Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheid gemeente voor gebrekkige opstal

7 december 2014 Letselschade informatie

Aansprakelijkheid gemeente voor gebrekkige opstal

Ongeluk door slecht wegdek of ontbrekende stoeptegel

Het komt vaak voor dat mensen vallen, doordat de stoep waarop zij liepen een gebrek vertoont.

 • Een gebrek moet je dan zien als een stoeptegel die een eind verzakt is in de grond of juist omhoog steekt in vergelijking met de omliggende stoeptegels.
 • Dergelijke ongelukken door een gebrek aan de stoep veroorzaken jaarlijks veel gevallen van letselschade.
 • JBLG helpt slachtoffers van dergelijke ongevallen bij het verhalen van hun letselschade.

Richtlijnen voor bepalen van de aansprakelijkheid

Echte richtlijnen zijn er niet te geven helaas. Wél kan een slachtoffer zich in veel gevallen beroepen op het hanteren van een norm van maximaal 3 cm ten aanzien van het hoogteverschil, zoals vermeld in de CROW-aanbevelingen, welke in de regel door gemeenten wordt gehanteerd. Maar ook dan hangt het af van de situatie in dát concrete geval of de gemeente daadwerkelijk voor de volle 100% aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade.

Artikel 6:174 uit het Burgerlijk Wetboek

Het eerste lid van dit artikel luidt als volgt:

Lid 1: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 

Artikel 6:174 BW en de ‘tenzij-formule

De gemeente is niet op grond van art. 6:174 BW aansprakelijk indien zij, gesteld dat zij het gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend, niet voor de schade aansprakelijk zou zijn geweest op grond van onrechtmatige daad uit art. 6:162 BW. Dat klinkt ingewikkeld en is het eigenlijk ook wel.

Geen beroep op onbekendheid met het gebrek

De gemeente kan zich niet verweren met een beroep op onbekendheid met het gebrek, wél op omstandigheden die ook bij bekendheid met het gebrek niet tot aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW zou hebben geleid.

Wanneer ontbreekt aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid ontbreekt als het gebrek zo kort voor de schade is ontstaan, dat de gemeente ook bij onmiddellijke bekendheid met het gebrek deze schade niet had kunnen voorkomen.

Slachtoffer stapt in een diep gat in het wegdek

Een slachtoffer stapte tijdens het uitlaten van de hond in een diep gat in het wegdek. De rechtbank Rotterdam oordeelde dat:

 1. hoewel een weggebruiker er niet op mag rekenen dat de openbare weg steeds in perfecte staat verkeert
 2. de weg een gebrek vertoonde
 3. en derhalve de schade van het slachtoffer vergoed dient te worden

Gemeente beroept zich op de ‘tenzij-formule’

Het beroep van de gemeente op de tenzij-formule – er zou sprake zijn van een plotseling ontstane mollengang – werd verworpen. De rechtbank Rotterdam overwoog dat deze clausule aansprakelijkheid slechts probeert te voorkomen in gevallen waarin gebrek en schade een ononderbroken of nauwelijks onderbroken gebeurtenis vormen die veroorzaakt wordt door een van buiten komende oorzaak. Gebreken in de weg veroorzaakt door mollen echter, vallen volgens de rechtbank in de risicosfeer van de wegbeheerder.

Gemeente aansprakelijk voor schade door omgevallen boom?

Casus 1 Omgevallen boom en aansprakelijkheid gemeente

Waait een boom om door een storm en die boom valt op de weg en gebeurt er heel snel daarna een ongeluk dan is de gemeente niet aansprakelijk omdat:

 • de oorzaak van het gebrek in de opstal is ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak
 • die niet aan de gemeente kan worden toegerekend
 • en er tevens tussen het ontstaan van het gebrek en het ontstaan van de schade (het ongeval) een zodanig korte tijdspanne verloopt, dat de bezitter het intreden van de schade
 • ook al had hij van het ontstaan van het gebrek kennis gehad, niet had kunnen voorkomen

Casus 2 Omgevallen boom en aansprakelijkheid gemeente

Was de boom omgevallen omdat hij verrot was, dan is de gemeente wél aansprakelijk omdat:

 • hier de échte oorzaak niet een van buiten komende oorzaak was
 • de gemeente dient te controleren of de bomen nog in goede staat zijn.
 • ook indien het ongeval direct na het omvallen van de boom gebeurd zijn

Vragen?

Neem contact op met één van onze juristen voor deskundig advies

Geheel gratis!

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.