Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade door whiplash

Dit zijn de 20 meest gestelde vragen van slachtoffers. Antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan meteen contact met ons op en vertel ons wat er precies is gebeurd. Wij verlenen slachtoffers gratis juridische bijstand bij letselschade door een whiplash. Onze juristen claimen de schadevergoeding waar u recht op heeft. Bekijk de voordelen.

Recht op schadevergoeding?

Whiplash & letselschade: 20 vragen en antwoorden

1. Wat is letselschade?
2. Wat is een whiplash?
3. Een whiplash, wat nu?
4. Wie is aansprakelijk voor mijn schade?
5. Kan ik een rekening verwachten van mijn zorgverzekeraar?
6. Heb ik recht op schadevergoeding?
7. Welke schade wordt vergoed?
8. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?
9. Hoe werkt het claimen van schadevergoeding precies?
10. Hoe verloopt de uitbetaling van de schadevergoeding?
11. Wat is smartengeld en heb ik daar recht op?
12. Mijn zaak is al in behandeling bij de verzekeraar van de tegenpartij, wat nu?
13. Ik heb een aanbod van de WA-verzekeraar, kan ik dat laten toetsen?
14. De WA-verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?
15. Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?
16. Wat zijn de kosten van juridische hulp?
17. Waarom juridische hulp inschakelen en waarom via JBL&G?
18. Arbeidsongeschikt geraakt, waar heb ik recht op?
19. Hoe lang duurt het herstel van een whiplash?
20. Wat zijn uw belangrijkste juridische tips voor whiplash-slachtoffers?

Recht op schadevergoeding?

Vraag 1. Wat is letselschade?
Antwoord: letselschade is letsel + de schade die hieruit voortvloeit. Schade: materiële schade (in geld uit te drukken) en immateriële schade (veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verminderd plezier in je leven na een ongeval of nare gebeurtenis).

Letsel: lichamelijke- en/of psychische klachten. Lichamelijk letsel bestaat uit verwondingen, botbreuken, pijn en dergelijke. Bij psychisch letsel kunt u denken aan angst, depressie of een trauma.

Als gevolg van het letsel maakt u extra kosten (o.a. medische kosten). Deze bedragen kunnen snel hoog oplopen. Daarnaast loopt u inkomsten mis, doordat u tijdelijk niet kunt werken. Dit zijn voorbeelden van letselschade.


Vraag 2. Wat is een whiplash?
Antwoord: Een whiplash is een aandoening aan de nek. Uw hoofd beweegt plotseling hard naar achteren, naar voren of zijwaarts, waardoor de banden en spieren in uw nek uitrekken.

Door de abrupte beweging, raken uw spieren overbelast. De zenuwen in dit gebied, raken ontregeld. Er is dan sprake van een verscheuring in het spierweefsel. Hierdoor treden er diverse (nek)klachten op.

U kunt lange tijd last hebben van deze whiplash klachten. De meest voorkomende klacht bij een whiplash is een pijnlijke, vaak stijve nek.

Andere symptomen zijn o.a.:

 • hoofdpijn;
 • lage rugpijn;
 • vermoeidheid;
 • stemmingswisselingen;
 • concentratieproblemen.

Vragen? Neem contact op


Vraag 3. Een whiplash, wat nu?
Antwoord: word zo snel mogelijk weer beter. Volg de adviezen van uw huisarts en medisch specialisten zorgvuldig op. Volg de medische behandelingen die u worden voorgeschreven. Concentreer uzelf volledig op medisch herstel. Neem uw rust.

Zoek hulp bij het claimen van schadevergoeding. Dit doet u om alle (medische) kosten en verlies van inkomsten zo snel mogelijk gecompenseerd te krijgen. U kunt ons gratis inschakelen voor juridische bijstand bij het regelen van uw schade. U hoeft uzelf dan niet te verdiepen in juridische procedures, regels en wetten.

Ook de discussie met de verzekeraar van de tegenpartij, kunt u het beste aan een letselschadejurist overlaten. Dit om te voorkomen dat u onbewust akkoord gaat met een lage schadevergoeding, die niet uw volledige schade dekt. Met alle gevolgen van dien.

