzuim in de horeca meestal korter dan een dag.

Vrouwen vaker slachtoffer psychisch letsel

Zijn mannen onvoorzichtiger? Of zijn het juist de dames die zitten te suffen op de werkvloer en daardoor slachtoffer zijn van een ongevalletje? Als we puur en alleen kijken naar het aantal bedrijfsongevallen per sekse, dan zijn de verschillen minimaal. Het is echt niet zo dat juist de man of juist de vrouw onvoorzichtiger is. Het verschil zit ‘m wel in de vorm van letselschade die zij oplopen. Mannen kiezen procentueel vaker voor een beroep waarvoor lichamelijke arbeid noodzakelijk is. Het is dan ook logisch dat het mannelijk geslacht vaker lichamelijke klachten heeft. Vrouwen – zij zijn vaker werkzaam in bijvoorbeeld de zorg en onderwijs – lopen op de werkvloer een ander soort schade op.

Geestelijk letsel

Het percentage vrouwen dat werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg ligt aanmerkelijk hoger. Het spreekt dan ook voor zich dat het vrouwelijk geslacht vaker geestelijke schade oploopt dan dat dat bij de mannen het geval is.

Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen

Wanneer u terecht komt in een bedrijfsongeval, dan is in het grootste deel van de gevallen uw werkgever aansprakelijk voor uw schade. Of het nu om een gebroken been, RSI of geestelijk letsel gaat. Dat komt omdat werkgevers volgens de Nederlandse wet een strenge zorgplicht hebben. Zij moeten zorgen dat u als werknemer de juiste werkplek en juiste gereedschappen hebt en daarnaast duidelijke instructies verschaffen om te zorgen dat u veilig aan het werk gaat. Veel bedrijfsongevallen zij te wijten aan het ontbreken van een van deze punten.

Zorgplicht werkgever

Vanwege deze strenge zorgplicht zijn werkgevers goed verzekerd tegen bedrijfsongevallen. Dit betekent ook dat u uw schade kunt verhalen op de verzekeraar van de werkgever en dit geen invloed hoeft te hebben op de relatie met uw baas.

Lees hier meer over het aansprakelijk stellen van uw werkgever.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.