Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Wetsvoorstel affectieschade (opnieuw) bij Tweede Kamer ingediend

22 juli 2015 Nieuws

Wetsvoorstel affectieschade (opnieuw) bij Tweede Kamer ingediend

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft (eindelijk dan toch) een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend met betrekking tot het verkrijgen van een vergoeding voor affectieschade. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kunnen nabestaanden van overleden slachtoffers een schadevergoeding ontvangen. Ook kunnen naasten van slachtoffers van bijvoorbeeld ernstige verkeersongevallen waarbij blijvend letsel optreedt in aanmerking komen voor deze vergoeding. Er dient in deze gevallen wél een ander aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor het ongeval. Het kan hier gaan om verkeersongevallen, medische fouten, bedrijfsongevallen of een geweldsmisdrijf.

Affectieschade

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er grote behoefte bestaat onder naasten en nabestaanden voor erkenning en aandacht voor de emotionele gevolgen die het ongeval ook op hen hebben. Ook zij ervaren immers verdriet en leed wanneer een gezinslid ernstig gewond is geraakt en blijvend letsel overhoudt. In de ons omringende landen bestaat sinds langere tijd de mogelijkheid tot het aanvragen van een vergoeding van affectieschade. Nederland loopt wat dit betreft achter.

Affectieschade kan helpen bij verwerking van het leed

Uiteraard kan deze vergoeding van de affectieschade het verdriet om het gemis van de overledene niet laten verdwijnen, maar deze vorm van genoegdoening en erkenning helpt wel bij de verwerking van het leed, zo is uit diverse onderzoeken gebleken. Vooral wanneer een ander aansprakelijk is voor het overkomen leed, blijkt de behoefte aan een of andere vorm van erkenning en genoegdoening bij de nabestaanden groot.

Tevens mogelijkheid voor nabestaanden tot voeging in het strafproces

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen is het ook voor nabestaanden en naasten mogelijk zich in het strafproces te voegen om op die manier hun vordering tot vergoeding van affectieschade te kunnen indienen.

Wetsvoorstel sneuvelde in 2010

In 2010 sneuvelde een eerder voorstel in de Eerste Kamer (na goedkeuring door de Tweede Kamer), onder andere door zorgen van de VVD over een ‘claimcultuur’. Van der Steur heeft het wetsvoorstel voor de vergoeding voor affectieschade op 20 juli 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is daarmee niet nieuw. In het nieuwe voorstel is rekening gehouden met de bezwaren van destijds. Zo is het bedrag verhoogd en variabel geworden en is ook de kring van naasten iets verruimd. Wellicht kan ook het feit dat Van der Steur zelf lid is van de VVD bijdragen aan goedkeuring door de Eerste Kamer.

Veel gestelde vragen over affectieschade:

Wie komen volgens het wetsvoorstel voor vergoeding van affectieschade in aanmerking?

  • De partner van het slachtoffer
  • De kinderen van het slachtoffer
  • De ouders van het slachtoffer

Wanneer bestaat het recht op vergoeding van affectieschade?

  • Affectieschade zal slechts kunnen worden vergoed wanneer een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval.

Welke bedragen worden uitgekeerd voor vergoeding van affectieschade?

  • De vergoeding zal komen te liggen tussen de € 12.500 en € 20.000.

Hoeveel affectieschade kan ik claimen?

  • Er komen diverse categorieën welke de omvang van de vergoeding bepalen afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.
  • Hoe dit precies in zijn werk zal gaan en welke factoren bepalen hoeveel affectieschade er uitgekeerd zal gaan worden, is nog onduidelijk.
  • Te hopen valt, dat deze categorieën goed afgebakend worden, zodat hierover geen discussie zal gaan ontstaan met de aansprakelijke partij (meestal verzekeraar).

Wie betaalt de vergoeding voor affectieschade?

  • De (verzekeraar) van de partij dis aansprakelijk te houden is voor het ongeval.

Wanneer kan ik een claim indienen voor vergoeding van affectieschade?

  • Dit is pas mogelijk wanneer het voorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer en daarna daadwerkelijk wordt aangenomen door de Eerste Kamer. Hierna dient nog bekrachtiging en publicatie te volgen. Pas daarna treedt de nieuwe wet daadwerkelijk in werking.

Met andere woorden: voorlopig dus nog even niet. Hopelijk zal een en ander niet wederom jaren gaan duren. Uit onze praktijk blijkt dat een vergoeding van affectieschade zeer zeker recht zal doen aan vooral het rechtvaardigheidsgevoel en het gevoel van erkenning, waarop nabestaanden en naasten van slachtoffers van ongevallen (ook in onze ogen) recht hebben.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.