Letselschade door een whiplash?

Claim uw whiplash schadevergoeding. Wij bieden u 100% gratis juridische bijstand bij letselschade. Bekijk de voordelen van juridische hulp bij letselschade of klik hier en vertel ons wat er precies is gebeurd.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 4. Wie is aansprakelijk voor mijn schade?
Antwoord: degene die schuldig is aan het ontstaan van het ongeluk / gebeurtenis, is meestal aansprakelijk. Wel dient u als eisende partij te bewijzen dat de ander schuldig is.

Bij verkeersongevallen beoordeelt de verzekeraar de aansprakelijkheid aan de hand van de gegevens op het schadeformulier. Verder is een getuigenverklaring een krachtig middel om uw onschuld te bewijzen. U kunt de tegenpartij ook meteen verzoeken zijn aansprakelijkheid schriftelijk te erkennen.

Is de tegenpartij aansprakelijk, dan versturen onze juristen meteen een aansprakelijkheidsbrief, namens u. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Met deze brief wordt de tegenpartij aansprakelijk gehouden voor alle geleden en nog te lijden schade. Na erkenning van de aansprakelijkheid kan het whiplash traject worden voortgezet.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 5. Kan ik een rekening verwachten van mijn zorgverzekeraar?
Antwoord: ja, als u in verband met uw whiplash wordt / bent behandeld in het ziekenhuis. Ook als u andere medische behandelingen ondergaat. Uw zorgverzekeraar vraagt u de rekeningen binnen een aantal weken te voldoen. Bij een whiplash kunnen de kosten hoog oplopen! Wordt de aansprakelijkheid erkend, dan claimen wij direct voorschotten voor u, zodat u niet in de financiële problemen raakt.


Vraag 6. Heb ik recht op schadevergoeding?
Antwoord: ja, daar heeft u recht op als de tegenpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van de whiplash. Indien u, ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is de aansprakelijke partij – of zijn verzekeraar – verplicht om de hieruit voortvloeiende schade, incl. de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, te vergoeden.


Vraag 7. Welke schade wordt vergoed?
Antwoord: alle schade, indien de tegenpartij voor 100% schuldig is en dit erkent. Bij letsel, bijvoorbeeld bij een whiplash, wordt de volgende schade vergoed: alle gemaakte kosten, alle gemiste inkomsten, smartengeld. Wel zult u de geleden schade aantoonbaar of aannemelijk moeten maken. Bewaar alle brieven, bonnetjes, nota’s. Houd zorgvuldig een dagboek / logboek bij.

Klik op letselschade vergoedingen voor voorbeelden van schadeposten die aan u zullen worden vergoed.

Als hoofdregel geldt dat het leven van het slachtoffer zoveel mogelijk moet worden hersteld, naar de situatie van vóór het ongeval. Onze juristen voeren gratis een uitgebreide schadeberekening uit. Wij zorgen ervoor dat uw schade zo snel mogelijk wordt vergoed.

Letselschade door een whiplash?
Claim uw schadevergoeding. Wij bieden u 100% gratis juridische bijstand bij letselschade. Bekijk de voordelen van juridische hulp bij letselschade of klik hier en vertel ons wat er precies is gebeurd.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 8. Wat wordt de hoogte van mijn schadevergoeding?
Antwoord: dit is op voorhand helaas niet aan te geven. Er bestaat namelijk geen standaard whiplash schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding verschilt per persoon en is afhankelijk van de geleden schade.

Zo kan de periode dat u niet kunt werken (bijv: 2 maanden / 24 maanden), al een groot verschil maken. Uw schadevergoeding zal daarom nauwkeurig en persoonlijk moeten worden berekend.

Factoren die de hoogte van de schadevergoeding bepalen:

 • de ernst van het letsel;
 • de duur van het herstel;
 • de gevolgen voor de toekomst, etc.

