Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Veelgestelde vragen over Ongeval Fietser – Auto

7 april 2015 Fietsongeval

Veelgestelde vragen over Ongeval Fietser – Auto

Ongeval fietser-auto; dat komt helaas erg vaak voor. Slachtoffers die op de fiets zijn aangereden door een auto, zijn gelukkig extra beschermd in de wet. Ook als u al fietser zelf een fout heeft gemaakt. Dat roept vaak wel wat vragen op. Hieronder de drie meest gestelde vragen en het antwoord daarop/

Vraag 1

Slachtoffer: Ik reed op mijn fiets in het donker zonder licht en wilde oversteken. Er kwam een auto van rechts. Hoe kan ik mijn schade claimen en welke schade kan geclaimd?

Vraag 2

Slachtoffer: Een auto reed rechtdoor en ik sloeg af op mijn fiets en raakte in botsing met de auto. Volgens mij reed de auto erg hard. Hoe kan ik mijn schade claimen en welke schade kan geclaimd?

Vraag 3

Slachtoffer: Ik reed op mijn fiets, ik had drie wijntjes op, maar was niet dronken. Een auto haalde mij in maar raakte mij daarbij aan. De weg was erg smal. Hoe kan ik mijn schade claimen en welke schade kan geclaimd?

Antwoorden:

U heeft schade opgelopen na een aanrijding met een motorvoertuig. Wij kunnen u helpen om de automobilist of, indien bekend, zijn verzekeraar aansprakelijk te stellen. Zo kunt u een vergoeding krijgen voor de door u geleden schade. In alle gevallen heeft u als fietser een fout gemaakt, soms heeft de auto ook een fout gemaakt. We bespreken hieronder de de vragen gezamenlijk.

Aansprakelijkheid

Op grond van de Wegenverkeerswet (art. 185) geldt dat de automobilist in dit geval aansprakelijk is voor minstens 50% van uw schade (50% – regel), tenzij sprake is van overmacht van de automobilist.

Overmacht

Er is sprake van overmacht wanneer de automobilist geen enkel verwijt te maken valt ten aanzien van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen.

De factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld

1. De snelheid waarmee is gereden

2. De mate van anticipatie op mogelijke verkeersfouten van anderen

3. Zicht en verlichting.

Wordt overmacht aannemelijk gemaakt, dan bestaat er geen vergoedingsplicht voor de automobilist. Ook indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid blijft de 50% – regel buiten toepassing.

Opzet of bewuste roekeloosheid

Van opzet of bewuste roekeloosheid kan sprake zijn, wanneer een fietser een fout maakt waarbij hij bewust is van het gevaar. Het bewijs van die bewustheid kan uit de feiten en omstandigheden worden afgeleid. Een voorbeeld hiervan is een voetganger die in donkere kleding bij duisternis buiten de bebouwde kom schuin een rijbaan oversteekt en wordt aangereden door een auto (HR 17/03/2007).

Géén Opzet of Roekeloosheid

Een fietser die zonder licht rijdt, een voorrangsfout maakt of een paar wijntjes op heeft, handelt niet met opzet of bewuste roekeloosheid! Wel kan er in die gevallen sprake zijn van eigen schuld van de fietser.

Hoogte schadevergoeding

De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van een verdeling van de wederzijds gemaakte fouten (Vrerink-arrest). Indien u een verkeersregel hebt overtreden  kan sprake zijn van ‘eigen schuld’. In dat geval kan het fietsen met een te hoog alcoholpercentage een overtreding betekenen (artikel 5 en 6 Wegenverkeerswet). Of u in dat geval een percentage van 50 of hoger vergoed zult krijgen, hangt af van de overige omstandigheden waaronder het ongeval fietser-auto heeft plaatsgevonden. Hierbij kunt u denken aan de snelheid waarmee de automobilist reed, maar ook de breedte van de weg is een factor die meespeelt.

Soorten schade

Bij een dergelijk ongeval fietser-auto kan er sprake zijn van zowel letselschade als zaakschade.

Letselschade

Letselschade bestaat uit lichamelijke en/of geestelijke schade en de kosten die u daardoor maakt. U kunt hierbij denken aan de kosten voor een huisarts, inkomensschade, studieachterstand en de kosten voor huishoudelijke hulp. Leer hier meer over letselschadeposten.

Zaakschade

Zaakschade bestaat uit kosten voor reparatie of vervanging van de zaak. U kunt hierbij denken aan schade aan uw fiets, kleding of sieraden. 

Gratis hulp

Wilt u gratis advies over de hoogte van de uit te keren schadevergoeding als gevolg van uw ongeval? Vul het contactformulier in en wij bellen dezelfde werkdag nog terug.

 

 

 

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.