Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Mogelijke beroepsziekten door uitstoot kankerverwekkende stoffen

22 juli 2016 Algemeen

Mogelijke beroepsziekten door uitstoot kankerverwekkende stoffen

De werknemers van de Teflonfabriek in Dordrecht, en de omwonenden, maken zich zorgen. Grote zorgen, en terecht. De fabriek stoot de stof GenX uit. Toxicologen wijzen op de gevolgen van de stof waaronder beroepsziekten en kanker. De fabriek ontkent de schadelijke gevolgen. Niet genoeg bewijs, aldus Chemours. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wacht een studie van onze Duitse buren af.

Grote kans  op beroepsziekten

Vanwaar de ophef? Het chemiebedrijf Chemours staat onder vuur door toxicologen. Zij vinden dat Chemours per directe ingang al haar werkzaamheden moet staken. De reden? De giftige stof GenX.

Justitie is onlangs een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de stof PFOA (ook wel C8) die werd gebruikt door het voormalige DuPont. DuPont is overgenomen door Chemours. Laatstgenoemde is overgestapt naar GenX toen bekend werd gemaakt dat PFOA kankerverwekkend is.

Nu blijkt uit een laboratoriumonderzoek met proefdieren dat GenX bij dezelfde concentraties, dezelfde effecten heeft als PFOA. Chemours verdedigt zich door te stellen dat GenX zich niet opstapelt in het bloed, maar volgens het RIVM is daar nog geen conclusie over mogelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ons lichaam de giftige stof niet vanzelf afbreekt.

Doordat GenX niet op de Europese lijst staat van Zeer Zorgwekkende Stoffen, kon het gewoon gebruikt worden. Op het moment loopt er een onderzoek naar de stof in Duitsland.

Kankerverwekkende stoffen veroorzaken niet alleen beroepsziekten

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de bloedwaarden van de voormalige medewerkers van DuPont. Een onderzoek met schokkende uitslagen. De risicowaarden worden in sommige gevallen ver overgeschreden.

Natuurlijk lopen niet alleen de medewerkers van de teflonfabriek risico op beroepsziekten. De omwonenden lopen ook risico op het ontwikkelen van ziekte veroorzaakt door de toxische stof. Het RIVM deed een onderzoek naar omwonenden binnen een straal van 750 meter. Hieruit bleek dat zij langdurig waren blootgesteld aan een te hoge waarde PFOA. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor de lever.

Beroepsziekten

Men spreekt van een beroepsziekte als de ziekte direct is af te leiden uit de te verrichten arbeid of de werkplek. Uit een onderzoek van het FNV blijkt dat er jaarlijks 50.000 mensen letsel oplopen op het werk. 3.000 mensen sterven per jaar als gevolg van een beroepsziekte.

Een beroepsziekte kan verstrekkende gevolgen hebben voor het slachtoffer:

 • Tijdelijk ziek
 • Volledig arbeidsongeschikt
 • Overlijden

Schadevergoeding beroepsziekte

De schade die voortkomt uit de beroepsziekte kan worden geclaimd nadat de werkgever aansprakelijk is gesteld, zoals bijvoorbeeld:

 • Inkomensverlies
 • Huishoudelijke hulp
 • Smartengeld
 • Aanpassing woning
 • Rolstoel
 • Medische kosten
 • Kosten rechtsbijstand

Aansprakelijkheid beroepsziekten

De werkgever is in het geval van beroepsziekten in de meeste gevallen aansprakelijk te stellen. De ziekte kan immers een rechtstreeks gevolg zijn van de werkzaamheden voor het bedrijf. De werkgever is aansprakelijk te stellen omdat de werkgever dient te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wél zal de tegenpartij vaak verweer voeren en stellen dat de werknemer als gevolg van andere oorzaken ziek is geworden. Dit levert in de praktijk vaak lastige discussies op.

Twee soorten aansprakelijkheid komen naar voren:

 • Risicoaansprakelijkheid beroepsziekten
 • Schuldaansprakelijkheid beroepsziekten

Risicoaansprakelijkheid beroepsziekten

In het geval van DuPont, en mogelijkerwijs van Chemours, spreken we van risicoaansprakelijkheid. Het risico komt voort uit het werken met een gevaarlijke stof. Wanneer deze stof inderdaad giftig blijkt te zijn, draagt de werkgever het risico voor de eventuele gevolgen, ook al treft de werkgever wellicht geen directe schuld. De werkgever moet in dit geval dus de schadevergoeding bekostigen.

Schuldaansprakelijkheid beroepsziekten

Schuldaansprakelijkheid heeft betrekking op beroepsziekten zoals RSI klachten of een burn-out. De werkgever is in deze gevallen aansprakelijk te stellen als er sprake is van een schending van de zorgplicht. De werkgever dient bijvoorbeeld zorg te dragen voor een veilige werkplek, maar ook een te hoge werkdruk kan de werkgever aangerekend worden.

Bij bewezen aansprakelijkheid van de werkgever moet hij de door de werknemer geleden schade vergoeden.

Bureau Beroepsziekten

Een aantal voormalige werknemers van DuPont hebben zich inmiddels gemeld bij het FNV. Het Bureau Beroepsziekten is een initiatief van de FNV. Leden van de vakbond kunnen in  het geval van beroepsziekte hulp vragen bij het Bureau Beroepsziekten. Zij helpen de slachtoffers met het hardmaken van de schadeclaim. Door de schade te verhalen op de werkgever.

Op het moment staat het bureau de voormalig werknemers van DuPont bij. De werknemers willen een schadeclaim indienen wegens een te hoge waarde PFOA in hun bloed. De giftige stof die gezondheidsklachten bij hen teweegbrengt.

Letselschadevergoeding omwonenden

In het geval van giftige uitstoten draagt de werkgever niet alleen aansprakelijkheid voor de gevolgen voor de werknemers. De eigenaar van de fabriek draagt ook de aansprakelijkheid voor de omwonenden.

De omwonenden van het voormalige DuPont in Amerika hebben al individuele strafzaken aangespannen tegen de fabriek. En dat met succes. Onlangs werd in één van de zaken een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro toegewezen door de rechter. De vrouw leed aan nierkanker door de stof PFOA. Dat in de VS hogere schadevergoedingen worden uitgekeerd dan in Europa moge bekend worden verondersteld.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.