Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Persbericht: Nieuw Medisch Advies Bureau

11 juli 2017 JBL&G

Persbericht: Nieuw Medisch Advies Bureau

AMSTERDAM – Slachtoffers van ongelukken of medische fouten kunnen voortaan voor een snel, onafhankelijk medisch advies terecht bij het nieuwe Medisch Advies Bureau in Amsterdam. Het bureau belooft binnen tien werkdagen een onderbouwd medisch advies uit te brengen. Het MAB heeft daartoe zelf medisch specialisten uit vele expertises tot haar beschikking, van psycholoog tot orthopeed, van kaakchirurg tot hartspecialist.

Ongenoegen over de huidige praktijk

“Eigenlijk zijn we ermee begonnen uit ongenoegen over de huidige praktijk”, stelt oprichter Stefanie du Maine, ook eigenaar/directeur van Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht. Vanuit dit letselschadekantoor, dat in vijf jaar tijd groeide van vier naar vijftig medewerkers, botsten zij steeds vaker op onnodige hobbels in met name het medische traject van hun zaken.

Slachtoffer vaak de pineut

“De kwaliteit van de medische adviezen was heel wisselend: ze waren vaak onduidelijk tot onbegrijpelijk, en bevatten veel fouten, waaruit bleek dat de medisch adviseur zich niet echt verdiept had in de zaak. Daar kwam bij dat je vaak rustig meer dan twee maanden moest wachten op zo’n advies. Of het werd er juist zo snel mogelijk doorgejast om maar vlot zaken met de tegenpartij te kunnen doen. In alle gevallen was vaak het slachtoffer zelf weer de pineut.”

Nieuw Medisch Advies Bureau

Medisch Advies Bureau

De directie van MAB

Het nieuwe Medisch Advies Bureau werkt vanzelfsprekend voor de juristen van JBL&G zelf – het MAB is eveneens gehuisvest aan het IJsbaanpad in Amsterdam – maar biedt zijn diensten ook extern aan. Du Maine: “Net als bij JBL&G werken we alleen voor de slachtofferkant. Die kunnen het MAB rechtstreeks benaderen voor een medisch advies, bijvoorbeeld als ze hun letselschadezaak zelf ter hand hebben genomen. Het medische traject kan dan vaak net een stap te ver blijken. Maar ook andere letselschadekantoren en belangenbehartigers zullen er baat bij hebben. Kleine bureaus en éénpitters hebben natuurlijk geen eigen medisch adviseurs in dienst, wij wel. Voor onze eigen juristen is het ideaal: ze zitten hier, je kunt er zo even heen lopen, dat is veel laagdrempeliger.”

Medische adviezen en expertises

Behalve voor medische adviezen bij letselschade is het MAB ook in te schakelen voor het laten uitvoeren van medische expertises, belastbaarheidsonderzoeken en haalbaarheidsonderzoeken bij medische fouten. Wanneer de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, dienen alle kosten die gepaard gaan met het uitbrengen van een medisch advies door diens verzekeraar te worden vergoed.

Medisch advies is belangrijk in letselschadezaak

Stefanie du Maine: “Elke letselschadezaak draait natuurlijk toch vooral om het medisch advies, dat is voor alle partijen de belangrijkste houvast. Wij zijn daar als letselschadebureau altijd wat extremer in dan andere kantoren, maar we vinden het superbelangrijk dat er goed wordt gekeken naar het letsel. Daar kan later nog van alles achter weg komen. Als je door de schuld van iemand anders op je knie valt, kun je daar met een hapsnap medisch advies misschien snel wat geld voor krijgen als schadevergoeding. Maar als in dat advies niet uitdrukkelijk wordt gesteld dat er in de toekomst verergering kan optreden, en je krijgt er over vijf jaar toch weer last van, heb je geen poot om op te staan.”

Over JBL&G en MAB

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht is een letselschadekantoor dat zich onderscheidt door zijn jarenlange ervaring in het succesvol claimen van letselschades en de persoonlijke behandeling van zijn cliënten. Het Medisch Advies Bureau startte in 2017.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.