Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Waarom worden zwakke verkeersdeelnemers beschermd?

18 oktober 2018 Algemeen

Waarom worden zwakke verkeersdeelnemers beschermd?

Fietsers en voetgangers worden door de Nederlandse wet extra goed beschermd. Deze verkeersdeelnemers zijn in artikel 185 van de Wegenverkeerswet opgenomen als zwakke verkeersdeelnemers. Daar bent u wellicht van op de hoogte. Maar waarom worden zwakke verkeersdeelnemers eigenlijk extra goed beschermd? Wij vertellen u er meer over.

Allereerste artikel voor zwakke verkeersdeelnemers

We gaan eerst terug in de tijd wat betreft de Wegenverkeerswet. In 1935 kwam de voorloper van artikel 185 tot stand: artikel 31. Dit artikel trad in werking op 1 januari 1951. Artikel 31 kwam tot stand omdat:

  • Er een periode van transitie was. Er kwamen steeds meer motorvoertuigen op de weg. Daar waren de zwakke verkeersdeelnemers niet aan gewend. Waardoor er meer ongelukken plaatsvonden.
  • De motorvoertuigen van die tijd nog niet waren ingespeeld op zwakke verkeersdeelnemers. Waardoor de kans op ernstig letsel of overlijden zeer groot was.

In 1994 ging de hedendaagse Wegenverkeerswet van kracht met daarin artikel 185. Sommige mensen vragen zich af of dit artikel nog wel actueel is. We zijn nu immers gewend aan de vele motorvoertuigen op de weg. Bovendien zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de impact van aanrijdingen tussen motorvoertuigen en zwakke verkeersdeelnemers, wat ervoor heeft gezorgd dat er bij het vervaardigen van motorvoertuigen rekening wordt gehouden met de impact van eventuele ongevallen. Ook zijn de vereisten voor het behalen van een rijbewijs in de loop der jaren aangescherpt.

Waarom het artikel dan nog steeds van kracht is? Omdat het ook in het heden een belangrijke functie heeft.

Extra oplettendheid geboden bij zwakke verkeersdeelnemers

Fietsers en voetgangers zijn zeer kwetsbare verkeersdeelnemers. Beiden hebben geen enkele vorm van bescherming tegen een klap van buitenaf. Zowel fietsers als voetgangers dragen tenslotte geen beschermende verkeersuitrusting, zoals een helm. Bovendien worden ze ook niet beschermd door een omhulsel, zoals een automobilist.

De impact van een aanrijding tussen een motorvoertuig en een zwakke verkeersdeelnemer kan dan ook enorm groot zijn. Daarom heeft iedere bestuurder van een motorvoertuig te maken met risicoaansprakelijkheid. U dient als bestuurder van een motorvoertuig extra oplettend te zijn in het verkeer. Omdat u op dat moment een voertuig bestuurt die ernstige letselschade kan aanrichten. Zowel fietsers als voetgangers kunnen onverwachtse beslissingen nemen. Beiden kunnen bijvoorbeeld vaak niet inschatten hoe hard een motorvoertuig gaat. U dient daar als bestuurder van een motorvoertuig op bedacht te zijn.

Financiële compensatie of persoonlijk faillissement

Fietsers en voetgangers lopen dus een groot risico op ernstig letsel. Zeker bij een aanrijding met een sterke verkeersdeelnemer, oftewel: een motorvoertuig. Als u ernstig gewond raakt, kan dat flinke financiële gevolgen hebben. Denkt u maar eens aan alle inkomsten die misloopt als zzp’er. Of als u arbeidsongeschikt geraakt. Werkt u in loondienst? Dan krijgt u tijdens uw herstelproces vaak slechts 70% van uw loon uitbetaald.

Fietsers en voetgangers zijn niet verzekerd voor ongevallen. Ze lopen daardoor in het ergste geval ook het risico op een persoonlijk faillissement. Daarentegen is het voor iedere motorvoertuigbezitter verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als u dan schade toebrengt aan een ander, kan dit vergoed worden door uw verzekeraar. Zonder deze wa-verzekering zou de tegenpartij met de gebakken peren komen te zitten. U kunt de torenhoge kosten nooit volledig uit uw eigen zak betalen. Waardoor ook u financieel aan de grond raakt zonder deze verzekering.

Fietsers en voetgangers kunnen in een benarde financiële positie komen als ze geen recht hebben op schadevergoeding. Daarom is dit ook één van de redenen dat een zwakke verkeersdeelnemer vrijwel altijd recht heeft op een vergoeding.

Alleen geen bescherming bij roekeloos gedrag

Fietsers en voetgangers worden dus extra beschermd door de Nederlandse wet. Maar er moet natuurlijk wel een grens worden getrokken. Dat heeft de Hoge Raad dan ook gedaan in een letselschadezaak uit 1992.

In deze letselschadezaak bepaalde de Hoge Raad dat er ook sprake kan zijn van overmacht. Er is sprake van overmacht als de:

  • Bestuurder van het motorvoertuig geen enkel verwijt valt te maken. Oftewel: de bestuurder heeft geen enkele verkeersovertreding begaan. Of de begane verkeersfout is niet relevant.
  • Verkeersovertreding van de zwakke verkeersdeelnemer zo onwaarschijnlijk was dat de bestuurder daar geen rekening mee had kunnen houden.
  • Zwakke verkeersdeelnemer heeft opzettelijk of met aan opzet grenzende roekeloosheid een verkeersfout begaan.

U kunt hierbij denken aan een voetganger die volledig in het zwart gekleed op een niet verlichte weg opeens vanuit de berm de weg oversteekt. De voetganger vertoont dan zeer roekeloos gedrag. Hij of zij is immers niet zichtbaar voor de overige verkeersdeelnemers. In de praktijk wordt een beroep op overmacht echter zelden toegekend.

Bent u het slachtoffer in dit verhaal? Dan raden wij u aan om altijd juridische hulp in te schakelen. Zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.