Pas zodra u volledig van uw whiplash bent hersteld of er geen zicht is op verdere verbetering, is bekend hoeveel uw totale schade(vergoeding) bedraagt. Dit bedrag wordt opgenomen in de schadeclaim. Dit is tevens de hoogte van uw schadevergoeding. Wel ontvangt u tussentijdse voorschotten. Op onze website letselschade-berekenen.nl kunt u alvast een indicatie krijgen van uw whiplash schadevergoeding.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 9: Hoe werkt het claimen van schadevergoeding precies?
Antwoord: zo werkt het claimen van een whiplash schadevergoeding, stap voor stap:
1. Heeft u een whiplash en lijdt u schade, neem contact op, meld uw schade;
2. Indien u wenst, komt een jurist kosteloos op huisbezoek om het ongeval te bespreken;
3. De jurist start een aansprakelijkheidsonderzoek, onze hulp is gratis;
4. Blijkt de tegenpartij aansprakelijk te zijn, dan versturen wij die partij een aansprakelijkheidsbrief;
5. Wij sturen u ook een brief waarmee u ons machtigt de zaak voor u te behandelen;
6. Zodra de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, inventariseren wij (samen met u) de schade;
7. Uw schade wordt zeer nauwkeurig berekend door uw letselschadejurist;
8. Wij bespreken uw whiplash schade en claimen alvast meerdere voorschotten voor u;
9. Zodra u volledig bent hersteld (of er een stabiele situatie is bereikt), claimen wij uw volledige schade;
10. U ontvangt de schadevergoeding rechtstreeks op uw eigen bankrekening.

Er zijn geen juridische kosten verbonden aan dit traject. Lees meer over het letselschadetraject.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 10: Hoe verloopt de uitbetaling van de schadevergoeding?
Antwoord: u ontvangt de schadevergoeding van de WA-verzekeraar of rechtstreeks van de verantwoordelijke partij:

Uitbetaling door WA-verzekeraar van tegenpartij
Is de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk gesteld? Dan wordt de schadevergoeding, na het ondertekenen van de juiste documenten, rechtstreeks naar uw eigen bankrekening overgemaakt.

De volledige whiplash schadevergoeding kan pas worden berekend en uitgekeerd, wanneer u volledig bent hersteld of er geen zicht is op verdere verbetering. Tussentijds worden voorschotten uitgekeerd. Ook deze bedragen ontvangt u direct op uw eigen bankrekening.

Uitbetaling door de tegenpartij
Is de tegenpartij onverzekerd en daarmee zelf verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade? Dan zal diegene uw schadevergoeding rechtstreeks naar uw bankrekening moeten overmaken. Onze juristen assisteren u hierbij en bewaken het proces.


Vraag 11: Wat is smartengeld en heb ik daar recht op?
Antwoord: ja, u heeft recht op smartengeld als u letsel (bijv: een whiplash) heeft opgelopen en een ander daarvoor aansprakelijk is. Smartengeld is de vergoeding voor emotionele schade. Het is de compensatie voor het verminderd plezier in uw leven, vanwege het letsel.

De hoogte van het smartengeld wordt voornamelijk bepaald door de ernst van het letsel, de gevolgen hiervan en de duur van het herstel. Bekijk onze pagina smartengeld whiplash voor meer informatie.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 12: Mijn zaak is al in behandeling bij de verzekeraar van de tegenpartij, wat nu?
Antwoord: machtig ons zo snel mogelijk om uw dossier kosteloos in behandeling te laten nemen. Hoe eerder u dit doet, hoe groter de kans op een rechtvaardige schadevergoeding. De verzekeraar is namelijk uw tegenpartij! Verzekeringsmaatschappijen zullen veelal een zo laag mogelijke schadevergoeding uitbetalen, dan het bedrag waar u daadwerkelijk recht op heeft.

Gaat u hiermee akkoord, dan loopt u het risico een deel van uw eigen schade te moeten dragen. Hierdoor kunt u in de toekomst in de financiële problemen raken. Bij een omvangrijke whiplash schade, heeft dit grote gevolgen. Onze juristen voorkomen dat dit gebeurt. Onderteken niets, ga nergens mee akkoord. Wij claimen de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Via JBL&G:

● De maximale schadevergoeding;
● Snel een voorschot;
● Wij dringen aan op snelle afwikkeling;
● Wij staan aan úw kant!
● Voor slachtoffers: gratis juridische bijstand.

