Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade op een festival

15 augustus 2017 Schadeclaim

Letselschade op een festival

Zonnetje aan de hemel, biertje in de hand, voetjes van de vloer… Festivals zijn een heerlijk tijdverdrijf in de zomer (al laat het weer nog het een en ander te wensen over). Maar wat als u letselschade oploopt tijdens een festival? U struikelt tegen een ongelukkig geplaatst hek en breekt een arm, of u wordt bijna onder de voet gelopen bij een concert. Hoe zit het dan met aansprakelijkheid? En hoe krijgt u de schade vergoed?

Is de organisator van het festival aansprakelijk?

Of de organisator van het festival aansprakelijk is voor de door u opgelopen letselschade, hangt helemaal af van wat er precies is gebeurd. Wettelijk gezien heeft de organisator zorgplicht: hij heeft de verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat het evenement goed verloopt.

Daar staat tegenover dat u als bezoeker van een festival, ook goed voor uzelf moet zorgen. Wanneer u dat niet doet, kan de organisator aanvoeren dat uw schade is ontstaan uit eigen schuld (Artikel 6:101 BW). Dan wordt uw schade minder of zelfs helemaal niet vergoed.

Het Kelderluik-arrest

Simpel gezegd: als de organisator van het festival uw schade op de een of andere manier had kunnen voorkomen, maar dit niet is gebeurd door bijvoorbeeld nalatigheid, dan is hij aansprakelijk. Er is dan sprake van een onrechtmatige daad. Denk aan het slecht verlichten van terrein waar u ’s nachts makkelijk kunt struikelen, of het niet verzorgen van verschillende uitgangen bij een podium zodat u niet makkelijk kunt wegkomen.

In dit soort situaties wordt vaak verwezen naar het Kelderluik-arrest. Hierbij viel een bezoeker van een café door het kelderluik, dat door een van de medewerkers was open gelaten. De Hoge Raad stelde dat de omstandigheden bepalend zijn voor de vraag of er onrechtmatig gevaarzettend is gehandeld:

  • Hoe waarschijnlijk het is dat de bezoeker oplettend en voorzichtig is;
  • Hoe groot de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan;
  • De ernst die de gevolgen daarvan hebben;
  • Hoe bezwaarlijk de te nemen veiligheidsmaatregelen zijn.

Letselschade in verschillende situaties

Als u struikelt over een verkeerd geplaatste bundel snoeren of letsel oploopt door een losgeraakte podiumlamp die naar beneden valt, dan is de kans groot dat de aansprakelijkheid bij de organisator van het festival ligt. Maar hoe zit het in andere situaties?

Ik heb gehoorschade opgelopen op een festival

Het wettelijk vastgestelde geluidsniveau bij muziekevenementen is 103 dB(A). Wordt er geen rekening gehouden met deze limiet en komt u thuis met een piep in uw oren die niet meer weggaat? Wellicht kan uw letselschade vergoed worden door de organisatie. Zeker als u op het festival werkte en er geen goede gehoorbescherming is verstrekt.

Ik heb letsel opgelopen op een speeltoestel of -activiteit

Wanneer op het festival activiteiten te doen zijn zoals op luchtkussens springen of zelfs iets als bungeejumpen, dan horen daar passende veiligheidsmaatregelen bij genomen te worden. Ook hier geldt de strenge zorgplicht voor de organisatie.

Ik was onder invloed

Wanneer u onder invloed bent van alcohol of andere verdovende middelen, vertoont u eerder roekeloos gedrag en kunt u sneller aansprakelijk worden gehouden voor uw eigen schade. Toch hoeft dit niet te betekenen dat u geen schade kunt verhalen op een ander. De organisatie van het festival hoort er bijvoorbeeld rekening mee te houden dat de bezoekers wat meer drinken en er sneller gevaarlijke situaties ontstaan.

Ik heb letselschade opgelopen door een ander

Schade door een duw van een ander vergoed krijgen, is niet altijd even gemakkelijk. Maar zeker als de ander onder invloed was van verdovende middelen, hebt u goede kans om de schade te verhalen. Schakel een goede letselschadejurist in om de juridische discussie voor u te voeren.

Ik had geen kaartje voor het festival

Was het een gratis festival? Dat maakt niet uit, de zorgplicht geldt nog steeds voor de organisatie. Was u omstander van een evenement, bijvoorbeeld een race-evenement waar u geen kaartje voor had gekocht maar wel van buitenaf mee kon kijken? Dan geldt hetzelfde. Bij sport- en spelevenementen en -festivals aanvaardt u als deelnemer echter een hoger risico, aangezien dat sowieso al risicovolle situaties zijn. Dus is de organisatie minder snel aansprakelijk.

Er staat een disclaimer in de algemene voorwaarden van het festival.

U hebt het vast wel eens zien staan: ‘de organisatie onthoudt zich van aansprakelijkheid voor eventueel opgelopen letsel’. Dit vrijwaart hen echter niet van de zorgplicht. Loopt u schade op door onrechtmatig handelen? Dan is de organisatie nog steeds aansprakelijk!

Letselschade opgelopen op een festival! Wat moet u doen?

Lees hier meer over hoe u in zo’n geval het beste handelt.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.