Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Spookfietsen toestaan of infrastructuur aanpassen?

5 april 2016 Fietsongeval

Spookfietsen toestaan of infrastructuur aanpassen?

Het aantal fietsers dat tegen de richting in rijdt op fietspaden is niet meer tegen te gaan. Op sommige plekken moet spookfietsen gewoon mogen. Dat meldde onderzoeker Gijs op de Weegh van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland en Arcadis in De Telegraaf. Spookfietsen leidt echter ook tot gevaarlijke situaties en aanrijdingen. Zijn het niet de verkeerssituaties die aangepast moeten worden, in plaats van de wet?

Uit het onderzoek dat Op de Weegh deed voor het ROV en Arcadis, blijkt dat het percentage spookfietsers op de meeste plekken tussen de 20% en 30% ligt. Op sommige plekken waren echter meer spookfietsers dan fietsers die zich aan de regels hielden en liep het percentage op tot 70%.

De onderzoeker beargumenteert in het artikel dat het op die plekken verstandig zou zijn om spookfietsen toe te staan of te gedogen, mits het gaat om een breed en overzichtelijk fietspad met weinig tegenliggers. Het aanpassen van de verkeerssituatie zou veel geld kosten en wellicht weer voor andere problemen zorgen. Zo zouden spookfietsers op andere, minder veilige plekken tegen het verkeer in gaan rijden.

Spookfietsen signaal voor aanpassen infrastructuur

Volgens Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, is het gedogen van spookfietsers niet de oplossing voor dit probleem. Zij meldt dat het ’t veiligst is om te zorgen dat fietsers niet meer tegen de richting in te fietsen. Als veel mensen spookfietsen, is dat een signaal dat de verkeerssituatie niet werkt op de huidige manier en dat deze aangepast moet worden.

Mensen kiezen er het vaakst voor om tegen de richting in te rijden op plekken waar het hen tijdwinst oplevert. Spookrijden komt vaak voor in de volgende situaties:

 • Plekken waar fietsers lang op een rood stoplicht moeten wachten;
 • Plekken waar veel voetgangers oversteken;
 • Als fietsers moeten oversteken wanneer een fietspad van tweerichtingsverkeer overgaat in éénrichtingsverkeer;
 • Ter vermijding van een gevaarlijk kruispunt.

Volgens Kluit moet er in deze situaties goed naar de infrastructuur gekeken worden en moet de gemeente naar een oplossing zoeken.

Aansprakelijkheid bij een botsing tussen twee fietsers

Spookfietsen leidt jaarlijks gemiddeld tot 4 doden en ongeveer 400 (ernstig) gewonden. Het kan komen tot een aanrijding met een andere fietser of een auto, als de fietser uit een onverwachte hoek komt. Ook als er sprake is van lage snelheden, kan een aanrijding met een spookfietser voor letsel zorgen.

Wie een aanrijding met een spookfietser heeft en daarbij letselschade oploopt, kan de schade verhalen op de tegenligger. Vaak is deze namelijk degene die onrechtmatig handelde en daarom schuldig is aan het ongeval. Droeg het rijgedrag van het slachtoffer ook bij aan de aanrijding, dan wordt de schade verdeeld. Bijvoorbeeld als hij of zij slingerde of zonder licht reed.

Spookfietser aansprakelijk stellen

Om uw schade na een aanrijding met een spookfietser vergoed te krijgen, moet u de wederpartij aansprakelijk stellen. Dan kunt u maar beter in het bezit zijn van bewijs van het ongeval. Zo verzekert u zich ervan dat de aansprakelijkheid wordt erkend en u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. Wanneer u de volgende stappen onderneemt, hebt u grotere kans op een vlotte afwikkeling van uw letselschadezaak:

 • Vraag naam en contactgegevens van de wederpartij;
 • Maak foto’s van de schade en de verkeerssituatie;
 • Vraag omstanders of zij een getuigenverklaring willen afleggen en noteer hun gegevens;
 • Houd bij hoe uw klachten verlopen;
 • Bewaar bonnetjes en noteer alle kosten die u maakt naar aanleiding van het ongeval;
 • Stel de wederpartij aansprakelijk door middel van een aansprakelijkheidsbrief;
 • Schakel een belangenbehartiger in om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te claimen.

Aanrijding met spookfietser: schadevergoeding

Wanneer u in een aanrijding met een spookfietser letselschade oploopt, hebt u recht op een vergoeding van alle of een deel van uw kosten. Hoe minder het ongeval uw eigen schuld was, hoe meer u vergoed krijgt.  Welke kosten kunt u allemaal vergoed krijgen door de wederpartij? Onder ander de volgende schadeposten komen in aanmerking voor een schadevergoeding:

 • Alle medische kosten die u maakt, inclusief uw eigen risico;
 • Kosten voor het inschakelen van hulp in de huishouding, hulp bij het boodschappen doen, de hond uitlaten, voor de kinderen zorgen, etc.
 • Kosten die gepaard gaan met het revalidatietraject;
 • De kosten van juridische hulp;
 • Vergoeding van kapotte eigendommen zoals uw fiets, bril, kleding of telefoon;
 • Misgelopen inkomsten vanwege (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid;
 • Smartengeld ter vergoeding van uw geestelijke leed,

Meer weten over een schadevergoeding bij letselschade? Klik hier.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.