Recht op schadevergoeding?

Via WA-verzekeraar:

● Een zo laag mogelijke schadevergoeding;
● Vaak lang wachten op schadevergoeding;
● Trage communicatie;
● Trucs / technieken om de zaak te vertragen;
● Doelstelling: hoge winsten draaien.


Vraag 13: Ik heb een aanbod van de WA-verzekeraar, kan ik dat laten toetsen?
Antwoord: ja, dat is mogelijk. Vul het contactformulier in. Vertel ons meer over het ontstaan van de whiplash en welke schade u lijdt. Vervolgens nemen wij contact met u op om de zaak te bespreken. Hebben wij voldoende informatie van u ontvangen, dan beoordelen wij intern het aanbod van de WA-verzekeraar.

Onze juristen bellen u terug om u op de hoogte te stellen van de uitkomst. In vrijwel alle gevallen blijkt, dat de schadevergoeding van de verzekeraar, fors lager uitvalt, dan de compensatie waar u daadwerkelijk recht op heeft.

In dat geval, vragen wij u toestemming om uw dossier over te nemen, zodat wij een hoger bedrag voor u kunnen claimen. U ontvangt dan een hogere schadevergoeding van de verzekeraar, dan u nu wordt aangeboden.

Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ons kantoor bevestigt dit schriftelijk aan u.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 14: De WA-verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af, wat nu?
Antwoord: vertel ons wat er precies is gebeurd. Wij onderzoeken de aansprakelijkheid van het ongeluk en de beoordeling van de verzekeraar. Is de tegenpartij aansprakelijk en verzekerd op het moment dat het ongeval plaatsvond? Dan is de WA-verzekeraar verplicht uw whiplash schade te vergoeden. Onze letselschadejuristen adviseren u kosteloos over de te nemen stappen.

Letselschade door een whiplash? Claim uw schadevergoeding. Wij bieden u 100% gratis juridische bijstand bij letselschade. Bekijk de voordelen van juridische hulp bij letselschade of klik hier en vertel ons wat er precies is gebeurd.


Vraag 15: Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet voldoende?
Antwoord: de geboden juridische hulp van rechtsbijstandverzekeraars laat vaak te wensen over. De klachten die door onze cliënten het meest worden gemeld:

 • Matige kwaliteit van dienstverlening door vele zaken die tegelijkertijd behandeld moeten worden;
 • De cliënt ontvangt zelden een update van zijn belangenbehartiger;
 • Geen inzet van rechtsbijstandmedewerker;
 • Gebrek aan ervaring;
 • De behandeling van uw zaak loopt vertraging op;
 • Tijdsdruk, werkdruk, ‘targets’ die behaald moeten worden.

U kunt uw dossier kosteloos door ons in behandeling laten nemen. Lees meer dan 50 recensies van onze cliënten op onze pagina ervaringen van cliënten.


Vraag 16: Wat zijn de kosten van juridische hulp?
Antwoord: voor slachtoffers met letsel werken wij gratis. Onze juristen werken kosteloos voor whiplash-slachtoffers . U ontvangt hier vooraf een duidelijke, schriftelijke bevestiging van. Onze rekening wordt namelijk betaald door de (verzekeraar van de) tegenpartij, die dit wettelijk verplicht is.

Bij letselschade, bijvoorbeeld door een whiplash, hebben slachtoffers recht op gratis juridische ondersteuning. Zie voor meer informatie onze pagina: kosten juridische bijstand bij letselschade.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 17: Waarom juridische hulp inschakelen en waarom via JBL&G?
Antwoord: waarom juridische hulp: juridische hulp is bij ons altijd gratis voor u. Ook als achteraf blijkt dat de aansprakelijkheid niet wordt erkend. U kunt dus zonder enige kosten te moeten maken, een letselschade-deskundige inschakelen. Dit bespaart u tijd en energie. U hoeft uzelf niet te verdiepen in relevante wet- en regelgeving.

