Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschadeslachtoffer kan geen beroep doen op WMO

1 september 2013 Jurisprudentie

Letselschadeslachtoffer kan geen beroep doen op WMO

De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs beslist dat een letselschadeslachtoffer geen vergoeding voor het plaatsen van een lift in zijn huis krijgt op grond van de WMO omdat het slachtoffer deze kosten maar had moeten claimen bij zijn wederpartij, Delta Lloyd. Het slachtoffer had de gemeente Utrecht aansprakelijk gesteld naar aanleiding van een hem overkomen ongeval waardoor hij volledig rolstoelafhankelijk is geworden.

Wat was er aan de hand?

Het letselschadeslachtoffer had bij het college van B&W van zijn gemeente een aanvraag ingediend voor een woonvoorziening op grond van het bepaalde bij en krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de vorm van aanpassing van zijn woning. Deze aanpassing was het aanbrengen van een lift.

Vaststellingsovereenkomst

Op 14 mei 2007 hebben slachtoffer en Delta Lloyd, de verzekeraar van de gemeente Utrecht, een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin is neergelegd dat het slachtoffer een letselschadevergoeding ontvangt van € 1.156.722,–. Uit de door het slachtoffer overgelegde stukken blijkt niet dat de schadevergoeding geen posten voor woningaanpassing bevat.

Het College wees de aanvraag van het slachtoffer af.

Letselschadeslachtoffer gaat in beroep

Het letselschadeslachtoffer heeft tegen dit besluit uiteraard bezwaar gemaakt. Dit bezwaar werd afgewezen. Hierop ging het slachtoffer in beroep.

Geen vergoeding voor plaatsen van een lift

De rechtbank verklaarde het beroep gegrond, maar liet de rechtsgevolgen in stand. Er kwam dus nog steeds geen vergoeding voor het aanbrengen van een lift.

Het slachtoffer ging daarop in hoger beroep en heeft gesteld dat er in het overeengekomen letselschadebedrag geen vergoeding voor de lift is verdisconteerd, omdat hij op dat punt juist een aanvraag had ingediend bij het College.

Hoger beroep

In hoger beroep beslist de Centrale Raad van Beroep nu als volgt:

Tussen partijen is in geschil of in het letselschadebedrag een vergoeding van de lift is begrepen. In het midden kan worden gelaten of de in geding gebrachte stukken over de letselschadevergoeding uitsluitsel geven over de vraag of in deze vergoeding ook een bedrag voor de lift is begrepen. Ook uitgaande van de stelling van het slachtoffer dat in het letselschadebedrag geen vergoeding van de lift is begrepen, is er voor het college namelijk geen noodzaak tot ondersteuning. Het slachtoffer had in de omstandigheden van dit geval immers mogelijkheden om zelf voor een oplossing te zorgen.

Slachtoffer had de kosten voor het plaatsen van een lift bij tegenpartij moeten claimen

Het had op zijn weg gelegen om de kosten die gemoeid zijn met het aanpassen van zijn woning in het letselschadebedrag te verdisconteren. Dat dit, zoals het slachtoffer heeft gesteld, bij de onderhandelingen met Delta Lloyd geen onderwerp van gesprek is geweest, omdat hij reeds een aanvraag voor deze woningaanpassing bij het college had ingediend, maakt dit gezien de eigen verantwoordelijkheid van het slachtoffer voor het naar vermogen zelf regelen van een oplossing voor de noodzakelijke woningaanpassing niet anders.

Omdat het letselschadeslachtoffer deze kosten niet had geclaimd, maar dit wel had gekund, worden deze kosten niet door de gemeente vergoed!

Zorg dat u iets dergelijks niet overkomt en schakel deskundige juridische hulp in. Bij ons kantoor krijg u die hulp gratis! Neem vandaag nog contact met ons op. Wij claimen voor u alle kosten die u zonder ongeval niet zou hebben gemaakt.

 

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.