Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheid eenzijdig verkeersongeval

8 juli 2017 Auto ongeluk

Aansprakelijkheid eenzijdig verkeersongeval

Wanneer u letselschade oploopt door een eenzijdig verkeersongeval, kunnen er veel onduidelijkheden ontstaan. Wie is er aansprakelijk voor het ongeval? Op wie kan ik mijn schade verhalen? Gelukkig kunt u zich hiervoor verzekeren. En in sommige gevallen is de wegbeheerder of gemeente aansprakelijk te stellen.

Eenzijdig ongeval, wie is aansprakelijk te stellen?

Een eenzijdig ongeval is een ongeval waarbij, zoals de naam al suggereert, maar één verkeersdeelnemer betrokken is (eventuele passagiers daargelaten). Een automobilist verliest de macht over het stuur en knalt tegen een boom of vangrail, bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat er maar één slachtoffer kan zijn. Behalve de bestuurder kunnen ook de passagiers het slachtoffer worden van een eenzijdig verkeersongeval.

Bij een verkeersongeval met meerdere betrokkenen is de schuldvraag belangrijk. Wie maakte er een verkeersfout, wie veroorzaakte het ongeval? Is er misschien sprake van gedeelde schuld? Bij een eenzijdig ongeval is dat al snel duidelijk. Tenzij de wegbeheerder aansprakelijk is, is de bestuurder schuldig aan zijn eigen schade en die van zijn eventuele passagiers. Maar wie betaalt er dan voor de schade?

Aansprakelijkheid eenzijdig verkeersongeval

Schade na een eenzijdig verkeersongeval, wie kunt u dan aansprakelijk stellen? Wie vergoedt uw schade?

Als bestuurder

Helaas dekt uw eigen WA-verzekering niet de letselschade die u als bestuurder oploopt bij een eenzijdig verkeersongeval. Bent u all-risk verzekerd, dan kunt u wel de schade aan uw auto vergoed krijgen.

Hebt u een ongevallenverzekering inzittenden of een schadeverzekering inzittenden? Dan kunt u deze aanspreken om uw schade vergoed te krijgen. In het geval van een ongevallenverzekering inzittenden krijgt u alleen een van te voren afgesproken bedrag bij blijvende functionele invaliditeit. Een schadeverzekering inzittenden vergoedt uw werkelijke schade.

Let wel: wanneer u een schadeclaim indient bij uw verzekering, dan wordt uw eigen verzekeraar uw wederpartij. Het kan dan verstandig zijn juridische hulp in te schakelen.

Als passagier

Wanneer u inzittende was van een auto die in een eenzijdig verkeersongeval terecht kwam, hebt u een aantal kansen om uw schade vergoed te krijgen:

  • De WAM-verzekering van de bestuurder. Deze vergoedt de schade die is toegebracht aan inzittenden van de schadeveroorzakende auto.
  • Heeft de bestuurder een ongevallenverzekering inzittenden? Dan krijgt u ook nog een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd bij (blijvende) invaliditeit.
  • Wanneer de bestuurder een schadeverzekering inzittenden heeft afgesloten, vergoedt deze uw gehele schade. U kunt kiezen of u uw schadeclaim bij deze verzekeraar indient of bij de WA-verzekeraar van de bestuurder.

U kunt als passagier wel een percentage eigen schuld toegerekend krijgen. Bijvoorbeeld als u geen gordel om had of als de bestuurder te veel gedronken heeft en u daarvan op de hoogte was.

Aansprakelijkheid eenzijdig ongeval onder werktijd

Bij een eenzijdig ongeval onder werktijd kunt u in veel gevallen de schade verhalen op uw werkgever (of de werkgever van de bestuurder). Deze dient namelijk goed verzekerd te zijn voor dit soort ongevallen.

Wegbeheerder aansprakelijk stellen voor een eenzijdig ongeval?

In artikel 6:174 BW staat het volgende:

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.

Kort gezegd: de wegbeheerder (bv de gemeente) heeft de verantwoordelijkheid om de weg te onderhouden op een manier die gevaarlijke situaties voorkomt. Vindt er een (eenzijdig) ongeval plaats door gebrekkig onderhoud aan de weg? Dan kunt u de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk stellen.

U moet er daarbij wel rekening mee houden dat de wegbeheerder er niet voor kan zorgen dat het wegdek altijd in perfecte staat is en dat niet aan elke weg dezelfde eisen gesteld kunnen worden. Ook moet de wegbeheerder de tijd gehad hebben om het gebrek te verhelpen; het mag dus niet net ontstaan zijn.

Hoe stel ik de wegbeheerder aansprakelijk?

Bent u het slachtoffer geworden van een eenzijdig verkeersongeval dat te wijten is aan achterstallig onderhoud aan het wegdek? Dan kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen.

  • Zoek uit wie de betreffende wegbeheerder is. Meestal is dat de gemeente. Stel deze aansprakelijk door middel van een brief.
  • Zorg voor bewijs: maak foto’s van het gebrek en de schade en zorg voor getuigen. Raadpleeg eventueel de CROW-richtlijnen om te ondersteunen dat het inderdaad om een onacceptabel gebrek gaat.
  • Ga naar de huisarts om uw schade te laten vaststellen.
  • Maak foto’s van de schade, houd uw klachten bij en noteer welke kosten u maakt. Bewaar eventuele bonnen en nota’s.

Het is niet altijd even makkelijk om de gemeente aansprakelijkheid te laten erkennen. U kunt overwegen juridische bijstand in te schakelen. Dat kost u niets. Lees hier meer over de voordelen van juridische bijstand bij letselschade.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.