Een ervaren letselschadejurist kan ervoor zorgen dat uw zaak optimaal geregeld wordt. Dit resulteert in de hoogst haalbare schadevergoeding voor u. Zo weet u zeker dat u achteraf niet alsnog een deel van uw eigen schade moet betalen, omdat deze niet is vergoed.

In de tussentijd kunt u uw rust nemen en zo goed mogelijk herstellen van uw whiplash. Bedenk dat een letselschadetraject meestal moeizaam verloopt. Zo zal de verzekeraar van de tegenpartij er alles aan doen om de zaak te vertragen. Er kunnen op verschillende momenten discussies ontstaan. Levert u dit extra zorgen of stress op, dan kan dit een negatieve invloed hebben op het medisch herstel.

Laat ons de discussie voor u aangaan. Onze juristen zijn hierin opgeleid en getraind. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat de verzekeraar uw zaak vertraagd.

Let wel. Een whiplash is ernstig letsel en leidt tot een omvangrijke schade! Dit vraagt om deskundige juridische hulp van een belangenbehartiger met jarenlange ervaring.

Waarom JBL&G: doordat er twee medisch adviseurs bij ons werkzaam zijn, kunnen wij direct uw medische schade vaststellen en deze gemakkelijker en sneller door de verzekeraar uitbetaald krijgen. Uw dossier wordt na het eerste contact direct in behandeling genomen, dezelfde dag nog. Onze cliënten beoordelen ons werk gemiddeld met een 9,0. 100% van de recensenten beveelt ons aan.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 18: Arbeidsongeschikt geraakt, waar heb ik recht op?
Antwoord: als u arbeidsongeschikt bent geraakt, heeft u recht op een vergoeding voor alle misgelopen inkomsten. Daarnaast heeft u recht op een vergoeding voor alle onvoorziene uitgaven.

Indien u, vanwege uw whiplash, niet meer kunt werken, dient alle huidige + toekomstige (financiële) letselschade die hieruit voortvloeit, volledig vergoed te worden.

Onze juristen analyseren uw loopbaanschade zeer nauwkeurig. Bij zeer complexe schade, schakelen wij een rekenkundige in. Een belangrijke tip: bewaar uw arbeidscontract, loonstroken en jaaropgaven zeer zorgvuldig.


Vraag 19: Hoe lang duurt het herstel van een whiplash?
Antwoord: herstel van een whiplash kan (zeer) traag verlopen. Soms is het letsel zelfs van blijvende aard.

 • Ongeveer 50% van de patiënten is binnen 3 maanden van de whiplash af;
 • 85% – 90% van de patiënten is binnen 12 maanden klachtenvrij;
 • Ongeveer 10% van de patiënten houdt blijvend of langdurig letsel.

Wij adviseren u voor een medische behandeling en/of advies contact op te nemen met uw huisarts.

Recht op schadevergoeding?


Vraag 20: Wat zijn uw belangrijkste juridische tips voor whiplash-slachtoffers?
Antwoord: hieronder de 5 belangrijkste whiplash tips van onze juristen:

 • Ga vandaag of morgen nog naar de huisarts (belangrijk i.v.m. uw recht op schadevergoeding);
 • Vul zo spoedig mogelijk het schadeformulier in of vraag anderen u hiermee te helpen;
 • Maak aantekeningen over het ontstaan van het ongeval / gebeurtenis en de gevolgen daarvan;
 • Verklaar niets tegenover de (verzekeraar van de) tegenpartij. Schakel eerst juridische hulp in;
 • Houd zo nauwkeurig mogelijk uw schade bij.

Voor meer tips, bekijk onze 10 belangrijkste letselschade tips.

Claim uw schadevergoeding

Klik op de onderstaande knop voor gratis juridische hulp bij het claimen van uw whiplash vergoeding. Plaats vervolgens uw gegevens in het formulier. Een letselschadejurist neemt dan dezelfde werkdag nog contact met u op om uw schade te bespreken.

Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00 Recht op schadevergoeding?

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.