Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt het volgende, (grotendeels) geciteerd:

Bij een no-cure-no-pay systeem kun je afspreken niets te betalen bij een verloren zaak. Bij winst rekent je advocaat echter een hoger uurtarief dan normaal en ben je dus duurder uit.

No-cure-no-pay vaak ongunstiger!

De no-cure-no-pay regeling regeling verlaagt voor veel mensen de drempel om een dure advocaat in te schakelen. Een tarief van € 350,- per uur is geen uitzondering. No-cure-no-pay is níet verstandig als de uitkomst van je zaak vrij zeker is. De kosten zullen vaak veel hoger uitvallen dan wanneer je een gewoon uurtarief betaalt.

Geen vergoeding

Is er een grote kans dat je géén schadevergoeding binnenhaalt, dan is no-cure-no-pay een goede optie. Verlies je de zaak, dan ben je in ieder geval geen advocaatkosten kwijt. Win je, dan heb je in ieder geval nog voordeel.

Er zijn ook bureaus die sowieso geen vergoeding vragen maar de kosten van de juridische bijstand verhalen op de tegenpartij. Wint het letselschadebureau een zaak, dan betaalt de tegenpartij – zoals de verzekeraar – de juridische kosten (hierover zijn onderlinge afspraken gemaakt). De klant krijgt dan altijd de volledige schadevergoeding. (Dit is de werkwijze van JBL&G). Dezelfde werkwijze vind je bij bureaus die gespecialiseerd zijn in het bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Een juridisch bureau haalt zijn vergoeding dan bij de gemeente, die de kosten op grond van het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’ verplicht moet vergoeden.

Prijsafspraken

Een andere optie zijn prijsafspraken op basis van een fixed-fee (vaste prijs). Vooraf spreek je dan met een juridisch bureau af wat die gaat doen en welke vergoeding je daarvoor betaalt. Minpunt van zo’n afspraak is dat het bureau zo niet geprikkeld wordt extra tijd te investeren om er het hoogst haalbare voor je uit te slepen. Het bureau krijgt immers zijn geld toch wel.

Een andere manier is no-cure-low-pay. Boekt het juridische bureau niet het gewenste resultaat, dan betaal je alleen een vooraf vastgesteld (laag) bedrag. Is het behaalde resultaat wel naar wens, zal de vergoeding ook hoger zijn.

No-cure-no-pay bij letselschade

Volgens de wet mogen advocaten geen no-cure-no-pay afspraken maken. Maar juristen die niet als advocaat zijn ingeschreven mogen dat wél. Vanaf januari 2014 mogen letselschade-advocaten op no-cure-no-pay basis werken. Het betreft een experiment voor vijf jaar.

Nadeel is dat de advocaat zelf een belang bij de zaak krijgt en bijvoorbeeld te lang doorprocedeert of een strengere selectie aan de poort toepast, waardoor ingewikkelde zaken op voorhand worden afgewezen. In Amerika liggen de schade-eisen van advocaten zo hoog dat een gewone schadeverzekering voor veel mensen onbetaalbaar is. Om dit te voorkomen mag bij het experiment in Nederland de factuur nooit hoger uitvallen dan 25% van het toegekende schadebedrag.

JBL&G werkt niet op no-cure-no-pay basis!

De juristen van JBL&G werken geheel gratis voor letselschadeslachtoffers. U krijgt dit na het eerste contact schriftelijk bevestigd!

Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.