Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Rechtsbijstandsverzekeraar laat vervaltermijn verlopen

18 juli 2013 JBL&G

Rechtsbijstandsverzekeraar laat vervaltermijn verlopen

Als u als letselschadeslachtoffer denkt een vordering tot schadevergoeding te hebben, dan moet u ervoor zorgen dat deze vordering niet verjaart. Wanneer de verjaringstermijn is verlopen kunt u namelijk geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt zelf de verjaringstermijn stuiten.

Stuiten van verjaring

Maar wat als uw zaak in behandeling is bij een rechtsbijstandverzekeraar, en deze laat de vervaltermijn verlopen? JBL&G weet raad.

Vervaltermijnen en verjaringstermijnen

Wanneer u letselschade oploopt, hebt u een bepaalde tijd om uw wederpartij aansprakelijk te stellen. Dit heet de verjaringstermijn.

Wanneer gaat de verjaringstermijn lopen?

De verjaringstermijn gaat pas lopen als u bekend bent met uw schade en met de dader. Dus bij medische fouten bijvoorbeeld: pas als u doorhebt dat er blijvende (letsel)schade is, én u weet wie die schade heeft veroorzaakt, begint de termijn te lopen. U hebt dan een termijn van vijf jaar om de rechtsvordering ter vergoeding van uw schade in te dienen. Lees: vijf jaar de tijd om uw schade te claimen bij het ziekenhuis of de arts.

5 jaar of 20 jaar?

Maar dan is er nog een termijn waar u aan moet voldoen en dat is de termijn van 20 jaar. Wordt u pas na meer dan 20 jaar bekend met de veroorzaker van je schade, dan is uw claim ook verjaard. In sommige gevallen kan het nog net weer anders liggen, maar dit zijn de hoofdregels. Neem bij twijfel contact met ons kantoor op, wij kunnen exact voor u uitzoeken of het nog zinvol is om uw claim in te dienen.

Vervaltermijn

Er bestaat ook nog zoiets als een vervaltermijn. Een heel belangrijk verschil tussen een verjarings- en een vervaltermijn is dat een vervaltermijn niet gestuit kan worden. Meestal is het zo dat als deze vervaltermijn voorbij is je geen claim meer kunt indienen. Deze vervaltermijn komt men wel tegen bij luchtvaartmaatschappijen. Als slachtoffer of belangenbehartiger moet men daar goed op bedacht zijn.

Mijn rechtsbijstandsverzekeraar laat vervaltermijn verlopen

Het stuiten van de verjaringstermijn kunt u volgens de wet op drie manieren doen:

  • Door middel van een rechtshandeling. Deze hoeft niet door uzelf te worden uitgevoerd, maar kan ook bijvoorbeeld door een belangenbehartiger gedaan worden.
  • Door erkenning van de aansprakelijkheid door de wederpartij.
  • Door een schriftelijke aanmaning of ondubbelzinnige mededeling.

Onderhandelingen stuiten (meestal) niet de verjaring, maar…

Van belang is verder dat onderhandelingen op zich de verjaring niet kunnen stuiten maar dat dit door de redelijkheid en de billijkheid anders kan zijn. Het is verstandig de vordering schriftelijk in te dienen, omdat er op die manier bewijs van is. Zo heeft u meer kans om de verjaring ook echt te stuiten.

Wanneer uw zaak in behandeling is door een rechtsbijstandsverzekeraar, dan ligt bij hem de verantwoordelijkheid om de verjaringstermijn niet te laten verlopen. Deze moet ervoor zorgen dat uw kans op een schadevergoeding niet verspeeld wordt omdat er te lang wordt gewacht met actie ondernemen.

Helaas horen wij vaak over problemen met rechtsbijstandsverzekeraars. Ze zijn niet proactief, laten lang op zich wachten of er wordt meermaals van behandelaar gewisseld. Laat u uw zaak behandelen door een rechtsbijstandsverzekeraar, dan is het zeker aan te raden om zelf in de gaten te houden of de verjaringstermijn niet verloopt.

Casus: slachtoffer met lege handen door rechtsbijstandverzekeraar

Onlangs namen wij een cliënt aan, waarbij de rechtsbijstandsverzekeraar deze termijn had laten verlopen. Hierdoor kon hij zijn schade niet meer claimen bij de wederpartij. Ons kantoor kon toen de schade van cliënt verhalen op deze rechtsbijstandsverzekeraar. Gelukkig konden wij het slachtoffer verder helpen. Als het aan de rechtsbijstandsverzekeraar had gelegen had hij met lege handen gestaan.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.