Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheidsbrief schrijven, hoe doe ik dat?

25 juli 2016 Letselschade informatie

Aansprakelijkheidsbrief schrijven, hoe doe ik dat?

U bent betrokken geraakt bij een ongeval. Bijvoorbeeld een verkeersongeval. De wederpartij heeft schuld aan uw schade en u wilt een schadevergoeding claimen. Maar daarvoor moet u eerst de wederpartij aansprakelijk stellen en een aansprakelijkheidsbrief schrijven. Het voordeel van een aansprakelijkheidsbrief is dat u de aansprakelijkstelling zwart op wit hebt en dus bewijs hebt.

In dit artikel vertelt JBL&G u wat u moet weten, wilt u aan de wederpartij een aansprakelijkheidsbrief schrijven. Voor de aansprakelijkstelling is het belangrijk dat uw aansprakelijkheidsbrief zo volledig mogelijk is. Duizelt het u? Of bent u bang dat u toch iets over het hoofd ziet? U kunt zich ook laten adviseren door uw belangenbehartiger, of uw belangenbehartiger de brief laten opstellen.

Is de wederpartij aansprakelijk?

Eerst moet u weten of de wederpartij inderdaad aansprakelijk te stellen is. Over het algemeen geldt: degene die het ongeval heeft veroorzaakt, is aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer. In sommige gevallen zit het echter anders.

Zwakke verkeersdeelnemers
Bent u als fietser of voetganger in een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig terechtgekomen? In de meeste gevallen is de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig aansprakelijk voor de schade. Ook als het ongeval uw schuld was moet de bestuurder minstens 50% van uw schade vergoeden en kunt u aan uw wederpartij een aansprakelijkheidsbrief schrijven.

Kinderen
Voor kinderen onder de 14 jaar geldt dat zij niet aansprakelijk kunnen zijn. Zeker in het verkeer is de wederpartij (in het geval van een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig) aansprakelijk voor de schade van het kind en niet andersom. Ook als het kind feitelijk schuld heeft aan het ongeval. In andersoortige ongevallen zijn meestal de ouders of anderen die de voogdij hebben aansprakelijk te stellen als het kind schade heeft veroorzaakt. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een onrechtmatige gedraging.

Twijfelt u of de wederpartij aansprakelijk is voor uw schade? Zoek dan contact met een letselschadespecialist. Deze kan u gratis van advies voorzien.

Een aansprakelijkheidsbrief schrijven

U bent er vrij zeker van dat de wederpartij aansprakelijk is voor uw schade en u wilt een aansprakelijkheidsbrief schrijven om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding. Waar moet u dan op letten?

Gegevens
Zorg dat zowel uw gegevens als die van de wederpartij in de brief staan. De verzekeraar van de wederpartij moet u immers kunnen bereiken en moet ook weten om welke verzekerde het gaat. Noteer bij een verkeersongeval ook het kenteken van de betrokken automobilist.

De datum en de toedracht van het ongeval
Beschrijf nauwkeurig in de brief wanneer het ongeval plaatsvond en wat de omstandigheden waren. Gaat het om een auto ongeval? Beschrijf de plek waar het gebeurde en wat de oorzaak van de aanrijding is. U kunt ter verheldering een tekening van de situatie toevoegen.

Aansprakelijkstelling
Benoem in uw brief ondubbelzinnig dat u door middel van de brief de wederpartij aansprakelijk stelt voor de schade die lijdt als gevolg van het ongeval. Vermeld er ook bij dat het om een stuitingshandeling gaat. Zo stuit u de verjaring van uw schade en voorkomt u dat u nergens meer aanspraak op kunt maken.

Smartengeld en wettelijke rente
Zet ook in uw brief dat u smartengeld vergoed wilt krijgen en dat u recht heeft op betaling van wettelijke rente. Doet u dit niet, dan kan dit later voor problemen zorgen.

Reactietermijn
Een verzekeraar is verplicht om binnen twee weken te reageren op uw aansprakelijkheidsbrief en binnen drie maanden na bevestiging van ontvangst een standpunt in te nemen. Toch is het goed om ook een reactietermijn in uw brief te verwerken. Wanneer deze verstrijkt zonder bericht, kunt u de verzekeraar een herinnering sturen.

Bijlage: bewijs
Voeg alle relevante stukken toe die als bewijs kunnen dienen. Denk aan het ingevulde schadeformulier, het proces-verbaal en foto’s van de schade.

Niet vergeten bij aansprakelijkheidsbrief schrijven

Hebt u de aansprakelijkheidsbrief geschreven? Loop onderstaande puntjes nog eens na om te controleren of u echt aan alles hebt gedacht:

  • Omschrijf uw schade, maar niet té specifiek. Zo voorkomt u dat u de zaak dichttimmert en nog op te treden schade niet meer kunt verhalen;
  • Onderteken de brief;
  • Bewaar een kopie van de brief voor uw eigen administratie;
  • Verstuur de brief aangetekend, zodat u bewijs hebt van ontvangst.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.