Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

QALY en smartengeld

28 november 2016 Nieuws

QALY en smartengeld

Al jaren bestaat er in Nederland ontevredenheid over de hoogte van het smartengeld. Bij het berekenen van smartengeld moeten rechters letten op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Dit is de methode van gevalsvergelijking waarbij het ANWB Smartengeldboek als leidraad dient. Maar deze methode zorgt ervoor dat Nederland steeds verder achterloopt bij andere landen en de toegewezen bedragen nooit aan verandering onderhevig zijn. Prof. Louis Visscher is van mening dat het anders moet en ook kàn.

Quality Adjusted Life Year

Visscher betoogt dat met behulp van het concept van Quality Adjusted Life Year (QALY) de bedragen in Nederland hoger zullen uitvallen en daarmee ook meer tot de verbeelding zullen spreken, zeker in gevallen van ernstig letsel. Een QALY drukt de waarde van een jaar leven in een bepaalde gezondheidstoestand uit en geeft uitdrukking aan het effect van die toestand op de levenskwaliteit van het slachtoffer. Elke mogelijke gezondheidstoestand wordt uitgedrukt in een getal (het QALY-gewicht) tussen de 1.00 (perfecte gezondheid) en 0.00 (dood). Door het QALY-gewicht te vermenigvuldigen met de tijdsduur van de gezondheidstoestand wordt de totale levenskwaliteit in deze gezondheidstoestand voor de duur van die toestand uitgedrukt in QALY’s.

Berekening smartengeld door middel van QALY

Bij de berekening van het bedrag moet worden uitgegaan van een bepaalde standaardwaarde. Nadat voor een letsel het totale verlies aan QALY’s is vastgesteld, zou dit verlies vermenigvuldigd kunnen worden met een op gezondheid economisch onderzoek gebaseerd geldbedrag per QALY, waarna men op het bedrag aan smartengeld uitkomt. Helaas bestaat er geen enige juiste geldwaarde van een QALY. Het resultaat hangt mede af van de onderzoeksmethode, de exacte vraagstelling en de respondenten. Wel is in de literatuur een indicatie van de onder- en bovengrenzen van een geldwaarde van een QALY te vinden. In Nederland wordt als onder- en bovengrens vaak €20.000 respectievelijk €80.000 genoemd. Visscher gaat uit van een bedrag van €50.000 per QALY: dat ligt precies tussen genoemde grenzen in en komt goed overeen met resultaten van recent onderzoek.

Voorbeeld berekening smartengeld na bedrijfsongeval

Deze systematiek om tot een andere berekening van smartengeld te komen, kan bijvoorbeeld ook het smartengeld van een amputatie na een bedrijfsongeval bepalen. Visscher heeft op verzoek van een letselschadeadvocaat berekend hoe hoog het smartengeld zou zijn bij de drievoudige ledemaat amputatie van zijn cliënt op basis van de QALY-methode. Door een veiligheidsgebrek is cliënt in een industriële machine gevallen en twee volledige benen tot in de lies verloren en een rechterarm tot in de schouder. De verzekeringsmaatschappij van de werkgever achtte op grond van eerdere zaken €175.000,- smartengeld voldoende. Visscher komt met zijn berekening echter op een bedrag van €850.000,- . Dit bedrag spreekt veel meer tot de verbeelding bij een dergelijk opgelopen letsel.

Letselschadeslachtoffers en de QALY-methode

Voor letselschadeslachtoffers zou een berekening van het smartengeld met de QALY- methode dus veel gunstiger zijn. Door het gebruik van deze methode wordt de willekeurige bepaling van smartengeld de kop ingedrukt en de bedragen zouden veel meer in lijn komen met wat in de rest van Europa wordt toegekend. Wel moet deze methode nog verder besproken worden door onder andere praktijk-juristen en slachtofferorganisaties. Op deze manier wordt duidelijk of dit de juiste methode is om tegemoet te komen aan de heersende onvrede over de hoogte van het smartengeld in Nederland.

JBL&G en de QALY

Bij JBL&G hopen wij natuurlijk dat deze methode in de toekomst vaak zal worden gebruikt en doen dan ook graag mee aan de discussie. Het lijkt ons verstandig om eerst een samenwerking aan te gaan met deskundigen uit de zorg en een duidelijk op maat gemaakt kader vast te stellen, waaruit je kan afleiden welke QALY voor welk letsel en onder welke omstandigheden moet worden gebruikt.

Bronnen:

Mr.dr. L.T. Visscher, ‘QALY-tijd in de vaststelling van smartengeld bij letsel?’ Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2013

R. Rijnhout, ‘Een juridische werkelijkheid(?): de vertaalslag van leed naar geld’ Letsel&Schade 2013

Letselschade News jaargang 5 nummer 19 zomer 2015

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.